Avstånd till fordon, fartblindhet och tunnelseende

Förhandsgranska

Avstånd

Håll alltid ett gott avstånd till framförvarande fordon! Det är oftare svårare att hinna stanna än man kanske tror.

3-sekundersregeln

Ett bra sätt att kontrollera om man håller ett tillräckligt avstånd till framförvarande bil är att använda sig av 3-sekundersregeln.

3-sekundersregeln

Så här funkar 3-sekundersregeln-

Hitta ett fast hinder som framförvarande fordon snart skall passera. Det kan vara en viadukt, en skarv eller skugga i asfalten, eller liknande.

När det framförvarande fordonet passerar hindret börjar du räkna-

-1001-1002-1003

Om du hinner passera hindret innan du sagt 1003 så ligger du för nära framförvarande fordon.

Kantreflexstolparna

Kantreflexstolpar
Du kan även använda dig av kantreflexstolparna. Det är oftast 50 meter mellan stolparna. I vanlig landsvägsfart bör du hålla minst ca 100 meter i avstånd till framförvarande fordon.

OBS!!
Dessa två sätt att bedöma om avståndet är tillräckligt till framförvarande fungerar bara vid bra väglag!!! Vid halka eller någon annan typ av dåligt underlag måste du hålla ett mycket större avstånd!

(Bra att veta om kantreflexsstolpar. Lägg märke till att stolparna på vänster sida av vägen har cirkelformade reflexer. Stolparna på höger sida har fyrkantiga reflexer.)

Whiplash/pisksnärtskador
En vanlig skada vid påkörning bakifrån är s k whiplashskador. Det är en typ av nackskada som kan vara mycket svår att läka. Den kan ge livslånga men.

När bakomvarande fordon kör nära dig..


Det är obehagligt när bakomvarande fordon kör för nära. Tyvärr går det inte att göra så mycket åt det mer än att öka avståndet till framförvarande fordon. På så vis minskar risken för att du behöver bromsa hårt om framförvarande fordon bromsar. Risken för att bakomvarande kör på dig minskar då.

Fartblindhet

Det är lätt att bli fartblind när du kör på vägar med högre hastigheter. Risken med fartblindhet är att bromssträckan blir längre än du tror om du skulle behöva bromsa. Du riskerar då att bromsa för lite eller för sent.

Risken för att råka ut för fartblindhet är större ju snabbare du kör. Bilen spelar även roll. Ju tystare bil du kör, desto större är risken för fartblindhet. Risken är även större på breda och jämna vägar.

Ett exempel-

FartblindhetDu har kört länge på en motorväg och lämnar motorvägen. På avfarten är där en snäv sväng. Risken är stor att du missbedömer din hastighet och därför bromsar för sent. Motorväg är en vägtyp där risken för fartblindhet är stor!

Att förare håller för korta avstånd till framförvarande fordon kan bero på fartblindhet. Dessa förare missbedömer farten och tror att de skall hinna bromsa i tid.

Tunnelseende

Tunnelseende innebär att du får ett smalare avsökningsområde. Risken med tunnelseende är att du missar vad som händer vid sidan om vägen. Tunnelseende uppstår när man kör i högre hastigheter.

Du kan motverka tunnelseende genom att sänka hastigheten, hålla blicken rörlig och titta längs sidan av vägen.

Tunnelseende

Tunnelseende kan uppstå av-

  • ·       hög hastighet
  • ·       stress
  • ·       trötthet
  • ·       alkohol eller droger

Använd 3-sekundersregeln eller kantreflexstolparna för att bedöma om du håller ett tillräckligt avstånd till framförvarande fordon. Det är oftast 50 meter mellan stolparna. I vanlig landsvägsfart bör du hålla minst ca 100 meter i avstånd till framförvarande fordon. Dessa två sätt att bedöma om avståndet  till framförvarande fungerar bara vid bra väglag!!! Vid halka eller någon annan typ av dåligt underlag måste du hålla ett mycket större avstånd!

En vanlig skada vid påkörning bakifrån är s k whiplashskador. Det är en typ av nackskada som kan vara mycket svår att läka. Den kan ge livslånga men.

Risken för att råka ut för fartblindhet är större ju snabbare du kör. Bilen spelar även roll. Ju tystare bil du kör, desto större är risken för fartblindhet. Risken är även störrebreda och jämna vägar.

Att förare håller för korta avstånd till framförvarande fordon kan bero på fartblindhet. Dessa förare missbedömer farten och tror att de skall hinna bromsa i tid.

Tunnelseende kan uppstå av…
-hög hastighet
-stress
-trötthet
-alkohol eller droger

Lektionsetiketter: stor landsväg
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Större landsvägar