Bogsering

Preview
Voiced by Amazon Polly


Allmänna råd vid bogsering

Ibland blir du tvungen att bogsera eller bli bogserad. Tänk på att bilen som blir bogserad kan bli mycket trögbromsad. På de flesta bilar fungerar inte bromsservon om motorn är avstängd. Använd gärna varningsblinkers på bilen som blir bogserad. Om bilen står på ett farligt ställe är det bättre att ringa en bärgare än att göra det på egen hand. Välj även att få bilen bogserad om där är något fel på bromsarna.

Motorväg

På motorväg eller motortrafikled får du endast bogsera på vägrenen till närmaste avfart.

Motorcykel

Du får inte använda en motorcykel till att bogsera med. Du får inte i heller bogsera en motorcykel.

Sex regler vid bogsering

De första tre… 

30 km/t 30kmt Du får inte köra snabbare än 30km/t   Utmärkning utmärkning 2m Om avståndet mellan bilarna är högre än 2 meter ska bogserlinan vara tydligt utmärkt.   Varningsblinkers varningsblinkers Du får använda varningsblinkers vid bogsering. Men tänk på att det kan förvirra bakomvarande trafik när du ska svänga(använd endast varningsblinkers på den bogserade bilen)   De sista tre…. För att memorera dessa kan du jämföra med en cykel…. En cykel ska vara utrustad med reflexer. Om du cyklar placerar du dig vanligtvis till höger på vägen. Om du cyklar på en väg med vägren placerar du dig i vägrenen.   På kvällen eller vid dålig sikt...

Vill du läsa mer?

Resterande del av denna sidan är endast tillgänglig för medlemmar i Genvägen till körkortet.
I Genvägen finns allt du behöver kunna inom både körkortsteori och praktik:  
  • Komplett körkortsbok online(E-learning).
  • Över 1000 övningsfrågor.
  • Fler körråd än du hittar någon annanstans!
  • Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet!
  • Genvägen är lättläst och passar därför även för personer med läs och skrivsvårigheter!
Fixa teorin på en månad och hela ditt teorimaterial har endast kostat 99:-. 
Starta resan mot körkortet idag! Klicka här för att läsa mer
Lektion etiketter: Bogsering
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Övrigt