Behöver du förlängd provtid? Här bokar du lästest!

Svårt med körkortsteorin?

Om du har läs och skrivsvårigheter kan du ansöka om att få göra ett anpassat kunskapsprov. Ett anpassat kunskapsprov kan innebära att du får förlängd provtid eller att du får göra ett muntligt prov.

Läshastighetstest

För att få ett anpassat kunskapsprov krävs det att du har gjort ett läshastighetstest(lästest).

Du kan dock slippa att göra lästestet om du redan har en fastställd diagnos för exempelvis ADHD, ADD, autism, dyslexi eller språkstörningar. Det räcker då oftast att du bifogar ett skriftligt intyg om att du har någon av ovanstående diagnoser till din ansökan.

Detsamma gäller om du har ett intyg eller ett utlåtande från en tidigare genomförd utredning/test, eller varit inskriven i anpassad grund- eller gymnasieskola.

Ansökan om anpassat kunskapsprov hittar du här: https://www.trafikverket.se/contentassets/fe56e4b5eb90476d99d5514b545cb945/ansokan-om-m-fl-210916-cr_alttext_ifyllbar.pdf

Behöver du göra ett läshastighetstest?

Med oss kan du göra ett läshastighetstest i hemmets lugna vrå.

Lästestet genomförs av Mikael som har många års erfarenhet av trafiklärarjobbet och genom åren utfört hundratals lästtest med tidigare elever.

Han har specialistkompetens inom området och är godkänd av Trafikverket att hålla läshastighetstester(lästester).

Vi använder oss av material ifrån Psykologiförlaget. Testet tar ca 60 min.

-Vill du boka och få mer information om läshastighetstestet? -Klicka här