17 vanliga orsaker till att man blivit kuggad på uppkörningen!

Kuggad. Ovanligt?

Årligen blir 1000 tals körkortstagare underkända på körprovet. På en annan sida här på övningskörning.com har jag berättat om att jag själv blev kuggad på mitt första körprov.

Att bli underkänd är tyvärr ganska vanligt. Frågan är bara varför så många blir underkända? Vilka är dom vanligaste uppkörningsmissarna?

Att göra en lista på vad folk blivit underkända på är egentligen ganska menlöst! Det intressanta är varför man blivit kuggad och vad man behöver öva mer på. Det viktigaste är inte ”felet” utan orsaken till felet!

Ett exempel…

Du råkar missa ett rödljus och kör mot rött.

Vad skall du öva på? Att inte köra mot röttljus??

Det intressanta är varför du körde mot rött! Orsaken är förmodligen att du inte tittade tillräckligt mycket och borde varit mer uppmärksam. Du behöver öva upp din avsökning, dvs hur du tittar.

Det viktigaste är med andra ord att du i första hand sätter fingret på varför något blivit fel och i andra hand fokuserar på felet i sig.

17 orsaker till underkända körprov

Här följer några vanliga orsaker till att man blivit kuggad….

 1. Manövrering, svårigheter att parkera eller backa runt hörn
 2. Dålig planering, framförhållning
 3. Dåligt riskmedvetande
 4. Hastighetsanpassning, kör över hastighetsbegränsningen
 5. Kör för sakta, för lågt tempo när det är fritt
 6. Missat förbudsskyltar
 7. Missat trafikljus
 8. Kör för fort fram mot korsningar
 9. Kör för fort på en mindre landsväg
 10. Missar högerregeln
 11. Släpper inte över gående på övergångsställen
 12. Kör för fort vid avfart från större landsväg
 13. Kör inte miljöanpassat
 14. Dåligt Samspel med andra trafikanter
 15. Kör över järnvägskors utan att titta och eller för fort
 16. Vet inte vem som skall köra först i en korsning
 17. Dålig fordonshantering

Som du kanske har konstaterat finns det många olika anledningar till att man blivit kuggad. Detta var egentligen bara ett litet hopplock. Det finns många fler saker du kan bli kuggad för!

Deprimerande?

Nu vill du kanske öva på att inte köra mot rött, lämna fotgängare företräde på övergångställen, osv….

Tänk om! Fundera i stället på orsaken till felen och inte på felen i sig.

Avsökning

Den underliggande orsaken till många av dessa felen är din avsökning, dvs hur du tittar när du kör bil. Genom att öva upp bra avsökningsrutiner kommer du inte missa på många av ovan nämnda kuggningsorsaker.

Kuggad på grund av avsökningen? Läs här!

Ok! Vi tar en närmre titt på listan och ser hur många av missarna som handlar om avsökning…

Dålig planering, framförhållning
Om du tittar för nära bilen blir planeringen lidande och du tenderar att ta sena och dåliga beslut.

Dåligt samspel med andra trafikanter
Håll koll runt bilen och i speglarna så blir det lättare att samarbeta med övriga trafikanter

Hastighetsanpassning, kör över hastighetsbegränsningen
Titta efter hastighetsbegränsningsskyltarna så missar du dom inte

Kört över järnvägskors utan att titta och eller för fort
Titta längre fram så att du upptäcker  järnvägskorsningarna i god tid. Du får då möjlighet att titta efter tågen tidigare och anpassa farten därefter.

Vet inte vem som skall köra först i en korsning.
Om du tittar långt fram så upptäcker du också korsningarna i god tid. Om du upptäcker korsningarna i god tid får du också längre tid på dig att fundera över vilka regler som gäller och vem du skall vänta på.

Kört för fort fram mot korsningar
Om du tittar för nära bilen upptäcker du korsningarna sent och saktar därför ner för sent.

Missat förbudsskyltar eller trafikljus
Åter igen, titta längre fram och mer aktivt så upptäcker du förbudsskyltarna eller trafikljusen i god tid.

Kör för fort vid avfart från större landsväg
Titta längre fram så att du upptäcker avfarten tidigare och kan anpassa farten(detta kan även bero på fartblindhet).

