Gågata, gångfartsområde, rekommenderad hastighet, vägarbete och omledning av trafik

Förhandsgranska

Hastighetssänkande åtgärder

För att göra trafiken säkrare, mer miljöanpassad och för att få ner bullernivåerna har man på många ställen valt att sänka hastighetsbegränsningen.

Här följer två ställen där du inte får köra snabbare än i gånghastighet:

Gångfartsområde

Gångfartsområde

I ett gångfartsområde..

har du väjningsplikt mot gående

får du inte köra snabbare än gånghastighet

får du endast parkera på markerade parkeringsplatser

har du väjningsplikt mot övrig trafik när du lämnar gångfartsområdet

Gågata

GågataI normala fall får endast fotgängare och cyklister vistas på en gågata. Dock är varuleveranser, sjuktransporter och transporter till och från hotell och bostäder vid gågatan tillåtna. När dessa kör på gågatan gäller samma regler som vid färd på ett gångfartsområde.

Obs!
Det är tillåtet att korsa en gågata även om du inte kör varutransport eller liknande.

Cykelgata

Cykelgata

På en cykelgata…

-har du väjningsplikt mot fordon på cykelgatan

-skall du anpassa din hastighet till cykeltrafiken

-får du endast parkera på markerade parkeringsplatser

-har du väjningsplikt mot övrig trafik när du lämnar cykelgatan

-skall du anpassa din hastighet till cykeltrafiken och får inte lov att köra fortare än vägens hastighetsbegränsning. Dock begränsas hastigheten på en cykelgata till max 30km/t

Rekommenderad hastighet

Rekommenderad hastighetRekommenderad hastighet innebär att man råder trafikanterna att inte köra fortare än vad som står på vägmärket. Vägmärket rekommenderad hastighet kombineras ofta med någon sorts hastighetssänkande åtgärd, t ex ett fartgupp eller liknande.

Rekommenderad hastighet är en rekommendation och inte ett ”måste”, dvs om vägens ursprungliga hastighetsbegränsning är 50km/t och rekommenderad hastighet är 30km/t så måste du inte köra i 30km/t.

Rekommenderad hastighet används ofta på ställen där oskyddade trafikanter vistas. Med andra ord finns rekommendationen av en anledning!

Tätbebyggt område, vägmärke

Tätbebyggt område, vägmärkeVägmärket betyder att du kör in i ett tätbebyggt område. Om det sitter en hastighetstavla eller något annat förbud i samband med märket gäller detta inom hela området om inget annat anges. De flesta vägar inom tätbebyggt område är begränsade till 40km/t.

Vägarbete

VägarbeteKör försiktigt vid vägarbeten! Vägarbetare utsätts dagligen för stora risker i sitt jobb. Vägarbetarnas jobb innebär oftast mycket stress. Detta gör att en vägarbetare lätt av misstag kan råka komma ut i vägen.

Omledning av trafikSom förare kan du minska riskerna genom att sänka hastigheten och vara extra uppmärksam när du passerar. Tyvärr kör 1000 tals förare dagligen för fort förbi vägarbeten. Bli inte en av dem! En vägarbetare är någons pappa, mamma eller nära släkting.

Fordon med gult varningsljus

Fordon med gult varningsljusVägarbetsfordon har ofta lampor med gult varningsljus. Du får passera vägarbetsfordon på antingen höger eller vänster sida beroende på vad som är säkrast. Håll ett gott avstånd och passera med försiktighet.

Det finns fler fordon som använder sig av gult varningsljus. Det gula ljuset är endast till för att varna. Du behöver inte lämna fri väg till ett fordon med gula varningsljus.

Omledning av trafik

Omledning av trafik. Så här funkar det!

Vägmärke ”A” anger att trafiken leds om.
Du kan ta hjälp av omledningsmärket ”B” för att komma dit du hade gjort om vägen inte varit avstängd.

Du måste inte följa omledningsmärket. Men det hjälper dig oftast att hitta den smidigaste vägen.

I ett gångfartsområde..
-har du väjningsplikt mot gående
-får du inte köra snabbare än gånghastighet
-får du endast parkera på markerade parkeringsplatser
-har du väjningsplikt mot övrig trafik när du lämnar gångfartsområdet

I normala fall får endast fotgängare och cyklister vistas på en gågata. Dock är varuleveranser, sjuktransporter och transporter till och från hotell och bostäder vid gågatan tillåtna. När dessa kör på gågatan gäller samma regler som vid färd på ett gångfartsområde. Obs! Det är tillåtet att korsa en gågata även om du inte kör varutransport eller liknande.

Rekommenderad hastighet är en rekommendation och inte ett ”måste”.

Kör försiktigt vid vägarbeten! En vägarbetare kan lätt av misstag kan råka komma ut i vägen.

Du får passera vägarbetsfordon på antingen höger eller vänster sida beroende på vad som är säkrast.

Det gula  blinkande ljuset på vägarbetsfordon eller liknande är endast till för att varna. Du behöver inte lämna fri väg till ett fordon med gula varningsljus.

Lektionsetiketter: stadstrafik
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Stadstrafik