Risker på mindre gator

Preview
Voiced by Amazon Polly


Hastighetsanpassning

Där finns oftast gott om oskyddade trafikanter i villakvarter. Risken är stor att ett barn kan springa ut framför en parkerad bil eller ifrån en utfart. Räkna med det oväntade. Anpassa alltid hastigheten så att du kan stanna i tid. Var handlingsberedd och använd bromsberedskap(foten över bromsen) vid behov. Tänk på att barn alltid leker och därför kan springa ut utan att se sig för. Det är vår uppgift att se till att vi inte kör på något barn. Vi kan aldrig skylla på barnet!   risker utfart bakom o bil Två ställen där du skall vara extra uppmärksam och sänka farten...
  • När du skall passera en utfart med dålig sikt.
  • När du skall passera en parkerad bil
Det finns många fler ställen där du måste sänka hastigheten. Detta var endast två exempel!

Avsökning (var du tittar)

Oerfarna förare låser gärna blicken. Ha en rörlig blick! Var misstänksam!

Vill du läsa mer?

Resterande del av denna sidan är endast tillgänglig för medlemmar i Genvägen till körkortet.
I Genvägen finns allt du behöver kunna inom både körkortsteori och praktik:  
  • Komplett körkortsbok online(E-learning).
  • Över 1000 övningsfrågor.
  • Fler körråd än du hittar någon annanstans!
  • Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet!
  • Genvägen är lättläst och passar därför även för personer med läs och skrivsvårigheter!
Fixa teorin på en månad och hela ditt teorimaterial har endast kostat 99:-. 
Starta resan mot körkortet idag! Klicka här för att läsa mer
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Mindre gator/trafikregler