Prov -Inlärningsstilar

Registrera dig för kurs innan du gör detta prov.
  1. 1. Vad är sant beträffande överinlärning?

    bild2
  2. 2. Vad är sant beträffande djupinlärning?

    bild2
  3. 3. Vad är sant beträffande ytinlärning?

    bild2
Tillbaka till:Inlärningsstilar