Kunskapsprov inför B-körkort. Så här funkar det!

Innan ditt kunskapsprov

Kom i god tid till Trafikverkets lokaler inför ditt kunskapsprov. Du kommer behöva fotografera dig och visa id-handling innan provet.

Fotografering

Inför ditt första kunskapsprov måste du ta ett foto innan provet. Det är detta fotot som sedan kommer hamna på ditt körkort. I Trafikverkets lokal finns fotobås med tydliga instruktioner om hur du går tillväga. 

Id handling

Innan provet kommer du även behöva styrka styrka din identitet med en giltig id-handling.

Följande id-handlingar är godkända:
 • svenskt nationellt id-kort.
 • id-kort utfärdat av Skatteverket.
 • svenskt körkort.
 • svenskt EU-pass.
 • övriga EU-pass.
 • pass utfärdat av Färöarna, Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland), Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz.
 • SIS-märkt företagskort, tjänstekort eller id-kort.

Om du inte har en giltig id-handling kan du ansöka om att någon annan intygar din identitet. Detta måste göras i god tid innan provet.

Kunskapsprovets innehåll

Provet består av totalt 70 frågor. 5 av provfrågorna är endast testfrågor som Trafikverket lagt in för att testa nya frågor. Dessa frågorna räknas bort ifrån ditt resultat så max poäng på provet är 65 poäng. Du får inte reda på vilka de 5 testfrågorna är.

Du måste svara rätt på minst 52 frågor för att få godkänt och du har 50 minuter på dig att göra provet. Du kan få frågorna upplästa om du vill.

Resultat

Du får reda på resultatet direkt efter provet och du får även skickat ett mail med resultatet. I mailet kan du se vilket resultat du fått på de olika ämnesområdena som ingår i provet.

Giltighetstid

Ett kunskapsprov är giltigt i 4 månader efter provet. Detta innebär att du måste genomföra ett godkänt körprov inom denna tiden. Annars måste du göra om provet.

Kunskapsprovets ämnesområden

Kunskapsprovet är indelat i följande 5 ämnesområden:

Fordonskännedom och manövrering

Du kommer få 7 om detta ämnet.

Frågorna kan exempelvis handla om:

 • Vad som kan hända om bilen inte fungerar som den skall
 • Hur väglaget påverkar bilens köregenskaper
 • Hur ditt körsätt påverkar bilens uppträdande på vägen.

Miljö

Du kommer få 5 om detta ämnet.

Frågorna kan exempelvis handla om:

 • Hur ditt körsätt påverkar utsläppen.
 • Hur olika transportsätt påverkar miljön.

Trafiksäkerhet

Du kommer få 16 om detta ämnet.

Frågorna kan exempelvis handla om…..

 • Hur du bäst samspelar med andra trafikanter.
 • Hur du bäst anpassar hastighet och placering i olika trafiksituationer.
 • Hur vägmiljöer och väglag påverkar förarens beteende och trafiksäkerheten.

Trafikregler

Du kommer få 32 om detta ämnet.

Frågorna kan exempelvis handla om:

 • Trafikregler.
 • Vägmarkeringar och vägmärken.
 • Hastighetsbegränsningar.
 • Hur du får lasta bilen.
 • Vilka skyldigheter du har mot övriga trafikanter.

Trafiksäkerhet och beteende(personliga förutsättningar)

Du kommer få 5 om detta ämnet.

Frågorna kan exempelvis handla om:

 • Alkohol, droger, stress och trötthet i trafiken.
 • När på dygnet det är säkrast att köra.
 • Hur grupptryck kan påverka körningen.

-Klicka här för att läsa om vad du bör studera lite extra på inför provet

 

Språk

Du kan självklart göra kunskapsprovet på svenska men det är även översatt till 14 andra språk:

Albanska, Arabiska, BKS (för språken bosniska, kroatiska eller serbiska), Engelska, Finska, Franska, Persiska, Ryska, Somaliska, Sorani, Spanska, Thailändska, Turkiska och Tyska.

Du kan växla mellan språk under tiden du gör provet.

Om du vill göra provet på ett språk som kunskapsprovet inte finns översatt till kan du göra provet med hjälp av en tolk. Du kan läsa mer om detta lite längre ner på denna sidan.

Kunskapsprov med förlängd provtid

Dyslexi. Har du läs och skrivsvårigheter?
Om du har läs och skrivsvårigheter kan du ansöka om förlängd provtid.
Ett prov med förlängd provtid varar 1 tim och 15 min.

Muntligt kunskapsprov

Om du har mycket svårt för läsningen kan du ansöka om ett muntligt prov. Du gör då provet i ett enskilt rum med en provförrättare. Provförrättaren ställer då frågor till dig.

Det finns två typer av muntligt kunskapsprov, muntligt uppläst prov och muntligt bedömningsprov

Muntligt uppläst prov
På ett muntligt uppläst prov läser provförrättaren upp frågorna och svarsalternativen. Du kan även se texten som läses upp och väljer det svarsalternativ du anser är rätt.
Om du tycker att det är svårt att med egna ord svara på frågor, och istället vill välja mellan svarsalternativ är ett muntligt uppläst prov rätt för dig.

Muntligt bedömningsprov
På ett muntligt bedömningsprov ställer provförrättaren frågorna muntligt och du svarar på dem med egna ord. Du läser ingen text under provet. Till en del av frågorna visas en film eller en bild. Om du inte du inte förstått en fråga kan du alltid be provförrättaren att förtydliga frågan. Provförrättaren bedömer om dina svar är rätt.

Ett muntligt bedömningsprov passar bra för dig om du tycker att det är lättare att förklara med egna ord istället för att välja ett svarsalternativ.

Kunskapsprov med tolk

Du kan ansöka om att få ha med en tolk på provet om du inte kan tala eller förstå något av de språk som teoriprovet erbjudes på.  Du måste då ansöka om att få göra kunskapsprovet med tolk.

Ett kunskapsprov med tolk genomförs i ett rum med endast dig, tolken, provförrättaren och en dator. Provförrättaren läser upp frågorna på svenska. Tolken översätter sedan frågorna och svarsalternativen. Du får sedan själv klicka i vad du anser är rätt svar på frågorna.

Kunskapsprov med tolk muntligt

Det är även möjligt att göra provet med tolk muntligt. Ett muntligt prov med tolk fungerar på samma sätt som något av de muntliga proven som du kunnat läsa om lite längre upp på denna sidan. Tolken översätter vad som sägs.
Denna typen av prov är lämpligt om du har mycket stora lässvårigheter både på ditt modersmål och på svenska. 

Ansökan

Tänker du ansöka om något av ovanstående anpassade prov?

I ansökan ska någon intyga att du behöver göra ett anpassat kunskapsprov. Detta kan innebära att du behöver göra ett lästest för bedömning av ordavkodning och läshastighet.

-Klicka här om du vill boka ett lästest!

I respektive ansökningsblankett står det tydligt vad du behöver bifoga och vem som kan vara intygsgivare.

När din ansökan blivit beviljad kan du boka provet direkt i Trafikverkets bokningstjänst eller via din trafikskola.

Kunskapsprov med tolk kan bara bokas via Trafikverkets kundtjänst på Tel: 0771- 17 18 19.

Här hittar du ansökningsblanketterna: https://www.trafikverket.se/korkort/ta-korkort/anpassade-teoriprov/