Behöver jag alltid använda mig av grundgas när jag startar?

Vi börjar med att titta på hur du gör en start… Vi utgår ifrån att du har släppt parkeringsbromsen, håller kopplingen nere och har lagt i 1:an. Vad du sedan gör är att du lyfter upp kopplingen till dragläget och låter bilen skjuta fart. När bilen rullat iväg kan du lyfta upp kopplingen helt och därefter …

Denna sidan är tillgänglig för medlemmar i Genvägen till körkortet.
Genvägen till körkortet I Genvägen finns allt du behöver kunna inom både körkortsteori och praktik!   -Komplett körkortsbok online(E-learning). -Över 1000 övningsfrågor. -Fler körråd än du hittar någon annanstans! -Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet! Genvägen är lättläst och passar därför även för personer med läs och skrivsvårigheter!   Pris: Endast 275:- för tillgång i månader.   Lägg i varukorg

Ny fickparkeringsfilm! Fickparkering, metod 3

Tänk på att riktmärkena du får i filmen endast är ungefärliga. Du får kanske göra mindre justeringar av riktmärkena för att få det att fungera med din bil.

Dom två viktigaste råden vid fickparkering
1. Håll uppsikt runt bilen
2. Kör sakta, krypkör och stanna gärna om du inte hinner med
Filmen berättar om olika punkter när du skall styra för att få en bra placering i rutan.
Punkterna är endast ungefärliga och måste ibland justeras efter vilken bil du kör.
Alla bilar har olika vändradie.

Krypkör inte för länge i sträck. Öva endast några minuter
och kör sedan en runda för att kyla ner kopplingen. Kopplingen blir
lätt för varm och då ökar slitaget.

Ett stort tack till Mohammad Barazanji som driver E4:ans trafikskola i Malmö. Han har bidragit med referenspunkterna i filmen.

Lycka till med parkeringen och körkortet! 🙂

Parkerat? Osäker på om har raka hjul? Film.

Som nybliven bilförare kan det vara svårt att veta när hjulen är raka. Vid parkering är det lätt att man glömmer bort vid vilken punkt man har raka hjul. Jag hoppas att filmen kan hjälpa dig som kämpar med just detta!

I filmen sker all styrning med stillastående hjul för att förtydliga hur styrningen fungerar. Försök att undvika att styra när bilen står stilla. Det är inte bra för bilens hjulupphängning men den tar förmodligen inte skada om du endast gör det i en mindre omfattning.

Här är filmen i skriven text…

Gör följande test så lär du dig när du har raka hjul.

Stå stilla med bilen. Bromsa inte. Styr åt vänster tills att det inte går att styra mer. Släpp ratten och styr lite åt höger tills att det ser ut som att hjulen är raka på ratten(ca ¼ -3/4 varv, beroende på bilmodell). Se siffran 1 på illustrationen.

Styr ytterligare ett varv till höger tills att ratten ser likadan ut. Se siffran 2 på illustrationen. Styr sedan ytterligare ett varv till höger tills att ratten ser likadan ut. Se siffran 3 på illustrationen. Styr ytterligare till höger tills att det inte går att styra mer och släpp ratten.

Var tror du att du hade raka hjul?

Du konstaterade säkert att där räknat från rattens ändläge(när det inte gick att styra mer) fanns 3 läge där ratten var rak. Läge 2 är alltid det rätta. Där har du raka hjul.

Om du är osäker om hjulen är raka kan du göra ett enkelt test….

Styr ratten till det närmsta läget där ratten ser rak ut.
Kör fram endast någon cm. Om bilen då rullar åt höger så styr du ett varv åt vänster. Om bilen rullar åt höger, styr du ett varv åt vänster.

Om bilen rullar rakt, ja då är hjulen raka.

Det är inte bra för bilens hjulupphängning att stå stilla och styra. Bilen tar förmodligen inte skada om du endast gör det i en mindre omfattning.


Lycka till med körkortet! 🙂

Vad innebär det att planera körningen?

Planera, framförhållning, åtgärda i god tid, kärt barn har många namn….

Man kan kanske tro att bilkörning kräver en god simultankapacitet?

Bilkörning kan kräva en god simultankapacitet, eller inte…
Huruvida bilkörning kräver det eller ej beror på hur man planerar sin körning.

Hur man planerar sin körning är i sin tur till stor del beroende av hur långt fram man tittar när man kör.

frågetecken

Förvirrande???

Om du endast tittar någon meter framför motorhuven när du kör är risken stor att du upptäcker saker sent. Följden av detta är att du får kort tid på dig att göra någon åt en situation.

Om du exempelvis skall göra ett körfältsbyte skall du, titta i innerspegeln, ytterspegeln och döda vinkeln. Om där är en bil i körfältet du vill byta till måste du fundera över hur fort den kör, osv…

När du kör bil måste du ta många beslut och genomföra många moment. Därför underlättar det om du har god tid på dig att åtgärda en situation. Om du däremot har kort tid på dig att åtgärda en situation så blir du tvingad att göra fler saker samtidigt och då kommer detta ställa krav på din simultankapacitet. Du riskerar även att missa viktig information och därför ta dåliga beslut.

Så med andra ord! Köp dig tid genom att titta låååång fram! Förmodligen mycket längre fram än du tror!

Ja, jag vet det låter enkelt, eller hur!?

Alla nybörjare som skall ta körkort får kämpa med att titta tillräckligt långt fram.
Jag har tidigare jobbat som mc-lärare. Många av mina mc-elever hade redan b-körkort när dom kom till mig. Många hade dessutom kört bil i många år. Jag kan trösta dig med att dom nästan alltid tittade rakt ner i marken några meter framför motorcykeln under deras första lektion. Motorcykeln var ett fordon som dom inte var vana vid.

Som nybörjare är du i gott sällskap!

Att tro på sina beslut….

Som nybörjare tvekar man gärna innan man tar ett beslut och överanalyserar.
Planeringen kan bli lidande av att man överanalyserar. Man har kanske tittat långt fram och konstaterat att man måste göra en åtgärd och sedan börjar man fundera…..

Tiden går och när man sen gör något åt situationen gör man detta väldigt sent och man blir tvungen att göra allt på en gång.

Tänk efter innan du gör något. Ta inga förhastade beslut men överanalysera inte!!

Ju mer körvana du får, desstu lättare blir det att ta dom rätta besluten utan att överanalysera.

En jämförelse, har du spelat Tetris?
Var på skärmen tittar du mest när du spelar tetris?

Tetris titta kortDär pusselbitarna precis skall landa?

 

Tetris titta långt

Eller i rutan som visar nästa pusselbit?

 

För att få en chans att hinna med tittar du förmodligen mest på rutan som visar nästa pusselbit..

Om du däremot endast tittar på pusselbiten som precis skall ”landa” får du svårt att hinna med.

Du får kämpa med att placera bitarna på rätt ställe och tar sena halvtaskiga beslut.

Om vi jämför med bilkörning är detta detsamma som att titta en meter framför motorhuven!

Tetris översikt

Lika väl som att du tittar mest på ”nästa” rutan när du spelar tetris, måste du titta mestadels långt fram när du kör bil!

Om du aldrig spelat tetris så råder jag dig att prova, så förstår du vad jag menar..

 

Planera körningen och lycka till med körkortet! 🙂