Hur farligt är det att övningsköra?

Övningskörning olycksstatistik.

Jag har i ett tidigare inlägg skrivet om nervositet inför körlektioner och förklarat att det inte finns någon anledning att vara nervös innan din första körlektion på trafikskola.

Men frågan är hur farligt är det egentligen att övningsköra? Hur stor är risken att jag råkar ut för en olycka?

För några veckor sedan sökte jag på nätet och hittade statistik som berättar hur olycksstatistiken i samband med övningskörning faktiskt ser ut.

Siffrorna och bilderna är hämtade från STR (Sveriges trafikskolors riksförbund). Statistiken avser åren 2003-2013.

Ok! Hur ser siffrorna ut?

Så här ser statistiken ut vid övningskörning i trafikskola

övningskörning olycksstatistik

Dödsfall…
2 döda under 10år

Svårt skadade
I snitt ca 1 olycka per år

Lindrigt skadade
I snitt ca 19 olyckor per år

Siffrorna visar att det inträffat 2 dödsfall vid övningskörning i trafikskola under perioden 2003-2013.

Personligen är jag inget proffs inom området statistik och det finns säker delar av mitt resonemang som är diskutabelt. Dock har jag under mina snart 20 år som trafiklärare aldrig hört talas om någon trafikolycka med dödlig utgång vid övningskörning med personbil i trafikskola. Vad jag däremot hört talas om är någon enstaka dödsolycka vid övningskörning i trafikskola med mc.

Jag misstänker att dom två dödsolyckorna som gick att avläsa i statistiken, eller minst en går att relatera till övningskörning med mc.

Det spelar ju i och för sig ingen större roll om olyckorna är relaterade till övningskörning med bil eller mc!  Varje olycka är en olycka för mycket!

Övningskörning med mc är farligare på grund av att läraren har begränsade möjligheter att ingripa när något håller på att gå fel. Det körs ett stort antal mc-lektioner under en säsong. Med bakgrund av detta är siffrorna nog inte särskilt alarmerande. Som mc-lärare gör man sitt yttersta för att bygga upp övningen stegvis för att begränsa riskerna.

Så här ser statistiken ut vid privat övningskörning

privat

Dödsfall…

12 döda under 10år (2 döda under 10år i trafikskola)

Svårt skadade
I snitt ca 17 olyckor per år (1 svårt skadad per år i trafikskola)

Lindrigt skadade
I snitt ca 130 olyckor per år (19 lindrigt skadade per år i trafikskola)

Om vi jämför siffrorna ser vi en markant skillnad mellan antalet olyckor under övningskörning i trafikskola jämfört med privat övningskörning.

Varför är siffrorna så mycket lägre i trafikskola?

Tänkbara orsaker kan vara att…

Samtliga trafikskolebilar är utrustade med dubbelkommando vilket ger läraren en bättre möjlighet att ingripa om det uppstår en farlig situation. Dessutom är trafikläraren utbildad för att lära eleven att köra bil och bygger upp utbildningen stegvis. Att bygga upp utbildningen stegvis och inte utsätta eleven för en svårighetsgrad som är för hög är viktigt!

Om man skall lära sig att cykla gör man knappast detta intill en kajkant. Man väljer ett säkert ställe för att minimera riskerna!

Ett vanligt fel vid privat övningskörning är att man börjar att köra där det är allt för mycket trafik! I ett senare inlägg kommer jag ge råd om hur ni kan bygga upp utbildningen stegvis för att minimera riskerna.

Ett intressant konstaterande…..

Runt år 2008 gick det totala antalet olyckor ner vid privat övningskörning.

År 2006 infördes introduktionsutbildningen som ett obligatoriskt moment för alla som skall övningsköra privat. Detta innebär att alla som skall övningsköra privat måste genomgå en obligatorisk utbildning på 3 timmar innan dom börjar övningsköra.

-Mer info om introduktionsutbildningen hittar du här.

Syftet med introduktionsutbildningen är bla, att göra den privata övningskörningen säkrare och bättre.

Att antalet olyckor har gått ner beror förmodligen till stor del på att man införde introduktionsutbildningen.

Att antalet olyckor inte gick ner direkt efter införandet av introduktionsutbildningen beror nog på att många passade på att få sitt handledartillstånd strax innan introduktionsutbildningen infördes. Detta gjorde att många övningskörde utan att ha genomgått utbildningen åren direkt efter 2006. Efter hand som tiden gick ökade antalet privata handledare och elever som gått introduktionsutbildningen och olycksstatistiken gick ner.

En annan faktor till att olycksstatistiken gått ner är säkerligen också att bilarna och vägarna blivit säkrare.

Behöver jag vara rädd för att jag skall råka ut för en olycka under en körlektion?

Med tanke på att det dagligen rullar ett par tusen trafikskolebilar på våra vägar är antalet olyckor lågt. Jag gissar att om man tittat på antalet timmar en trafikskolebil rullar per år och delar detta med antalet olyckor årligen kommer man förmodligen konstatera att detta är något av dom säkraste sätten att färdas på.

Så med andra ord….

Risken är nog större att du råkar ut för en olycka under bilfärden på väg till körlektionen än under själva lektionen!

Ett stort tack till Christer Wickman på STR (Sveriges trafikskolors riksförbund) för att jag fått låna bilderna och siffrorna!

Lycka till med körkortet! 🙂

Förstår du körkortsteorin när du läser på denna sidan?

Köp tillgång till vårt kompletta teorimaterial!

Endast 99:-
ERbjudande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *