Prov -Risker på mindre landsvägar

Registrera dig för kurs innan du gör detta prov.
 1. 1. Du närmar dig svängen. Vad måste du i första hand vara extra uppmärksam på?

  landsv
 2. 2. Du skall passera den svarta bilen. Vad är den största risken i denna situationen?

  öjjvg
 3. 3. Vad är den största risken i denna situationen?

  9rsutf
 4. 4. Vad är den största risken i denna situationen?

  9ut
 5. 5. Du närmar dig svängen. Vad är den största orsaken till olyckor i liknande svängar?

  9arssv
 6. 6. Vad är den största risken i denna situationen?

  9rvf
 7. 7. Du närmar dig backkrönet. Vad är den största risken?

  risk 1 backkr
Tillbaka till:Risker på mindre landsvägar