Risker på motorväg/motortrafikled

Preview
Voiced by Amazon Polly


Hög hastighet

Du kommer känna igen en del av riskerna som nämns i denna lektionen. Många av riskerna du utsätts för vid motorvägskörning är dem samma som dem på en landsväg. Att köra på motorvägar är egentligen ganska enkelt. Där finns inga korsningar och ingen mötande trafik. Trots detta så inträffar det årligen många olyckor på våra motorvägar. Två anledningar till detta är att många förare kör för fort och för nära framförvarande fordon. Överskrid inte hastighetsbegränsningen och anpassa farten efter rådande förhållanden. Detta innebär att du ofta inte bör köra lika snabbt som vägens hastighetsbegränsning utan ofta i ett lägre tempo. Tillfällen där du du skall hålla nere tempot kan, t ex vara när det är rusningstrafik eller vid halt väglag.

Fartblindhet

Som oerfaren förare är det lätt att bli fartblind. Hastigheterna är höga! Vissa motorvägar är hastighetsbegränsade till 120km/t vilket är den högsta hastighetsbegränsningen vi har i landet. Höga hastigheter kan ställa till med bekymmer när man kör av motorvägen och kör in på en avfart. På många avfarter finns det skarpa kurvor. Med för hög hastighet riskerar man då att köra av vägen. Fartblindhet kan även ställa till med bekymmer vid plötsliga stopp på vägen som t ex vid trafikolyckor eller köbildning.

Trötthet och koncentration

Att köra längre sträckor på en landsväg kan vara enformigt. Detsamma gäller på en motorväg! Det är lätt att tappa koncentrationen. Även tröttheten har en tendens att smyga sig på.

Vattenplaning

Ju högre farten är, desto större är risken för vattenplaning. Anpassa din fart efter rådande förhållande. En sladd kan vara svår att reda ut!

Avstånd

Det är inte ovanligt att det vid rusningstrafik eller i samband med en trafikolycka blir stopp i trafiken. Stoppen kan uppstå mycket plötsligt och ibland tillsynes helt utan anledning. Håll ett gott avstånd till framförvarande fordon! Det är mycket svårare att hinna stanna än du kanske tror! Många förare håller ett allt för kort avstånd till framförvarande fordon. Bli inte en av dom. Du har ingenting att vinna på att köra nära framförvarande fordon....

Vill du läsa mer?

Resterande del av denna sidan är endast tillgänglig för medlemmar i Genvägen till körkortet.
I Genvägen finns allt du behöver kunna inom både körkortsteori och praktik:  
  • Komplett körkortsbok online(E-learning).
  • Över 1000 övningsfrågor.
  • Fler körråd än du hittar någon annanstans!
  • Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet!
  • Genvägen är lättläst och passar därför även för personer med läs och skrivsvårigheter!
Fixa teorin på en månad och hela ditt teorimaterial har endast kostat 99:-. 
Starta resan mot körkortet idag! Klicka här för att läsa mer
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Motorväg/motortrafikled