Prov -Vägmarkeringar

Registrera dig för kurs innan du gör detta prov.
 1. 1. Vad förvarnar vägmarkeringen för?

  övövö
 2. 2. Vägmarkeringen berättar att där är…..?

  fg33
 3. 3. Var används denna markeringen?

  örvö
 4. 4. Vilken av markeringarna är en mittlinje?

  mittlj
 5. 5. Vilken vägmarkering är en väjningslinje?

  väjst
 6. 6. Vilken typ av vägmarkering är detta?

  öcj1
 7. 7. Vilken vägmarkering är en varningslinje?

  vvjjl
 8. 8. Vilken av markeringarna används i samband med busshållplatser?

  ögullllö
 9. 9. Vilken markering berättar att du får parkera längs trottoarkanten?

  ögullllö
Tillbaka till:Vägmarkeringar