Behöver du förlängd provtid? Här bokar du lästest!

Läshastighetstest

Svårt med körkortsteorin?

Om du har läs och skrivsvårigheter kan du ansöka om att få göra ett anpassat kunskapsprov. Ett anpassat kunskapsprov kan innebära att du får förlängd provtid eller att du får göra ett muntligt prov.

Läshastighetstest

För att få ett anpassat kunskapsprov krävs det att du har gjort ett läshastighetstest(lästest).

Du kan dock slippa att göra lästestet om du redan har en fastställd diagnos för exempelvis ADHD, ADD, autism, dyslexi eller språkstörningar. Det räcker då oftast att du bifogar ett skriftligt intyg om att du har någon av ovanstående diagnoser till din ansökan.

Detsamma gäller om du har ett intyg eller ett utlåtande från en tidigare genomförd utredning/test, eller varit inskriven i anpassad grund- eller gymnasieskola.

Ansökan om anpassat kunskapsprov hittar du här: https://www.trafikverket.se/contentassets/fe56e4b5eb90476d99d5514b545cb945/ansokan-om-m-fl-210916-cr_alttext_ifyllbar.pdf

Behöver du göra ett läshastighetstest?

Med oss kan du göra ett läshastighetstest i hemmets lugna vrå.

Lästestet genomförs av Mikael som har många års erfarenhet av trafiklärarjobbet och genom åren utfört hundratals lästtest med tidigare elever.

Han har specialistkompetens inom området och är godkänd av Trafikverket att hålla läshastighetstester(lästester).

Vi använder oss av material ifrån Psykologiförlaget. Testet tar ca 60 min.

-Vill du boka och få mer information om läshastighetstestet? -Klicka här

 

6 råd snabba råd om hur du kör i rondeller!

6 råd snabba råd om hur du kör i cirkulationsplatser!

Cirkulationsplatser eller rondeller?

I vardagligt tal används oftast ordet rondell. En rondell är egentligen endast cirkeln i mitten av en cirkulationsplats.

På denna sidan har jag valt att använda mig av ordet rondell eftersom att det är det ordet de flesta använder när de pratar om cirkulationsplatser.

Tycker du att det är svårt att köra i en rondell?

Lugn! Du är i gott sällskap! Här får du 6 snabba råd som du kan följa för att göra din körning i rondeller enklare och säkrare!

Råd 1. Det måste vara fritt!


höger kf säkrare andra hållet cirkulation

Det kan kännas lockande att köra in en rondell om där endast finns fordon i det vänstra körfältet och inga i det högra. Orsaken till detta är att det känns som att där finns plats att köra in och det finns det också!

Bekymret är att om fordonen inne i rondellen tänker svänga åt vänster så kommer man inte många meter in i rondellen innan olyckan är ett faktum.

Fall inte för frestelsen! Det måste vara fritt i båda körfälten!

Råd 2. Placering


Du placerar dig likadant som du gör i en korsning. Jämför….

placering cirkulationsplats och korsningar 1

Råd 3. Planering


Som exempel har jag använt mig av trafikplats Lund Södra i Lund. Min trafikskola ligger i Lund.

Att planera körningen är viktigt!

Som körkortstagare brukar sträckningarna Centrum-Kalmar och Värpinge-Kalmar vara svåra att köra. Här kör man igenom båda rondellerna.

Man hamnar oftast fel i den andra rondellen om man endast fokuserat på vad man skall göra i den första rondellen när man närmat sig trafikplatsen.

Om man istället tittat långt fram och gör upp en plan för hur man skall köra i båda rondellerna när man närmar sig trafikplatsen så blir det mycket lättare att hamna rätt i rondellerna.

Den ena trafikplatsen är inte den andra lik men det finns många liknande ställen i landet. Oftast kan man använda sig av samma “grundtänk” på flera olika ställen. Att titta långt fram och planera körningen hjälper!

Råd 4. Blinka eller inte?


Du skall blinka dig ur rondeller!

rakt cirk

Detta gäller även om du tänker köra rakt fram i höger körfält
Blinka åt höger när du kört genom halva rondellen. Genom att blinka berättar du för de andra trafikanterna att du tänker köra av. Detta gör att de lättare kan ta beslut om huruvida de skall köra eller vänta.

OBS!!
Starta inte blinkersen för tidigt. Du riskerar då att lura dina medtrafikanter att du skall köra ur cirkulationsplatsen tidigare än du tänkt göra. Risken är att dom tror att dom kan köra och kör ut framför dig.

Vänster blink är valfritt.
Att blinka åt vänster eller ej är en fråga som alltid startar diskussioner i trafiklärarkåren. Några lärare är för och andra mot vänsterblink. Personligen anser jag att det är bra om man blinkar till vänster för att förtydliga för övrig trafik var man tänker köra.

Tyvärr är detta en diskussion som man kan fortgå i en evighet. Jag kommer därför inte svara på några meddelande som handlar om just detta.

Råd 5. Döda vinkeln.