Kört för fort på en mindre landsväg
Ett vanligt nybörjarmisstag på mindre landsväg är att man kör för fort in i kurvor. För hög fart in i kurvor beror ofta på att man inte tittat genom kurvan, utan bara tittat på själva kurvan. Genom att titta långt genom kurvan får du en känsla av hur snäv den är och det blir då lättare att anpassa farten inför kurvan. Detta kan även bero på fartblindhet. Det är även vanligt att man kör för fort när man skall passera utfarter. Detta beror ofta på att man inte har sett utfarten eller att man underskattar sin bromssträcka.

Missat högerregeln
Om du tittar långt fram så upptäcker du också korsningarna i god tid. Om du upptäcker korsningarna i god tid får du också längre tid på dig att fundera över vilka regler som gäller och vem du skall vänta på.

Släpper inte över gående på övergångsställen
Åter igen…. Titta längre fram så upptäcker du övergångställena i god tid. Om du tidigt sett ett övergångsställe får du tid att titta åt sidorna för att upptäcka eventuella gångare i god tid.

parkeringsplats

Goda nyheter! Nu återstår endast 5 fel som faktiskt inte handlar om avsökning…

Fordonshantering
Ja, om du inte känner dig säker på dragläget, växlingen eller bilens bredd och längd…
Då är det läge att öva mer starter, växling, parkering och manövrering.

Miljöanpassad körning(ecodriving)
Om du inte känner dig säker på ecodrivingen kan du ta en titt här –http://www.xn--vningskrning-3ibh.com/sa-har-sparar-du-bransle/ Öva då mer på detta!

Manövrering, svårigheter att parkera eller backa runt hörn
Öva mer manövrering och parkering!

Riskmedvetande
Riskmedvetande handlar mycket om att vara bra påläst. Om har en god teoretisk grund har du förhoppningsvis även fått en god förståelse för riskerna i trafiken. Det handlar även om att inte underskatta din egen bromssträcka. 

Kör för sakta
”Kör för sakta” är egentligen en aning fel formulerat. Vad då kör för sakta? Vad det egentligen handlar om är att man håller ett så pass lågt tempo att man hindrar för övrig trafik.

Bekymret med ett för lågt tempo är att man retar upp bakomvarande trafik. Risken är att man provocerar fram farliga omkörningar. Med stora hastighetsskillnader i trafiken ökar riskerna.

Personligen kör jag hellre i 150km/t på en motorväg där hastighetsbegränsningen är just 150km/t om alla andra kör i den farten(om det nu hade funnits någon sådan väg..). Jag hade däremot varit livrädd om jag kört på en väg med 110km/t i hastighetsbegränsning där vissa bilister kör i 30km/t och andra i 150km/t. Med detta sagt så skall man aldrig glömma att det är farten som dödar, men det kan hastighetsskillnader också göra.

En vanlig orsak till att man kört för sakta på uppkörningen är att man tänkt att ”nu skall jag visa hur försiktig jag är!”. Risken med detta är att man överdriver och att körningen istället blir hindrande för andra trafikanter och att man därmed blir kuggad.

Med andra ord, kör som du brukar göra och gör dig inte till!

Sammanfattning…. 

Förlåt om jag tjatat mycket om hur du skall titta i detta inlägget! Men en stor del av bilkörningen handlar om hur du tittar.

Att ha goda avsökningsrutiner och titta på rätt ställe vid rätt tidpunkt löser inte allt när du kör bil. Men det löser mycket!

Nu låter det kanske som om att det endast handlar om att röra blicken något så in i…. Så löser det sig.

Men, hur du tittar handlar mycket om ditt riskmedvetande och var du förväntar dig att riskerna finns. Om du kör förbi en utfart med dålig sikt i ett villakvarter och inte förväntar dig att det kan komma ut ett barn kommer du förmodligen inte heller titta på utfarten. Du kommer förmodligen även att köra för fort förbi utfarten. Om du däremot tänker risker och kör med fantasi kommer du titta på utfarten och anpassa farten så att du kan stanna om det kommer ut ett barn.

Om du är väl påläst, tänker risker och kör med fantasi så kommer du förmodligen även att titta mer.

Som trafiklärare lär jag folk att köra bil. Min arbetsdag består till 90% av att lära folk att titta rätt och till 10% att starta, växla, trafikregler, osv…..

Jag spetsade kanske till det lite där men jag tror att många trafiklärare kan instämma!

Lycka till med körkortet! 🙂