Hastighet/hastighetstablå, variabla hastigheter

Preview
-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START-

-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END-

Hastigheten

Vägarnas hastighetsbegränsning bestäms av många olika faktorer. Här följer två exempel på vad som gör att man på vissa sträckor har valt en lägre hastighetsbegränsning: Om det kan finnas cyklister på eller fotgängare i närheten är den vägen har man oftast valt en lägre hastighetsbegränsning. Detsamma gäller om det finns fasta hinder vid sidan av vägen. Vilken hastighet du kör i kan betyda skillnaden mellan liv och död! De flesta oskyddade trafikanterna som blir påkörda av en bil i 50km/t eller högre dör av sina skador. Om hastigheten vid olyckstillfället i stället är 30km/t eller lägre så överlever de flesta. -AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START--AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END- Glöm inte att hastighetsbegränsningen anger hur fort du maximalt får köra. Det betyder inte att det alltid är lämpligt att köra i den hastighet som anges på vägmärkena. Ibland måste du köra saktare! Kör inte snabbare än att du hinner stanna om det uppstår en farlig situation.

Variabla hastigheter

-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START--AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END- På vissa ställen ändras hastighetsbegränsningen efter hur förhållandena är på vägen. Om det exempelvis är halka eller dåliga siktförhållanden så sänks hastighetsbegränsningen. På ovanstående vägsträcka får du inte köra snabbare än vad märket anger, dvs 60km/t vid tillfället. Dessa vägmärkena finns också med rekommenderad hastighet.

Hastighetstablå

Det är inte bara vägens hastighetsskyltar som bestämmer hur snabbt...

Vill du läsa mer?

Resterande del av denna sidan är endast tillgänglig för medlemmar i Genvägen till körkortet.
I Genvägen finns allt du behöver kunna inom både körkortsteori och praktik:  
  • Komplett körkortsbok online(E-learning).
  • Över 1000 övningsfrågor.
  • Fler körråd än du hittar någon annanstans!
  • Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet!
  • Genvägen är lättläst och passar därför även för personer med läs och skrivsvårigheter!
Fixa teorin på en månad och hela ditt teorimaterial har endast kostat 99:-. 
Starta resan mot körkortet idag! Klicka här för att läsa mer
Lektion etiketter: hastighet
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Grunder