Glöm inte döda vinkeln!

rakt vkf

Ha alltid som vana att ta en titt i höger spegel och döda vinkeln innan du skall byta körfält i en rondell. Där kan finnas fordon som kör sidan om dig!

Råd 6. Vänstersväng.


Att svänga åt vänster i en rondell är lite mer komplicerat. Ibland kan man få en känsla av att det finns ungefär lika många människor med körkort som det finns varianter på hur man svänger åt vänster i en rondell.

Nåväl, så här föredrar jag att göra när jag skall svänga åt vänster….

Placering
Som nybörjare är det lätt att bli förvirrad över var man skall byta körfält och var man skall köra ur vid vänstersväng. Jag brukar placera mig ungefär som den röda linjen på nedanstående bild.

Planera
Att göra upp en plan innan du kör in i rondellen är viktigt! Annars är det lätt att du blir förvirrad när du såväl är inne och resultatet blir därefter….

Ta ut två punkter….

  1. Var skall jag köra ur?
  2. Var skall jag byta körfält?


Punkt 1

10.13 avs 2punkter vsv

Försök att hitta avfarten där du tänker köra ur rondellen och memorera var den är. Hitta ett landmärke att sikta på (på bilden är det busken).

Punkt 2
Gör sedan upp en plan om var du vill byta körfält. Ofta finns där en refug på andra sidan rondellen, ungefär där du vill byta körfält (på bilden är det där den blå skylten “påbjuden körbana” med pilen är).

Tänk dig att du nästan skall köra på(krocka med) refugen på andra sidan av cirkulationsplatsen. Du vill inte köra på mitten(rondellen) av cirkulationsplatsen, så du gör en undermanöver för att undvika att köra på den. När du sedan närmar dig refugen på andra sidan cirkulationsplatsen ångrar du dig och håller åt vänster.

Vid skymda rondeller
Om du inte kan se refugen du tänker byta körfält vid eller utfarten får du tänka dig åt vilket väderstreck den finns och sikta dit.

Ok! Vi tänker oss att du har hittat de två punkterna och kör in i rondellen.

vänster cirkulation blinkers

Glöm inte dom två punkterna att sikta på!…..
Blinka åt vänster. Kontrollera att du inte har ett fordon till höger om dig genom att titta i höger backspegel och i dödavinkeln upprepade gånger. Blinka sedan till höger och byt körfält.

Obs!!!! Blinka inte till höger för tidigt!
Om du blinkar för tidigt riskerar du att lura mötande fordon att tro att du tänker köra rakt fram! Risken är då att de tror att det är fritt och kör in i rondellen rakt framför dig.

Gratis teorilektion! Dyslexi eller koncentrationssvårigheter? Svårt för körkortsteorin?

Behöver du hjälp med körkortsteorin?

Vi bjuder på en gratis teorilektion inom körkortsteori. Teorilektionen bedrivs på distans via Zoom i grupp.

Dyslexi?

Om du skall ta körkort och har dyslexi eller koncentrationssvårigheter kan det vara svårt att hitta ett lättläst alternativ?

Som tur är finns det många andra lösningar för att du skall fixa teorin.

Ja, att läsa körkortsteori kan vara vara frustrerande.

Som tur är finns det lösningar som kan göra livet enklare! Här följer några olika lösningar som du kan använda dig av.

Lättlästa körkortsboken

Tidigare fanns Lättlästa körkortsboken. Boken fungerade som ett komplement till körkortsboken. Den hade fler bilder och mindre text än den “vanliga” körkortsboken.

Tyvärr trycks inte den lättlästa körkortsboken längre vilket är synd.

Som tur är finns där andra lösningar för dig som kämpar med teorin.

Körkortsteori online

Gör som tusentals andra körkortstagare. Använd dig av vårt kompletta körkortsmaterial för B-körkort online.

Vårt körkortsmaterial online har ljudstöd och över 800 bilder. Det är skrivet av trafiklärare som verkligen förstår vad eleverna som kämpar med körkortsteorin behöver!

Vårt körkortsmaterial följer Transportstyrelsens kursplan och är gjort för att du verkligen skall förstå teorin.

Prova vår körkortsteori helt gratis under 5 dagar!

-Klicka här för att läsa mer.

Lärarledda teorilektioner på distans via Zoom

Dessutom bjuder vi dig på en lärarledd teorilektion via Zoom.

Att gå på lärarledda teorilektioner där läraren berättar om körkortsteorin och visar bilder kan göra en stor skillnad. Att du dessutom kan ställa frågor under lektionen hjälper!

För bästa resultat rekommenderar vi att du förbereder dig innan varje teorilektion genom att läsa på i vår körkortsteori online.

Våra teorilektioner täcker hela körkortsteorin.

-Boka gratis teorilektion här.

Klar med körkortsteorin?

När du är klar med körkortsteorin kan vi råda dig att ansöka förlängd provtid eller ett muntligt teoriprov.

-Klicka här för att läsa mer om förlängd provtid och muntligt teoriprov.

 

Lycka till med körkortet! 🙂