Tips när du skall passera en buss vid en busshållplats.

Att närma sig en busshållplats

När man närmar sig en buss vid en busshållplats kan det ibland vara svårt att bedöma om det är läge att köra om bussen eller inte. Reglerna säger att man är skyldig att lämna bussen företräde när den blinkar och skall köra ut från hållplatsen om vägens hastighetsbegränsning är 50km/t, eller lägre.

Tyvärr utnyttjar vissa busschaufförer detta när de skall lämna en busshållplats. Dom blinkar och kör samtidigt. Eller än värre, kör några meter och blinkar sen.

Det kan vara svårt att veta om man vågar passera bussen eller. Kommer den att köra eller inte? Kommer den blinka i god tid innan den tänkt köra?

Tips när du skall passera en buss vid en busshållplats.

Ett gott råd…

Ta en titt om bussdörrarna öppna och om folk är på väg in i bussen när du närmar dig en busshållplats. Om dörrarna är öppna och folk är på väg in i bussen kommer bussen med största sannolikhet inte köra förrän passagerarna har gått ombord. Det är då med största sannolikhet lugnt att passera.