Kan jag bli kuggad om jag inte kör miljöanpassad körning på uppkörningen?

Kuggad på ecodriving?

Ja, du kan bli kuggad om du inte kör ecodriving på körprovet. Men glöm inte att ecodriving endast är ett av flera moment som ingår i en uppkörning.

Jag har märkt att många elever tenderar att överdriva dess betydelse för huruvida dom kommer att bli godkända eller inte på körprovet, ungefär som att provet är ett prov på det och inget mer.

Ecodriving

 

Riktigt bra ecodriving kräver år av god rutin och övning bakom ratten. För att klara ett körprov skall du visa att du i din körning använder dig av grunderna i ecodriving. I stora drag betyder detta att du bland annat skall kunna planera din körning så att du undviker onödiga stopp, hoppa över växlar vid uppväxling, välja lämplig växel till din fart.

Det är en väldig viktig del av din körning, men glöm inte det är bara en av flera delar!

 

-Klicka här för att läsa mer om miljöanpassad körning!