Omkörning, tidsvinst, vägrenen och stigningsfält

Förhandsgranska

Omkörning

Om du funderar på att köra om bör du först ställa dig frågan om det är lönt att köra om? Vinner jag någon märkbar tid?

 

Om du tycker att det är lönt att köra om bör du ställa dig några fler frågor-

 • ·       Får jag köra om här?
 • ·       Hur långt fram kan jag se?
 • ·       Är där några mötande fordon?
 • ·       Tänker bilen framför svänga vänster?

Detta var bara en liten del av frågorna du bör ställa dig innan du påbörjar en omkörning.

 

Tänk på att det är förbjudet att köra om där sikten är skymd!

Du måste vara 100% säker på att du kan genomföra omkörningen på ett säkert sätt.

Accelererande och flygande omkörning

Man brukar skilja på två olika sorters omkörning. Den ena är en ”accelererande omkörning” och den andra är en ”flygande omkörning”.

Skillnaden mellan en flygande och en accelererande omkörning är att du vid en flygande omkörning redan har farten uppe och inte behöver öka farten något nämnvärt under omkörningen. En flygande omkörning är bättre för miljön.

Mötespunkt

Att bedöma mötande bilars hastighet och er mötespunkt är något av det svåraste du kan göra.

Man vill gärna tro att mötespunkten blir på halva sträckan mellan bilarna. Om båda bilarna håller samma hastighet så stämmer det. De möts halvvägs.

Men vad är det som säger att mötande fordon håller samma hastighet som man själv håller? Om den kör snabbare så möts ni mycket tidigare än du kanske tror!

Avbryta en omkörning

Om du påbörjat en omkörning och upptäcker att du missbedömt situationen kan du avbryta omkörningen. Om du behöver avbryta, så gör det i god tid!

Kontrollera om du har någon bakomvarande trafik innan du avbryter en omkörning. Om du har en bil när bakom är det viktigt att du inte bromsar för hårt. Om du bromsar hårt riskerar du att den kör på dig!

Mittlinjen

Att överskrida mittlinjen vid möte är förbjudet. Trots detta så måste du räkna med att mötande fordon ibland påbörjar omkörningar trots att de möter dig. Var uppmärksam!

En snabb repetition på när du inte får köra om..

Som en grundregel kan man säga att du aldrig får köra om någonstans där det kan bli farligt.

 

Det är dessutom förbjudet att köra om-

 • ·       när det är kö och du riskerar att inte bli insläppt efter omkörningen.
 • ·       när någon annan kör om dig
 • ·       vid möte om du måste köra över mittlinjen
 • ·       i samband med en korsning med högerregeln
 • ·       strax före eller på obevakad cykelpassage/övergångsställe och cykelpassage
 • ·       om du behöver köra över mitten av vägen i samband med backkrön och kurvor med skymd sikt
 • ·       på vänster sida om ett fordon som blinkar åt vänster
 • ·       strax före eller i en järnvägskorsning som saknar bommar

Varför chansa? Din bästa chans att fixa lappen!

Köp tillgång till vårt kompletta teorimaterial!

Endast 99:-
ERbjudande

75 lektioner

Med gott om bilder och lättläst text. I lektionerna hittar du allt du behöver kunna för att fixa teoriprovet.

Över 1400 övningsfrågor

Våra övningsprov är utformade för att du skall ha största möjliga chans att fixa kunskapsprovet!

Praktiska körråd

Spar pengar och fixa körningen på egen hand! I Genvägen får du fler körråd än du får någon annanstans! Samma råd som du får på en trafikskola.

Nervositetshanteraren

Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet! Här får du viktiga råd om hur du skall tänka inför körprovet.

75 lektioner

Med gott om bilder och lättläst text. I lektionerna hittar du allt du behöver kunna för att fixa teoriprovet.

Över 1400 övningsfrågor

Våra övningsprov är utformade för att du skall ha största möjliga chans att fixa kunskapsprovet!

Nervositetshanteraren

Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet! Här får du viktiga råd om hur du skall tänka inför körprovet

Praktiska körråd

Spar pengar och fixa körningen på egen hand! I Genvägen får du fler körråd än du får någon annanstans! Samma råd som du får på en trafikskola.

