Risker på mindre landsvägar

Förhandsgranska

Avsökning(var du tittar)

Vid körning på landsväg är farten oftast högre än i ett villakvarter och du kommer därför snabbare fram till ett eventuellt hinder. Det gäller därför att kompensera för farten genom att titta längre fram. Sträva efter att titta så pass långt fram att du alltid vet var vägen slutar.

pekar skylt

Hastighetsanpassning

Om du skall passera en skymd korsning eller utfart får inte farten vara högre än att du kan stanna ifall där kommer ut någon typ av hinder på vägen. Tänk på att det finns barn på landet också! Håll en varierad hastighet och kör efter förutsättningarna. Kör inte fortare än att du kan stanna om ifall att…

Vägens hastighetsbegränsning är den absoluta maxhastigheten du får köra i. Du måste inte köra i 70 km/t, bara för att det råkar vara den rådande hastighetsbegränsningen på vägen.


Här bör du fundera lite extra över vilken hastighet du håller….

Utfarter

Sikten bestämmer farten! Farten vid utfarter skall inte vara högre än att du kan stanna om exempelvis ett barn springer ut. Titta extra på för att se om där kommer någon. Om utfarten är placerad på höger sida av vägen kan du placera dig lite närmre mitten för att skapa extra utrymme till utfarten. Inta bromsberedskap vid behov.


Några exempel…..

utfart11111
Här är huset omgärdat av buskar. Sänk hastigheten när du närmar dig och håll utkik på utfarten. Inta eventuellt bromsberedskap och placera dig med god marginal till utfarten.

utfart putsat hus1
Här kan man misstänka att utfarten är placerad strax efter huset. Sänk hastigheten när du närmar dig och håll utkik. Inta eventuellt bromsberedskap och placera dig med god marginal till utfarten.

utfart god sikt
Här är sikten mycket bättre! Utfarten är på vänster sida och sikten är dessutom god. Här finns ingen anledning att sakta ner.

Svängar

Som nybörjare kan det vara svårt att anpassa farten in i svängarna. Farten blir lätt för hög.

svängar titta långt
Sänk farten i god tid. Om du kör för sakta in i en sväng kan du alltid öka farten i svängen. Men om du kör för fort in i en sväng är risken stor att du tappar kontrollen över bilen. Titta långt fram. På så vis blir det lättare att bedöma hur snäv kurvan är.

 Backkrön och skymda kurvor

skymd kurva kyrkan
Håll nere farten och håll till höger om du kör på en smal väg och närmar dig ett backkrön eller en skymd kurva.

Du vet ju inte vad som finns på andra sidan? Där är kanske en traktor eller en lastbil som du snart kommer att möta? Risken är att dom på grund av sin bredd täcker upp hela vägen när ni möts.

Viltfara

Risken är stor för att djur springer ut på vägen på denna typ av väg. Var misstänksam och håll nere hastigheten när du misstänker att ett djur kan komma ut på vägen.

I en senare lektion kommer du komma kunna läsa mer om vilt.

Vägens hastighetsbegränsning är den absoluta maxhastigheten du får köra i. Du måste inte köra i 70 km/t, bara för att det råkar vara den rådande hastighetsbegränsningen på vägen.

Sikten bestämmer farten! Tänk på att det finns barn på landet också! 

Farten vid utfarter skall inte vara högre än att du kan stanna om exempelvis ett barn springer ut.

Som nybörjare kan det vara svårt att anpassa farten in i svängar. Farten blir lätt för hög.

Håll nere farten och håll till höger om du kör på en smal väg och närmar dig ett backkrön eller en skymd kurva.

Risken är stor för att djur springer ut på vägen på denna typ av väg.  Anpassa farten så att du hinner stanna.

Förstår du körkortsteorin när du läser på denna sidan?

Köp tillgång till vårt kompletta teorimaterial!

Endast 99:-
ERbjudande
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Mindre landsvägar