MOMENT 2B. KRYPKÖRNING

Efter denna övningen skall du kunna…

-Krypköra med en låg och jämn fart utan hjälp av bromsen

-Krypköra med jämn fart och samtidigt styra

Genomförande

Börja med att krypköra rakt. Krypkör sedan i zig zag med stora rattrörelser.

Övningsområde

En parkeringsplats med gott om plats och utan trafik.

Läs igenom nedanstående text, se på filmerna och diskutera.

Krypköra rakt

När krypkörningen rakt fram fungerar kan ni prova att krypköra och styra i sicksack.

Krypköra och styra

När man krypkör och samtidigt styr vill bilen minska i hastighet, pga att friktionen på framhjulen ökar. Detta får man kompensera genom att lyfta upp kopplingen en aning. När man sedan styr upp hjulen rakt kommer bilen vilja skjuta fart. Detta kompenserar man genom att pressa ner kopplingen en aning vid svängningsögonblicket.

För att övningen skall bli effektiv är det viktigt att ni styr med stora rattutslag!

Som ni kanske har märkt måste man jobba med mycket små rörelser på kopplingen. Nästan som att man jobbade med tårna!

Så här styr man!

Ta en titt på filmen och öva på att styra när bilen står stilla. Stanna när bilen står på ett underlag av grus eller liknande, helst inte på torr asfalt. Att styra med en stillastående bil är inte bra för hjulupphängningen. Om man gör det i en mindre utsträckning tar bilen med största sannolikhet ingen skada.

Råd till handledaren

-Håll koll på elevens fötter! Vid krypkörning skall farten regleras endast med hjälp av kopplingen.

-Tempot vid krypkörning skall vara lågt och med jämn fart. Så lågt att om ni hade haft en tävling med sniglar, hade sniglarna vunnit 😉

-Krypkör inte för länge i sträck. Öva endast några minuter åt gången och kör sedan en runda för att kyla ner kopplingen. Kopplingen blir lätt för varm och då ökar slitaget.

-Vid krypkörning i zig zag skall farten vara jämn och låg. Farten har en tendens att sänkas när eleven styr. Detta måste han/hon kompensera genom att lyfta upp kopplingen en aning. 

I en ideal värld hade körkortsteorin gått hand i hand med de praktiska övningarna.

Tyvärr går det inte att koppla alla ämnesområden inom körkortsteorin till en körövning eller ett speciellt moment.

Vi tar ämnesområdet ”Alkohol och droger” som ett exempel…

-Skall jag läsa om alkohol och droger inför att jag skall öva start i backe eller inför att jag skall köra i stadstrafik?

Som du kanske kan förstå går det inte att koppla alla ämnesområdena inom teorin till de olika övningarna och momenten.

Av den anledningen kommer du säkert märka att en del av förberedelserna inför körövningarna inte är helt relaterade till övningen du skall öva på.

-Varför skall jag då läsa på inför alla övningar?

Tanken är att du skall kunna varva teori med praktik och att du skall bli klar med både teorin och övningarna samtidigt.

Obs!

Glöm inte att göra kontrollfrågorna till teorilektionerna efter att du läst en teorilektion!

På så vis kan du följa av dina teoretiska framsteg på teoriöversikten.

 

Har du något annat teorimaterial som du vill använda istället?

Se vilka ämnen nedanstående blå teorilektioner handlar om och läs om de ämnena i ditt teorimaterial.

-Skall jag använda bromsen vid krypkörning?

Är eleven godkänd på övningen? Har ni mött målen med övningen?

Övningarna bygger på varandra. Att gå vidare till nästa övning utan att vara godkänd är fullständigt menlöst. Öva mer om ni inte mött målen!

-Klicka på nedanstående knapp för att svara på målfrågorna.

OBS! Du måste ha köpt tillgång till vårt kompletta teorimaterial för att kunna göra provet och för att kartnålarna på lektionsöversikten skall bli gröna efter avklarad lektion!

Tillbaka till:Genvägen till körkortet körning > Körning grunder