Prov -Vägmarkeringar

Registrera dig för kurs innan du gör detta prov.
 1. 1. Vilken markering berättar att du får parkera längs trottoarkanten?

  ögullllö
 2. 2. Vilken typ av vägmarkering är detta?

  öcj1
 3. 3. Vad förvarnar vägmarkeringen för?

  övövö
 4. 4. Var används denna markeringen?

  örvö
 5. 5. Vilken av markeringarna är en mittlinje?

  mittlj
 6. 6. Vilken vägmarkering är en väjningslinje?

  väjst
 7. 7. Vilken vägmarkering är en varningslinje?

  vvjjl
 8. 8. Vilken av markeringarna används i samband med busshållplatser?

  ögullllö
 9. 9. Vägmarkeringen berättar att där är…..?

  fg33
Tillbaka till:Vägmarkeringar