Att köra tydligt

Preview
Voiced by Amazon Polly
Visa vad du tänker göra Genom att visa andra trafikanter vad du tänker göra i god tid minskar du risken för olyckor. Tydlighet är A och O i trafiken!

Så här kör du tydligt-

Bromsljus

Med hjälp av bromsljuset visar du för bakomvarande trafik att du saktar ner. Bromsljuset tänds så fort du pressat ner bromspedalen(ca 1 cm). Det tänds innan bilen ens börjat bromsa. Påbörja dina bromsningar i god tid och var generös med bromsljuset!

Hastighetsanpassning

Din hastighet berättar vad du tänker göra för övrig trafik. Med rätt anpassad hastighet fram mot exempelvis en korsning visar du för korsande trafik om du tänker köra eller inte. Om du kör lite snabbare fram mot korsningen visar du att du tänker köra. Saktar du ner i god tid visar du att du tänker stanna.

Ljud och ljussignal

Om du misstänker att någon annan trafikant inte har sett dig så kan du använda ljudsignalen(tutan) för att göra de uppmärksamma på att du närmar dig. Om du närmar dig barn som inte uppmärksammat dig som leker nära vägen är det ett bra tillfälle att använda ljudsignalen. Genom att tuta berättar du för barnen att du närmar dig. Detta var bara ett exempel. Det finns fler. Missbruka inte ljudsignalen! Tutan är inte till för att heja på folk. Den är endast till för att varna andra trafikanter som du tror inte har upptäckt dig! Vid vissa tillfällen kan det vara säkrare att blinka med helljuset istället för att använda tutan. Ett sådant tillfälle kan vara när du skall passera en cyklist på kvällen. Tutan kan skrämma cyklisten.

Ögonkontakt

Sök ögonkontakt med andra trafikanter. Det är lättare att tolka vad andra tänker göra om man har ögonkontakt. Med hjälp av ögonkontakt blir det mindre missförstånd.

Blinkers

Var generös med körriktningsvisaren(blinkers) och blinka i god tid. Tänk dock på att om du blinkar vid fel tillfälle så kan blinkersen bli missledande och lura andra trafikanter Blinkers ska användas vid följande tillfällen:

Vill du läsa mer?

Resterande del av denna sidan är endast tillgänglig för medlemmar i Genvägen till körkortet.
I Genvägen finns allt du behöver kunna inom både körkortsteori och praktik:  
  • Komplett körkortsbok online(E-learning).
  • Över 1000 övningsfrågor.
  • Fler körråd än du hittar någon annanstans!
  • Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet!
  • Genvägen är lättläst och passar därför även för personer med läs och skrivsvårigheter!
Fixa teorin på en månad och hela ditt teorimaterial har endast kostat 99:-. 
Starta resan mot körkortet idag! Klicka här för att läsa mer
Lektion etiketter: grunder
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Mindre gator/trafikregler