Bogsering

Preview

<input type="hidden" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START-<input type="hidden" /> <h2><a href="https://www.xn--vningskrning-3ibh.com/ovrigt/"><img class="alignnone size-full wp-image-35216" src="https://www.xn--vningskrning-3ibh.com/wp-content/uploads/2017/11/tillbaka-till-övrigt.jpg" alt="" width="2048" height="207" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END-</a></h2> <hr /> <h2><a id="Bogsering" name="Bogsering"></a>Allmänna råd vid bogsering</h2> <a name="Bogsering"></a>Ibland blir du tvungen att bogsera eller bli bogserad. Tänk på att bilen som blir bogserad kan bli mycket trögbromsad. På de flesta bilar fungerar inte bromsservon om motorn är avstängd. <a name="Bogsering"></a>Använd gärna varningsblinkers på bilen som blir bogserad. <a name="Bogsering"></a>Om bilen står på ett farligt ställe är det bättre att ringa en bärgare än att göra det på egen hand. Välj även att få bilen bogserad om där är något fel på bromsarna. <h2><a name="Bogsering"></a>Motorväg</h2> <a name="Bogsering"></a>På motorväg eller motortrafikled får du endast bogsera på vägrenen till närmaste avfart. <h2><a name="Bogsering"></a>Motorcykel</h2> <a name="Bogsering"></a>Du får inte använda en motorcykel till att bogsera med. Du får inte i heller bogsera en motorcykel. <h2><a name="Bogsering"></a>Sex regler vid bogsering</h2> <h3><a name="Bogsering"></a><strong>De första tre… </strong></h3> <a name="Bogsering"></a><strong>30 km/t</strong> <a href="http://www.xn--vningskrning-3ibh.com/wp-content/uploads/2015/11/30kmt.jpg"><input type="hidden" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START-<input type="hidden" /><img class="alignnone size-full wp-image-5624" src="http://www.xn--vningskrning-3ibh.com/wp-content/uploads/2015/11/30kmt.jpg" alt="30kmt" width="679" height="520" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END-</a> <a name="Bogsering"></a>Du får inte köra snabbare än 30km/t   <a name="Bogsering"></a><strong>Utmärkning</strong> <a href="http://www.xn--vningskrning-3ibh.com/wp-content/uploads/2015/11/utmarkning-2m.jpg"><input type="hidden" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START-<input type="hidden" /><img class="alignnone size-full wp-image-5626" src="http://www.xn--vningskrning-3ibh.com/wp-content/uploads/2015/11/utmarkning-2m.jpg" alt="utmärkning 2m" width="679" height="520" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END-</a> <a name="Bogsering"></a>Om avståndet mellan bilarna är högre än 2 meter ska bogserlinan vara tydligt utmärkt.   <a name="Bogsering"></a><strong>Varningsblinkers</strong> <a href="http://www.xn--vningskrning-3ibh.com/wp-content/uploads/2015/11/varningsblinkers.jpg"><input type="hidden" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START-<input type="hidden" /><img class="alignnone size-full wp-image-5630" src="http://www.xn--vningskrning-3ibh.com/wp-content/uploads/2015/11/varningsblinkers.jpg" alt="varningsblinkers" width="679" height="520" />-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END-</a> <a name="Bogsering"></a>Du får använda varningsblinkers vid bogsering. Men tänk på att det kan förvirra bakomvarande trafik när du ska svänga(använd endast varningsblinkers på den bogserade bilen)   <a name="Bogsering"></a><strong>De sista tre….</strong> <a name="Bogsering"></a>För att memorera dessa kan du jämföra med en cykel…. En cykel ska vara utrustad med reflexer. Om du cyklar placerar du dig vanligtvis till höger på vägen. Om du cyklar på en väg med vägren placerar du dig i vägrenen.   <a name="Bogsering"></a><strong>På kvällen eller vid dålig sikt...</strong> <h2>Vill du läsa mer?</h2>