MOMENT 2A. STARTER/STOPP

Efter denna övningen skall du kunna…

-Starta och stanna bilen mjukt utan motorstopp

-Kontrollera övrig trafik och ge tecken vid start samt hålla koll på bakomvarande trafik när du skall stanna.

-Styra bilen på ett mjukt och följsamt vis

Genomförande

Öva på att starta och stanna.  

Varva gärna denna övningen med nästa övning, Moment 2b, Krypkörning. Genom att öva på krypkörning får man en god känsla för dragläget. Om man har svårt för att göra mjuka starter brukar det underlätta om man övar på krypkörning en stund och sedan går tillbaka och övar starter. 

Övningsområde

Välj en parkeringsplats eller en gata utan trafik.

Läs igenom nedanstående text, se på filmerna och diskutera.

Så här startar du!

Det stora rådet vid starter!

Vid starter handlar det aldrig om att sakta lyfta upp kopplingen genom dragläget! Fokusera endast på att hitta dragläget och stanna kvar där och låta bilen själv skjuta fart. Då behöver du inte vara försiktig med kopplingen längre, det är bara att lyfta upp. Kopplingen har redan gjort sitt jobb! Låt den göra det åt dig!

I ”Så här startar du” filmen tittar och blinkar man innan man kör. Det är viktigt att man ser sig omkring och visar att man tänker köra innan man startar.

Så här stannar du!

Det stora rådet vid stopp!

Pressa ner bromsen försiktigt. Den första centimetern kommer bilen inte bromsas. Det enda som händer är att du tänder bromsljuset. Känn efter i ryggen när bilen börjar bromsas och pressa försiktigt ner bromsen. När farten sänkts en bit, lyfter du ytterst försiktigt upp bromsen. Sträva efter att ha lyft upp bromsen helt i exakt samma ögon blick som bilen står stilla. På så vis slipper du ryckiga stopp!

Om stoppen fortfarande är ryckiga har du förmodligen inte hunnit lyfta upp bromsen helt vid stopptillfället. Det kan bero på att du lyft upp bromspedalen för sakta eller för sent i inbromsningen . Tänk även på att ha hälen i golvet för att kunna lättare kunna bromsa mjukt.

I filmen bromsar man först och trycker sedan ner kopplingen när motorns varvtal är vid ca 800varv/min. Anledningen till att man väntar med att trycka ner kopplingen är att man vill spara bränsle och minska utsläppen. Vid dom första starterna kan det vara svårt att hålla reda på vid vilken tidpunkt det är dags att trycka ner kopplingen. Eleven har mycket att hålla reda på och detta kan stjäla fokus ifrån det övriga pedalarbetet. Därför är det en god idé att släppa gasen och trycka ner kopplingen och sedan bromsa vid dom första stoppen. Först när starterna och stoppen fungerar kan ni börja lägga fokus på när man skall trycka ner kopplingen.

Pedalarbete

Sträva alltid efter att ha hälen i golvet när du använder pedalerna. På så vis blir det mycket lättare att ”finlira” med pedalerna.

En jämförelse….

skriva utan stöd

Prova att skriva utan att ha stöd av handen på bordet. Det fungerar, men med största sannolikhet blir din handstil inte särskilt vacker.

skriva stöd

Om du däremot har stöd av bordsskivan är det lättare att ”finlira” med pennan och din skrift blir betydligt snyggare.

 

koppling i golvet utan stöd

Detsamma gäller med pedalerna! Om du inte har stöd av hälen i golvet när du använder pedalerna blir det svårare att ”finlira”.

koppling i golvet med stöd

Om du har stöd i golvet när du använder pedalerna blir det mycket lättare att justera hur mycket du exempelvis vill bromsa eller lyfta upp kopplingen. Rörelserna blir på så vis mer precisa.

Gas och bromspedalen

flytta tå spetsar gasbroms

Försök hitta ett ställe att placera högra hälen på och flytta sedan endast tåspetsarna mellan gasen och bromsen. Med andra ord flytta inte hela foten om du inte måste! Behåll hälen på ett och samma ställe.

Dock har jag märkt att detta verkar vara en fråga om hur stora fötter du har. Om du har ca skostorlek 38 och uppåt brukar det gå bra att ha hälen på ett ställe och endast flytta tåspetsarna.

Om du har mindre fötter är du tvingad att flytta hela foten. Foten når helt enkelt inte båda pedalerna om du har hälen på en och samma punkt.

Gör i så fall så här om du skall flytta foten från gasen till bromsen….

Försök att flytta foten utan att röra vid pedalen. Lyft och flytta foten och sätt hälen i golvet innan du vidrör pedalen. Därefter kan du bromsa eller gasa. Obs! Behåll hälen i golvet under hela bromsningen eller accelerationen!

Kopplingspedalen

Kopplingspedalen har på många bilar ett ganska långt slag, dvs pedalen förflyttar sig en förhållande vis lång sträcka mellan att den är fullt nertryckt och fullt uppe. Detta gör att det kan vara svårt att ha hälen i golvet, ända ifrån att kopplingen är fullt nertryckt tills att den är fullt upplyft. Foten går helt enkelt inte att vinkla så långt upp pgr av fotledens konstruktion.

