Fordonsskatt, besiktning och försäkring

Förhandsgranska

Fordonsskatt

Om du har en bil är risken stor att du måste betala fordonsskatt. De flesta bilar är skattepliktiga.

Påställd, i trafik

Bilen måste vara påställd för att du ska få lov att köra med den i trafik.

För att den ska få köras i trafik krävs dessutom att-

bilen är besiktigad

bilen är trafikförsäkrad

fordonsskatten är betald

Avställd, ur trafik

Genom att ställa av bilen berättar du att du inte ska använda bilen. Om bilen är avställd behöver du inte betala trafikförsäkring eller fordonsskatt. Dessutom behöver du inte besiktiga den. Du får inte köra med en avställd bil i trafik.

Du kan anmäla om bilen ska vara påställd eller avställd i registreringsbeviset. Du kan även göra det på transportstyrelsens hemsida.

Kontrollbesiktning

Besiktning

Personbilar, lastbilar och bussar med en totalvikt på max 3,5 ton skall kontrollbesiktigas:

  • För första gången senast 36 månader efter den månad då den togs i trafik första gången
  • För andra gången senast 24 månader efter den månad då den första besiktningen utfördes
  • Därefter senast 14 månader efter den månad då dess föregående besiktning utfördes.

Motorcyklar och släpvagnar med totalvikt på 3,5 ton ska för första gången kontrollbesiktigas när fordonet är 4 år gammalt. Därefter ska det besiktigas som senast 24 mån efter den senaste besiktningen.

Vad händer om jag inte kontrollbesiktigar?

Om du inte besiktigar får fordonet körförbud! Den enda sträckan du får köra med en bil som har körförbud är till bilbesiktningen.

Flygande inspektion

En polis eller en bilinspektör har rätt att stoppa dig för en ”flygande inspektion”. Om dom upptäcker några brister på din bil måste du reparera bilen och göra en ombesiktning.

Vissa verkstäder är så kallade ackrediterade verkstäder. Dom både lagar bilen och ombesiktigar den.

I en flygande inspektion riskera du även att få körförbud på plats om man upptäcker några allvarliga brister på bilen. Det vill säga att du inte ens får köra bilen från platsen.

Registreringsbevis

Alla bilar har ett registreringsbevis. Registreringsbeviset består av två delar.

Registreringsbevis

Del 1(blå)

Innehåller bl a uppgifter om ägaren, bilens vikt, längd eller antal passagerare du får ha i bilen.

På del 1 kan du anmäla om du vill ställa av eller på bilen. Du kan även beställa ett nytt registreringsbevis eller nya registreringsskyltar, mm.

Del 2(gul)

Innehåller bl a uppgifter om ägaren.

På del 2 kan du anmäla ett ägarbyte eller avregistrera bilen. Tänk på att förvara del 2 på ett säkert ställe! Om en tjuv får tag på det kan den anmäla sig själv som ägare till bilen genom att göra ett ägarbyte. Förvara inte del 2 i bilen!

Varför chansa? Din bästa chans att fixa lappen!

Köp tillgång till vårt kompletta teorimaterial!

Endast 99:-
ERbjudande

75 lektioner

Med gott om bilder och lättläst text. I lektionerna hittar du allt du behöver kunna för att fixa teoriprovet.

Över 1400 övningsfrågor

Våra övningsprov är utformade för att du skall ha största möjliga chans att fixa kunskapsprovet!

Praktiska körråd

Spar pengar och fixa körningen på egen hand! I Genvägen får du fler körråd än du får någon annanstans! Samma råd som du får på en trafikskola.

Nervositetshanteraren

Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet! Här får du viktiga råd om hur du skall tänka inför körprovet.

75 lektioner

Med gott om bilder och lättläst text. I lektionerna hittar du allt du behöver kunna för att fixa teoriprovet.

Över 1400 övningsfrågor

Våra övningsprov är utformade för att du skall ha största möjliga chans att fixa kunskapsprovet!

Nervositetshanteraren

Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet! Här får du viktiga råd om hur du skall tänka inför körprovet

Praktiska körråd

Spar pengar och fixa körningen på egen hand! I Genvägen får du fler körråd än du får någon annanstans! Samma råd som du får på en trafikskola.

Ägarbyte

Om bilen byter ägare ska ägarbytet anmälas till Transportstyrelsen inom 10 dagar. Både köpare och säljare måste skriva under ägarbytet på registreringsbeviset. Ägarbyte går även att genomföra på Transportstyrelsens App ”mina fordon” eller på Transportstyrelsens hemsida.

Registreringsbesiktning

Uppgifterna på registreringsbeviset ska stämma överens med bilen. Om du ändrar något på bilen måste du registreringsbesiktiga den inom en månad.

Några exempel på förändringar som kräver registreringsbesiktning…

Ändring av bilens vikt

Ändring av bilens längd

Ändring av bilens motoreffekt

Ett undantag!
Om du ändrar färg på bilen behöver du inte göra någon registreringsbesiktning.

