Att välja bil, utsläppsklasser, mm.

Förhandsgranska

Välj en bränslesnål bil

Ju mer bränsle bilen drar, desto större blir utsläppen. Små bilar med små motorer drar mindre bränsle än stora bilar med stor motor.

Bilens utrustning spelar också roll för bränsleförbrukningen.
Vissa bilar med automatisk växellåda kan dra mer bränsle, 0-20% mer än motsvarande bil med manuell växellåda. Luftkonditionering kan göra att bilen drar 5-10% mer bränsle. Detsamma gäller med fyrhjulsdrift och takbox. Fyrhjulsdrift kan göra att bilen drar ca 5% mer och takbox kan ge ca 10% högre bränsleförbrukning.

Utsläppsklasser

Nya bilar tillhör en utsläppsklass. Utsläppsklassen bestäms av hur mycket avgaser bilen släpper ut. Dock tar man inte hänsyn till hur mycket koldioxid bilen släpper ut för att bestämma utsläppsklassen. Alla nya bilar tillhör utsläppsklass Euro 6.

Utsläppsklasser

Det finns fem utsläppsklasser:

-Euro 5, är obligatorisk för alla nya bilar från och med 2011

-Euro 6, har hårdare utsläppskrav och är obligatorisk för alla nya bilar som säljs from 1:a September 2015

-El, en bil som endast kan drivas med el

-Elhybrid, en bil som har både förbränningsmotor och elmotor

-Laddhybrid, en bil som har både förbränningsmotor och elmotor, samt kan laddas.

Miljözoner

En del kommuner har infört ett system med miljözoner för att förbättra luftkvaliteten. Tanken med miljözonerna är att man vill stänga ute vissa fordon ifrån miljökänsliga områden.

Miljözoner

-Miljözon 1:
Gäller endast tunga lastbilar.
För att en tung lastbil skall få köra in i denna zon ställs det krav på när den registrerades i Sverige. Detta innebär att äldre lastbilar inte får köra in i denna miljözon.

-Miljözon 2: 
Gäller personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar.
För att få köra i miljözon 2 krävs att fordonet tillhör utsläppsklass Euro 5 eller Euro 6.
Den 1 juli 2022 skärps kraven för dieselbilar – då tillåts endast Euro 6-bilar i denna miljözon.

-Miljözon 3: 
I miljözon 3 ställs högst krav. Här får endast renodlade elbilar, bränslecellsbilar och gasbilar i Euro 6 köra.

Tunga fordon får köra här men då krävs det att de är laddhybrider och uppfyller utsläppskraven för Euro 6.

Fordonsskatt

Fordonsskatten bestäms främst av bilens koldioxidutsläpp.

Bilar med höga koldioxidutsläpp straffas. Om du köper en ny bil med höga koldioxidutsläpp riskerar du att få betala en rejält förhöjd fordonsskatt under de tre första åren efter att den registrerats.

Vilken typ av drivmedel bilen drivs med spelar också en stor roll för fordonsskatten. Dessutom kan även hemkommunen påverka skattens storlek.

Skattelättnader

För att vi skall få fler miljövänliga fordon på våra vägar hjälper myndigheterna till på olika sätt. Detta innebär att du exempelvis kan få tillbaka pengar av staten vid bilköpet, gratis parkering, ett lägre förmånsvärde eller slippa betala fordonsskatt under några år om du köper en miljövänlig bil.

Bränsle

Även bränslet är miljöklassat. För att minska våra utsläpp säljs endast bensin av miljöklass 1 i Sverige.

Diesel

En dieselmotor släpper ut 10-15 gånger mer skadliga partiklar än en bensinmotor. Detta medför att dieseldrivna bilar i en större grad bidrar till smogbildningen i våra städer. Undvik därför att köpa en gammal dieseldriven bil om du bor i tätbebyggt område.

Om du skall köpa en ny dieseldriven bil så köp en med partikelfilter 2005pm. Då kommer din bil släppa ut mindre med hälsofarliga partiklar.

En dieselmotor släpper inte bara ut mer hälsofarliga partiklar än en bensinmotor. Den släpper dessutom ut mer kväveoxid, samt 2-3 gånger mer kolväten än en bensinmotor med katalysator. Dock har en dieselmotor oftast lägre koldioxidutsläpp än motsvarande bensinmotor.

Fossila bränslen och växthuseffekten

Välj helst en bil som drivs av alternativa bränslen. När du kör med en bil som drivs av ett fossilt bränsle, dvs bensin, diesel eller naturgas släpper bilen ut bl a koldioxid.

Koldioxid är en växthusgas som bidrar till växthuseffekten, dvs att jorden blir varmare och att isarna smälter.

Fossila bränslen pumpas upp ifrån jordens inre. Detta gör att de tillför extra koldioxid till jordens kretslopp. Alternativa bränslen som t ex biogas tillför inget extra överskott av koldioxid eftersom det är producerat av råvaror som redan finns ovanför marken. Man tillför inget nytt till kretsloppet.

Växthuseffekten

Växthuseffekten bidrar till att-

  • ·       Isarna smälter
  • ·       Snabbare väderomslag och extremare väder
  • ·       Fler naturkatastrofer
  • ·       Djurarter dör ut

Varför chansa? Din bästa chans att fixa lappen!

Köp tillgång till vårt kompletta teorimaterial!

Endast 99:-
ERbjudande

75 lektioner

Med gott om bilder och lättläst text. I lektionerna hittar du allt du behöver kunna för att fixa teoriprovet.