Gör så här…

koppling i golvet 555

När kopplingen är fullt nertryckt lyfter du upp pedalen en liten bit utan att ha hälen i golvet. Pedalen skall vara under dragläget.

 

koppling i golvet 2

Sätt ner hälen i golvet utan att ändra kopplingens läge.

När fått stöd av hälen i golvet kan du jobba med pedalen i dragläget.

Råd till handledaren

-I denna fasen av utbildningen är det främst din uppgift att hålla koll på övrig trafik. Visst det är viktigt att eleven vid ett tidigt stadium ser sig om innan han/hon startar. Men fokus skall ligga på att göra jämna mjuka starter och stopp. Låt det ta tid! Stressa inte din elev.

-Ta inte för givet att din elev kan eller har förstått! Bara för att du kan, betyder inte detta att din elev kan!

-Tjata på eleven om att titta långt fram och inte på pedalerna eller en meter framför motorhuven. Som nybörjare har vi alla en tendens att titta för kort.

-Håll ett öga på fötterna! Instruera din elev om han/hon känner sig osäker, speciellt i början av övningen. Efterhand som eleven blir säkrare kan du instruera mindre. 

-Fokusera på att göra mjuka starter. Det får ta tid att komma iväg i början! Snabbheten kommer med tiden.

-Se till att din elev inte stannar för länge med kopplingen i dragläget vid starten. Be eleven att släppa upp kopplingen helt när du känner att bilen skjutit fart för att undvika att slita på kopplingen i onödan.

-Demonstrera gärna hur man gör en start och ett stopp, berätta vad du gör. Visa gärna flera gånger! Glöm inte att berätta att det är viktigt att man tittar i backspegeln innan man bromsar för att kontrollera om man har någon bakomvarande trafik.

Säkerhetstips!

-Var beredd att ta över om det behövs. Det är du som ”kör”! Trots att du sitter på höger sida kan du ta tag i ratten och styra vid en nödsituation.

-Att bromsa kan vara lite svårare. På vissa bilar har du möjlighet att använda handbromsen. Handbromsen är dock ingen effektiv broms! Om farten är hög riskerar ni att få sladd på bilen om du använder handbromsen. Om eleven har foten på bromsen kan du pressa elevens knä ner mot marken och bilen bromsar.

-Var noga med att eleven kan dom olika pedalernas funktion innan han/hon provar starta och stanna. Be eleven att gasa, bromsa eller trycka ner kopplingen utan att titta på fötterna innan ni kör för att pedalerna.

-När ni övat en stund och eleven börjar bli säker på starterna kan du låta han/hon testa att göra några hårda inbromsningar. Många nybörjare är rädda för att trycka hårt på pedalerna. Det är viktigt att eleven verkligen vågar trycka till på bromsen vid en nödsituation.

-Gör klart för eleven att han/ hon måste bromsa om du säger det!

-Håll koll i backspegeln om det finns något bakomvarande fordon? Räkna inte med att eleven har uppmärksammat bakomvarande trafik innan han/hon bromsar!

I en ideal värld hade körkortsteorin gått hand i hand med de praktiska övningarna.

Tyvärr går det inte att koppla alla ämnesområden inom körkortsteorin till en körövning eller ett speciellt moment.

Vi tar ämnesområdet “Alkohol och droger” som ett exempel…

-Skall jag läsa om alkohol och droger inför att jag skall öva start i backe eller inför att jag skall köra i stadstrafik?

Som du kanske kan förstå går det inte att koppla alla ämnesområdena inom teorin till de olika övningarna och momenten.

Av den anledningen kommer du säkert märka att en del av förberedelserna inför körövningarna inte är helt relaterade till övningen du skall öva på.

-Varför skall jag då läsa på inför alla övningar?

Tanken är att du skall kunna varva teori med praktik och att du skall bli klar med både teorin och övningarna samtidigt.

Obs!

Glöm inte att göra kontrollfrågorna till teorilektionerna efter att du läst en teorilektion!

På så vis kan du följa av dina teoretiska framsteg på teoriöversikten.

 

Har du något annat teorimaterial som du vill använda istället?

Se vilka ämnen nedanstående blå teorilektioner handlar om och läs om de ämnena i ditt teorimaterial.

Är eleven godkänd på övningen? Har ni mött målen med övningen?

Övningarna bygger på varandra. Att gå vidare till nästa övning utan att vara godkänd är fullständigt menlöst. Öva mer om ni inte mött målen!

-Klicka på nedanstående knapp för att svara på målfrågorna.

OBS! Du måste ha köpt tillgång till vårt kompletta teorimaterial för att kunna göra provet och för att kartnålarna på lektionsöversikten skall bli gröna efter avklarad lektion!

Tillbaka till:Genvägen till körkortet körning > Körning grunder