MOMENT 3C. NEDVÄXLING TILL 1:AN OCH AVSÖKNING INFÖR KORSNINGAR

Efter denna övningen skall du kunna…

-Växla ner till 1:an utan att titta på växelspaken

-Växla ner till 1:an på ett mjukt och följsamt vis

-Använda dig av rätt ordning med pedalerna vid nedväxling till 1:an. Sänk hastigheten, tryck ner kopplingen, växla ner, lyft upp kopplingen

-Växla ner till 1:an vid lämplig hastighet. Det går trögt att växla ner till 1:an om om hastigheten är för hög.

-Använda rätt växel vid rätt fart och veta när du bör växla upp, eller ner

-Uppmärksamma alla korsningar

-Titta i god tid och långt in i korsande vägar när ni närmar er korsningar

-Uppmärksamma fordon på korsande vägar.

-Anpassa hastigheten efter sikten när du närmar dig korsningar. Hastigheten skall inte vara högre än att du kan stanna om ifall att….

Genomförande

Börja med att öva på att växla ner från 2:an till 1:an på en rak väg.

Kör i 2:an och växla ner till 1:an. Växla sedan upp till 2:an kör en bit i 2:an och växla därefter ner… 

När detta fungerar kan ni prova att växla ner inför vänstersvängar. Kör vänstervarv runt kvarteret.

Testa även att…

Växla från 3:an till 2:an till 1:an på en rak väg.

Kör i ca 50km/tim i 3:an. Växla ner till 2:an. Växla därefter ner till 1:an.

När allt detta fungerar kan ni köra en ”blandad” runda i lämpligt villakvarter där det finns korsningar med varierande siktförhållanden.  

Område

Välj ett lugnt område där ni kan köra åt vänster runt ett kvarter. Korsningarna skall vara utformade så att siktförhållandena gör att ni är tvingade att sänka farten och växla ner till 1:an.

Läs igenom nedanstående text och se på filmen.

Nedväxling till 1:an

Det är viktigt att farten är ytterst låg när man växlar ner till 1:an. Bilen skall knappt rulla! Dock skall den inte stå helt stilla vid nedväxlingen.

Viktigt!

Det skall inte gå trögt att lägga i 1:an. Om man känner ett motstånd i växelspaken vid nedväxlingen har hastigheten förmodligen varit för hög vid nedväxlingen! Man skall inte behöva slita i spaken!

Avsökning inför korsningar

Vilken är den viktigaste faktorn för vilken fart man närmar sig och skall passera en korsning?

Svar=Sikten

Självklart spelar även reglerna i korsningen en viss roll, men sikten är alltid den viktigaste faktorn. I detta stadiet av utbildningen får handledaren hjälpa till med vilka regler som gäller i olika korsningar och vem ni skall vänta på. Just nu är det viktigare att ni fokuserar på att få rutin på att titta i korsningar och öva på växlingen.

Börja diskutera om regler först när tittandet börjar ske med en viss automatik.

När man närmar sig en korsning är det viktigt att man tittar åt båda hållen i god tid för att upptäcka andra trafikanter. Titta genom trädgårdar och buskar om det går. Titta aktivt och lås inte blicken på ett ställe.

Som nybörjare kan det vara svårt att upptäcka var korsningarna är. En förutsättning för att man skall titta i korsningarna är att man upptäcker dom i god tid. 

 

2 saker att leta efter för att upptäcka korsningarna i god tid….

titta efter hörn o skylt

1. Titta efter hörn. Om trottoarkanten böjs av brukar där finnas en korsning. Oftast fungerar detta, men inte överallt.

2. Titta även efter skyltar med gatunamn. Om där finns en sådan skylt med ett gatunamn, finns där också en korsning.

Hastighetsanpassning inför korsningar

I en ideal värld sker merparten av all fartsänkning med hjälp av motorbromsen för att minska bilens bränsleförbrukning och sänka utsläppen. Tänk på att påbörja fartsänkningen i god tid inför svängen. Detta ger dig tid att göra en mjuk motorbromsning.

På dom flesta moderna bilar finns en färddator där man kan se bilens momentana förbrukning, dvs hur mycket bränsle bilen förbrukar vid tillfället. Se instruktionsboken.

Prova att köra i 2:an i ca 40km/tim. Släpp gasen och ta en titt på mätaren. Du kommer då att upptäcka att bilen inte drar något bränsle alls när du motorbromsar. Testa sedan att istället trycka ner kopplingen när du kör i 40km/tim, bilen fortsätter att dra bränsle. Gratis är godast!

Råd till handledaren

-Se till att din elev inte växlar ner till 1:an i för hög fart. Om det går trögt att få i 1:an beror det förmodligen på att hastigheten är för hög vid nedväxlingsögonblicket. Bilen skall nästan stå stilla vid nedväxlingen!

-Håll koll på att din elev inte låter bilen stanna helt vid nedväxlingen.

-Demonstrera gärna hur en nedväxling fungerar.

-Låt gärna din elev prova att ”torrväxla” , dvs växla ner till 1:an med bilen stillastående.

-Håll koll på hur eleven använder pedalerna. Kontrollera att eleven inte blandar ihop ordningen med broms/koppling med hur man gör när man växlar ner till 2:an. Sträva efter att han/hon bromsar, trycker ner kopplingen och växlar ner först när farten är mycket låg. Därefter lyfts kopplingen upp och ni kör vidare, eller krypkör.

-Tjata på din elev om att han/hon skall titta brett i korsningarna och vara aktiv med blicken!

Säkerhetstips!

-Se tidigare säkerhetstips under moment 3b

I en ideal värld hade körkortsteorin gått hand i hand med de praktiska övningarna.

Tyvärr går det inte att koppla alla ämnesområden inom körkortsteorin till en körövning eller ett speciellt moment.

Vi tar ämnesområdet ”Alkohol och droger” som ett exempel…

-Skall jag läsa om alkohol och droger inför att jag skall öva start i backe eller inför att jag skall köra i stadstrafik?

Som du kanske kan förstå går det inte att koppla alla ämnesområdena inom teorin till de olika övningarna och momenten.

Av den anledningen kommer du säkert märka att en del av förberedelserna inför körövningarna inte är helt relaterade till övningen du skall öva på.

-Varför skall jag då läsa på inför alla övningar?

Tanken är att du skall kunna varva teori med praktik och att du skall bli klar med både teorin och övningarna samtidigt.

Obs!

Glöm inte att göra kontrollfrågorna till teorilektionerna efter att du läst en teorilektion!

På så vis kan du följa av dina teoretiska framsteg på teoriöversikten.

 

Har du något annat teorimaterial som du vill använda istället?

Se vilka ämnen nedanstående blå teorilektioner handlar om och läs om de ämnena i ditt teorimaterial.

Läs

Förbered dig genom att läsa allt på denna sida.

Svar på vanliga frågor

Måste jag alltid stanna i korsningar med dålig sikt?

Är eleven godkänd på övningen? Har ni mött målen med övningen?

Övningarna bygger på varandra. Att gå vidare till nästa övning utan att vara godkänd är fullständigt menlöst. Öva mer om ni inte mött målen!

-Klicka på nedanstående knapp för att svara på målfrågorna.

OBS! Du måste ha köpt tillgång till vårt kompletta teorimaterial för att kunna göra provet och för att kartnålarna på lektionsöversikten skall bli gröna efter avklarad lektion!

Tillbaka till:Genvägen till körkortet körning > Körning grunder