Över 1400 övningsfrågor

Våra övningsprov är utformade för att du skall ha största möjliga chans att fixa kunskapsprovet!

Praktiska körråd

Spar pengar och fixa körningen på egen hand! I Genvägen får du fler körråd än du får någon annanstans! Samma råd som du får på en trafikskola.

Nervositetshanteraren

Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet! Här får du viktiga råd om hur du skall tänka inför körprovet.

75 lektioner

Med gott om bilder och lättläst text. I lektionerna hittar du allt du behöver kunna för att fixa teoriprovet.

Över 1400 övningsfrågor

Våra övningsprov är utformade för att du skall ha största möjliga chans att fixa kunskapsprovet!

Nervositetshanteraren

Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet! Här får du viktiga råd om hur du skall tänka inför körprovet

Praktiska körråd

Spar pengar och fixa körningen på egen hand! I Genvägen får du fler körråd än du får någon annanstans! Samma råd som du får på en trafikskola.

Olika typer av drivkällor

I dagsläget är bilar som drivs av diesel eller bensin vanligast.

Elbilen

Elbilen

Under de senaste åren har antalet elbilar ökat kraftigt. Elbilar släpper inte ut några avgaser.

Utsläppen beror till stor del på hur elen som bilen körs med framställts och hur mycket utsläpp tillverkningen av bilen genererat. Om elen är producerad av vatten eller vindkraft är utsläppen mycket låga.

Om elen kommer ifrån t ex ett kolkraftverk så står den för lite större utsläpp än om den producerats med något mer miljövänligt alternativ. 

Hybridbil

Hybridbil

En hybridbil har både en elmotor och en diesel eller bensinmotor. En hybridbil behöver, eller kan tankas beroende på dina körvanor. Vissa hybridbilar kan du dessutom ladda. De flesta hybridbilar är utformade så att de körs helt och hållet på elmotorn i lägre hastigheter. Bensin/dieselmotorn startas först i högre hastigheter.

Andra hybridbilar är utformade så att bensin/dieselmotorn alltid är igång vid färd men bilen drivs av en elmotor. Bensin/dieselmotorn laddar batteriet som elmotorn drivs av. Det finns många olika tekniska lösningar.

Fördelen med en hybridbil jämfört med en elbil är att den kan köras långa sträckor utan el. Hybridbilar släpper dock ut avgaser när dom inte körs med elmotorn, vilket elbilar inte gör.

Bilpool

I de större städerna skapar mängden med bilar problem. Oftast använder man sin bil endast en mindre tid på dygnet.

En smart lösning är att gå med i en bilpool istället för att köpa en egen bil. Detta blir oftast billigare än att äga en bil själv. Oftast har bilpooler nya, miljöanpassade och säkra bilar. I en bilpool delar man bilarna med andra.

Nästan hälften av alla bilresor är kortare än 5 kilometer. Inom tätorter är de flesta bilresor kortare än 3 kilometer. Det innebär att motorn knappt hinner bli varm och att avgasreningen funkar dåligt. Detta medför stora utsläpp av hälsofarliga ämnen.

Undvik bilen

Om du har möjlighet att cykla eller åka kollektivt med tåg eller buss till jobbet så gör det! På så vis sparar du pengar, får frisk luft och bättre kondition.

Trängselskatt

Trängselskatt är en punktskatt som tas ut när du kör in i centrala delar i vissa storstäder. Syftet är att minska fordonstrafiken och därmed förbättra framkomligheten och miljön. När du kör förbi en betalstation registreras genomfarten och du kommer därefter få betala en avgift.

Välj en bränslesnål bil

Bilar med automatisk växellåda kan dra 0-20% mer bränsle än motsvarande bilar med manuell växellåda.

Luftkonditionering kan göra att bilen drar 5-10% mer bränsle.

Fyrhjulsdrift kan göra att bilen drar ca 5% mer och takbox kan ge ca 10% högre bränsleförbrukning.

Utsläppsklassen bestäms av hur mycket avgaser bilen släpper ut. Dock tar man inte hänsyn till hur mycket koldioxid bilen släpper ut för att bestämma utsläppsklassen.

En dieselmotor släpper ut 10-15 gånger mer skadliga partiklar än en bensinmotor. Detta medför att dieseldrivna bilar i en större grad bidrar till smogbildningen i våra städer.

En dieselmotor släpper inte bara ut mer hälsofarliga partiklar än en bensinmotor. Den släpper dessutom ut mer kväveoxid, samt 2-3 gånger mer kolväten än en bensinmotor med katalysator. Dock har en dieselmotor oftast lägre koldioxidutsläpp än motsvarande bensinmotor.

Koldioxid är en växthusgas som bidrar till växthuseffekten, dvs att jorden blir varmare och att isarna smälter.

Alternativa bränslen som t ex biogas tillför inget extra överskott av koldioxid eftersom det är producerat av råvaror som redan finns ovanför marken. Man tillför inget nytt till kretsloppet.

Växthuseffekten bidrar till att…
-Isarna smälter
-Snabbare väderomslag och extremare väder
-Fler naturkatastrofer
-Djurarter dör ut

En hybridbil har både en elmotor och en diesel eller bensinmotor.

Trängselskatt är en punktskatt som tas ut när du kör in i centrala delar i vissa storstäder.
Syftet är att minska fordonstrafiken och därmed förbättra framkomligheten och miljön.

Lektionsetiketter: Miljö
Tillbaka till:Genvägen till körkortet > Miljön