Prov -Risker på mindre landsvägar

Du kommer inte kunna rätta provet. Köp tillgång till vårt kompletta teorimaterial.
 1. Du närmar dig svängen. Vad är den största orsaken till olyckor i liknande svängar?
  9arssv
 2. Du skall passera den svarta bilen. Vad är den största risken i denna situationen?
  öjjvg
 3. Du närmar dig svängen. Vad måste du i första hand vara extra uppmärksam på?
  landsv
 4. Vad är den största risken i denna situationen?
  9rvf
 5. Vad är den största risken i denna situationen?
  9ut
 6. Du närmar dig backkrönet. Vad är den största risken?
  risk 1 backkr
 7. Vad är den största risken i denna situationen?
  9rsutf
Tillbaka till:Risker på mindre landsvägar