Att följa vägmärken till ett mål

Förhandsgranska

Färgerna

Märkena har olika färg beroende på vilken typ av mål märket leder till eller vilken typ av väg som leder dig dit.

Följa vägmärken. Vad färgerna på skyltarna betyder

Om märket leder till-
ett lokalt mål inom ett tättbebyggt område är märket vitt med svart text.

Några exempel….
en byggnad, Kaknästornet, en tågstation, ett område tex, Rosengård eller centrum.

Om märket leder till-
en landsväg som tar dig till målet är märket blått med vit text.

Några exempel….
Staffanstorp(en mindre ort)
Hjärup(en mindre ort)

Om märket leder till-
en europaväg som tar dig till målet är märket grönt med vit text.

Några exempel….
E6 Göteborg
E22

Omledning av trafik
Vid tillfällig omledning av trafiken vid exempelvis ett vägarbete används orange märken med svart text.


Det finns märken med fler färger till andra typer av mål
Ett exempel….
En enskild väg tar dig till målet. Märket har en gul bakgrund med röd bård och texten är svart.

Hur kan märkenas färg hjälpa dig?

Jo! Om du har fått i uppgift att följa vägmärken mot centrum behöver du endast leta efter märken med svart text på vit bakgrund. Centrum är ett lokalt mål.

När du på avstånd närmar dig ett märke ser du endast märket som en liten suddig prick. När du sen kommer lite närmare kan du ganska väl urskilja färgerna och dom olika pilarna. Texten är fortfarande svår att urskilja.


På märket kan du endast se ett vitt fält och det leder rakt fram. Du vet på så vis var du skall innan du ens kan läsa texten!


Så här ser märket ut när du kommet lite närmre och kan läsa texten.

Om din uppgift hade varit att följa E22 hade det kanske inte varit lika enkelt. Men eftersom du vet att E22 är en europaväg, så räcker det att läsa dom gröna fälten och detta underlättar en hel del.

Du behöver med andra ord inte läsa en massa oviktig text med hjälp av färgerna. I detta fallet innebär det att du inte behöver läsa det vita fältet med texten Centrum och Lasarett eller det blå fältet med texten Dalby.

Använd uteslutningsmetoden

Om du fått i uppgift att köra mot E22 Kalmar och är placerad i höger körfält kan det var en god idé att börja läsa vad det står på märket över körfältet längst till vänster och sedan vad det står över det högra körfältet. Om du endast hinner läsa vad det står över det vänstra körfältet(E22 Malmö) så har du uteslutet det körfältet. Du vet ju redan att du skall leta efter ett grönt märke med vit text, så körfältet i mitten kan det inte vara. Då är där endast körfältet du kör i kvar och det måste vara det rätta.

Om du varit placerad i det vänstra körfältet hade du läst vad där stod över det högra körfältet först.

Räkna antalet pilar

Följa vägmärken. Dra ner pilar i vägenPå bilden finns 4 pilar på skyltarna. Där är då också 4 körfält. Klura tidigt ut vilken pil som motsvarar vilket körfält.

Med andra ord tänk dig att du drar ner pilarna i vägen och omsätt pilarna till körförfält. Placera dig under pilen, dit du skall.

Så här tolkar du en körfältsvägvisare

Följa vägmärken. Så här tolkar du en körfältsvägvisare

Om du skall köra mot centrum eller Lasarettet kan du välja antingen vänster eller höger körfält. Texten är placerad nära både den vänstra och den högra pilen. Du måste dock köra rakt fram i korsningen.

Följa vägmärken. Körfältsvägvisare

Om du skall köra mot E22 måste du svänga höger eftersom att E22 är placerat närmst pilen som pekar åt höger.

 3 Vanliga misstolkningar……

Misstolkning 1.

Vid vilken eller vilka av märkena skall du svänga till höger om du skall till E22an?

körfältsvägvisare lurigt exempelSvar= Du skall svänga till höger på alla märkena!


Så länge E22 är placerat till höger om den högra pilen som pekar rakt och det finns en pil som pekar åt höger i samma fält som E22 är placerat i skall du svänga åt höger. Om E22 är placerat strax över eller under högerpilen spelar ingen roll!

Misstolkning 2.

Följa vägmärken. En vanlig misstolkning
Om du skall följa skyltningen mot Hjärup skall du svänga åt höger. Pilen på märket är böjd. Det betyder att du skall svänga åt höger i första korsningen efter märket och inte på den lilla vägen du ser strax innan märket. Korsningen du skall svänga i är placerad där handen i bilden pekar. 

Misstolkning 3.

kör under pilen
Om du har i uppgift att följa centrum väljer du det vänstra körfältet. Som tidigare nämnts är det viktigt att du alltid placera dig i körfältet rakt under pilen. I detta fallet under pilen vid texten “centrum”. Ett vanligt nybörjarfel är att man konstaterar att både vänster körfält och körfältet i mitten går rakt fram och därför tycker att det inte spelar någon roll i vilket av dom körfälten man placerar sig.

körfält välj rätt
Om märket hade sett ut så här så hade du kunnat välja både det vänstra körfältet och körfältet i mitten om du hade velat köra mot centrum.

Sist men inte minst. Viktigaste rådet! Köp dig tid!

  1. Titta långt fram så att du ser skyltarna i god tid. Om du ser skyltarna i god tid så får du mer tid att läsa och tolka dess innebörd och kan välja körfält därefter.
  2. Gaspedalen är en tidsmaskin. Håll nere tempot när du närmar dig skyltarna så får du mer tid på dig att läsa och tolka. Gasar du på så får du mindre tid på dig.

Att följa vägmärken till ett mål
Om märket leder till ett lokalt mål inom ett tättbebyggt område är märket vitt med svart text.
-Om märket tar dig till målet via en landsväg är märket blått med vit text.
-Om märket tar dig till  målet via en europaväg är märket grönt med vit text.
-Vid tillfällig omledning av trafiken vid exempelvis ett vägarbete används orange märken med svart text.

Titta långt fram så att du ser skyltarna i god tid. Om du ser skyltarna i god tid så får du mer tid att läsa och tolka dess innebörd och kan välja körfält därefter.

Förstår du körkortsteorin när du läser på denna sidan?

Köp tillgång till vårt kompletta teorimaterial!

Endast 99:-
ERbjudande
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Stadstrafik