Försäkringar

Försäkring. Bil

Trafikförsäkring

Alla motordrivna fordon som är i trafik måste vara trafikförsäkrade. Trafikförsäkringen täcker(betalar för) kostnaderna för skador som uppkommit vid en trafikolycka. Den täcker dock inte kostnaderna för skador som uppkommit på ditt egna fordon.

Det är viktigt att den som verkligen äger fordonet och kör fordonet mest tecknar försäkringen. Om du låter någon annan äga och teckna försäkringen riskerar du att försäkringen inte gäller.

Var noga med att ha din bil trafikförsäkrad. Om den är i trafik och saknar trafikförsäkring kommer du bli tvingad att betala en trafikförsäkringsavgift för den tid bilen varit oförsäkrad. Trafikförsäkringsavgiften är mycket dyrare än en vanlig trafikförsäkringspremie.

Delkaskoförsäkring

Trafikförsäkringen täcker inte skador på ditt eget fordon. Om du vill ha ytterligare skydd för vissa typer av skador på ditt eget fordon ska du skaffa dig en delkaskoförsäkring. Delkaskoförsäkringen är frivillig.

I delkaskoförsäkringen får du ersättning vid…

Brandskador

Stöld

Glasskador

Kostnader vid räddning

Rättegångskostnader(rättsskydd)

Maskinförsäkring

Ibland ingår även avbrott och maskinförsäkring. Det innebär att du får lånebil vid reparation av maskinskador. Det innebär även att försäkringen täcker en del reparationer på motorn och andra delar.

Vagnskadeförsäkring

En vagnskadeförsäkring ersätter skador för reparationer på bilen som uppstått när du är vållande till skadan(ditt fel) eller när det inte går att hitta någon vållande. Den täcker även kostnaderna för bärgning eller skadegörelse av fordonet.

Skadeanmälan

Skadeanmälan. Trafikolycka

Om du är med om en olycka och behöver anmäla en skada gör du det på blanketten ”skadeanmälan – motorfordon”. Den går att få av dom flesta försäkringsbolag. Skadeanmälan går oftast även att göra online.

Vems fel var olyckan?
Prata aldrig om vems fel det är att olyckan inträffade på skadeplatsen. Det är försäkringsbolagens uppgift att reda ut skuldfrågan.

Regressrätt

Försäkringsbolaget kan utnyttja sin regressrätt om du gör dig skyldig till grov vårdslöshet i trafik, rattfylleri eller grovt rattfylleri.

Det innebär att bolaget betalar för skador som uppkommit vid krocken. Men bolaget kräver därefter att du ska betala dom motsvarande belopp. Detta betyder att du i slutänden själv får betala för alla skador i samband med krocken.

Bonus

Bonus innebär att du kan få rabatt på försäkringen. Hur hög bonusen(rabatten) är beror på hur många år du kört utan att orsaka någon krock. Ju fler skadefria år, desto billigare försäkring. Bonusen sänks om du orsakar en krock och utnyttjar din försäkring. Bonussystemet fungerar på olika vis i olika försäkringsbolag.

Hemförsäkring

Om ditt bagage blir skadat i samband med en olycka kan hemförsäkringen ibland täcka skadorna.

Påställd, i trafik. Bilen måste vara påställd för att du ska få lov att köra med den i trafik.

För att den ska få köras i trafik krävs dessutom att…
-bilen är besiktigad
-bilen är trafikförsäkrad
-fordonsskatten är betald

Avställd. Genom att ställa av bilen berättar du att du inte ska använda bilen. Om bilen är avställd behöver du inte betala trafikförsäkring eller fordonsskatt. Dessutom behöver du inte besiktiga den. Du får inte köra med en avställd bil i trafik.

Du kan anmäla om bilen ska vara påställd eller avställd i registreringsbeviset. Du kan även göra det på transportstyrelsens hemsida.

Personbilar, lastbilar och bussar med en totalvikt på max 3,5 ton skall kontrollbesiktigas:
-För första gången senast 36 månader efter den månad då den togs i trafik första gången
-För andra gången senast 24 månader efter den månad då den första besiktningen utfördes
Därefter senast 14 månader efter den månad då dess föregående besiktning utfördes.

Om du inte besiktigar får fordonet körförbud! Den enda sträckan du får köra med en bil som har körförbud är till bilbesiktningen.

En polis eller en bilinspektör har rätt att stoppa dig för en ”flygande inspektion”.

I en flygande inspektion riskera du även att få körförbud på plats om man upptäcker några allvarliga brister på bilen. 

registreringsbeviset kan du anmäla ett ägarbyte eller avregistrera bilen.

Om bilen byter ägare ska ägarbytet anmälas inom 10 dagar.

Om du ändrar något på bilen måste du registreringsbesiktiga den inom en månad. Ett undantag! Om du ändrar färg på bilen behöver du inte göra någon registreringsbesiktning.

Alla motordrivna fordon som är i trafik måste vara trafikförsäkrade.

Lektionsetiketter: fordonsskatt, försäkring
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Övrigt