Att bli omkörd/vägrenen

Om du blir omkörd skall du hålla till höger och inte öka hastigheten. Var även beredd på att bromsa hårt för att rädda en situation.

Att använda vägrenen när någon vill köra om dig eller inför att du tänker svänga höger går utmärkt. Tänk dock på att vägrenen inte är ett körfält. Vägrenen skall användas av cyklister, gående och LGF-fordon.

Använd inte vägrenen vid dålig sikt, t ex vid mörker, skymda kurvor eller backkrön. Risken är att där står en parkerad bil eller är någon som är ute och går eller cyklar.

Tidsvinst

Genom att öka hastigheten vinner du oftast mindre tid än du kanske tror. Med högre hastighet ökar riskerna.

Så här lite tid vinner du!

Om du ökar din medelhastighet med 10km/t blir tidsvinsten-

 • Ca 1 minut per mil i hastigheter under 90km/t
 • Ca ½ minut per mil i hastigheter över 90km/t

Två exempel:

 1. Du kör i en mil med en medelhastighet av 70km/t.
  Du höjer hastigheten…
  Nästa mil du kör håller du en medelhastighet av 80km/t. Att köra denna mil går en minut snabbare än föregående mil.
 2. Du kör i en mil med en medelhastighet av 90km/t.
  Du höjer hastigheten…
  Nästa mil du kör håller du en medelhastighet av 100km/t. Att köra denna mil går en halv minut snabbare än föregående mil.

Detta är inget verktyg för att få någon exakt uträkning av hur lite tid du vinner på att höja hastigheten. Men resultatet är ganska nära sanningen. Oftast vinner du mycket mindre på att höja hastigheten än du kanske tror?

Stigningsfält

I långa branta uppförsbackar kan lastbilar ha svårt att hålla uppe farten. Detta kan resultera i att andra fordon gör farliga omkörningar bara för att komma förbi. Man har därför byggt stigningsfält för att minska riskerna.

Vid slutet av ett stigningsfält gäller sammanvävning, dvs att man hjälps åt.

Kör aldrig om om du inte är 100% säker på att du kan genomföra omkörningen på ett säkert sätt.

Man brukar skilja på två olika sorters omkörning. Den ena är en ”accelererande omkörning” och den andra är en ”flygande omkörning”. Skillnaden mellan en flygande och en accelererande omkörning är att du vid en flygande omkörning redan har farten uppe och inte behöver öka farten något nämnvärt under omkörningen. En flygande omkörning är bättre för miljön.

Man vill gärna tro att mötespunkten blir på halva sträckan mellan dig och det mötande fordonet men om det mötande fordonet kör snabbaremöts ni mycket tidigare än du kanske tror!

Att överskrida mittlinjen vid möte är förbjudet.

Använd inte vägrenen vid dålig sikt, t ex vid mörker, skymda kurvor eller backkrön.

Genom att öka hastigheten vinner du oftast mindre tid än du kanske tror. Med högre hastighet ökar riskerna.

Om du ökar din medelhastighet med 10km/t blir tidsvinsten-
-Ca 1 minut per mil i hastigheter under 90km/t
-Ca ½ minut per mil i hastigheter över 90km/t

Vid slutet av ett stigningsfält gäller kugghjulsprincipen(sammanvävning), dvs att man hjälps åt.

Känner du att du har lärt dig allt i denna lektionen?

Gör nedanstående prov. Lycka till!

OBS! Du måste ha köpt tillgång till vårt kompletta teorimaterial för att kunna göra provet och för att kartnålarna på lektionsöversikten skall bli gröna efter avklarad lektion!

Var lektionen svår att förstå? Behöver du mer hjälp?

Gå på en av våra lärarledda teorilektioner där läraren går igenom innehållet på denna lektion och mycket mer!

Vi erbjuder 4 lärarledda teorilektioner. Lektionerna varar i 2 timmar.

Teorilektionen genomföres i grupp via Zoom.

 

Klicka här för att läsa mer om teorilektion 2.

Gillade du vad du läste på denna sidan?

Köp tillgång till vårt kompletta teorimaterial!

Endast 99:-
ERbjudande
Lektionsetiketter: stor landsväg
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Större landsvägar