MOMENT 3B. NEDVÄXLING TILL 2:AN/SVÄNGAR

Efter denna övningen skall du kunna…

-Växla ner till 2:an utan att titta på växelspaken

-Växla ner till 2:an på ett mjukt och följsamt vis

-Använda dig av rätt ordning med pedalerna vid nedväxling till 2:an. Bromsa, tryck ner kopplingen, växla ner, lyft upp kopplingen och släpp därefter bromsen. 

-Vara klar med nedväxlingen och lyft upp kopplingen inför svängar. 

Genomförande

Börja med att öva på att växla ner från 3:an till 2:an på en rak väg. Öva därefter på att anpassa farten och växla ner inför högersvängar. Kör högervarv runt ett kvarter.

Område

Välj ett lugnt område med breda vägar där ni kan köra åt höger runt ett helt kvarter. Slingan bör vara utformad så att ni inte skall behöva vänta på övrig trafik.

Raksträckorna mellan svängarna skall vara tillräckligt långa för att hinna växla upp till 3:an.

Läs igenom nedanstående text, se på filmen och diskutera.

Nedväxling till 2:an

Att växla ner inför en sväng är mer krävande än att ”bara” växla ner på rak väg. Där måste man även tajma fartsänkningen och nedväxlingen så att man är färdig inför svängen .

Viktigt! Nedväxlingen skall vara klar innan svängen! I början gör det inget om farten är lite väl låg in i svängarna.

Svängar

Några råd om styrning och svängar….

Päronsväng

Som nybliven bilförare kan det vara svårt att följa vägkanten i en sväng. Det är vanligt att svängen blir en så kallad ”päronsväng”.

 

Att placeringen blir lite konstig kan bero på många olika faktorer. Här följer dom två vanligaste….

 1. Hastighet

Håll låg fart in i svängen. Ju högre farten är, desto svårare blir det att följa hörnet. Öka i stället farten successivt genom svängen. Det är viktigt att allt är klart inför svängen, dvs växla eller bromsa inte i svängen.

2. Avsökning

Titta genom svängen, inte på svängen. Man kommer dit man tittar! Merparten av tittandet skall vara långt in i gatan dit du skall. Sen är det klart att man får hålla ett ”halvt öga” på hörnan, så att man inte kör på den. Men stirra inte på hörnan!

Avsökning sväng

Ett enkelt konstaterande angående att titta. Ett exempel…

Dart!

Prova att kasta pil utan att sikta på tavlan. Det kan bli en ganska spännande övning..?

Titta på din kompis som står bredvid tavlan och kasta pilen. Med största sannolikhet kommer du inte träffa tavlan. Risken är stor att pilen träffar väggen eller kanske din kompis på smalbenet?

Om du däremot tittar(siktar) på mitten av tavlan och sedan kastar, är chansen stor att du träffar tavlan och med lite övning kanske till och med i mitten. Detsamma gäller med bilkörning, du kommer dit du tittar och övning ger färdighet!

Ytterligare en anledning till att placeringen i svängen kan bli lite konstig kan vara rattföringen, dvs hur du har händerna på ratten när du styr.

Råd till handledaren

-Titta på hur eleven använder pedalerna. Sträva efter att han/hon lägger foten på bromsen, trycker ner kopplingen och växlar ner, lyfter upp kopplingen och sedan släpper bromsen. I vilken ordning eleven använder pedalerna vid nedväxling är viktig!!! Om ni slarvar med detta kommer ni med största sannolikhet få stora bekymmer senare under utbildningen.

-Håll även koll på att din elev är helt klar med nedväxlingen innan svängen.

-”Torrväxla”! Låt gärna din elev även prova att växla ner till 2:an med bilen stillastående.

-Var inte rädd för att byta plats med eleven och visa hur en nedväxling fungerar.

-Observera hur eleven tittar när ni närmar er en sväng. Tittar han/hon långt in i gatan ni skall svänga in på eller bara på gatuhörnet? Säg till om han/hon tittar för kort.

-Håll även koll på hur eleven greppar ratten vid svängarna.

Säkerhetstips!

-Vid dom första nedväxlingarna finns det en risk för att eleven tittar ner på växelspaken. Detta kan resultera i att han/hon missar viktig information framför bilen. 

-Om eleven spänner sig vid växlingsögonblicket finns det riska att han/hon tar ett hårt tag i ratten med andra handen vid växlingsögonblicket. Risken är att bilen vinglar till. Var beredd att ta tag i ratten vid behov!

-Ett vanligt förekommande nybörjarmisstag i samband med sväng är att man är rädd för att köra över gatuhörnet på sin högra sida när man svänger. Detta resulterar i att man styr alltför sent och kommer in i mötande körfält i samband med svängen. Ta tag i ratten vid behov!

-Eleven riskerar även att komma över i mötande körfält i samband med svängen om han/hon tittar för nära bilen. Det är viktigt att eleven ”siktar” tittar långt in i gatan dit ni skall. Var beredd att ta tag i ratten!

I en ideal värld hade körkortsteorin gått hand i hand med de praktiska övningarna.

Tyvärr går det inte att koppla alla ämnesområden inom körkortsteorin till en körövning eller ett speciellt moment.

Vi tar ämnesområdet ”Alkohol och droger” som ett exempel…

-Skall jag läsa om alkohol och droger inför att jag skall öva start i backe eller inför att jag skall köra i stadstrafik?

Som du kanske kan förstå går det inte att koppla alla ämnesområdena inom teorin till de olika övningarna och momenten.

Av den anledningen kommer du säkert märka att en del av förberedelserna inför körövningarna inte är helt relaterade till övningen du skall öva på.

-Varför skall jag då läsa på inför alla övningar?

Tanken är att du skall kunna varva teori med praktik och att du skall bli klar med både teorin och övningarna samtidigt.

Obs!

Glöm inte att göra kontrollfrågorna till teorilektionerna efter att du läst en teorilektion!

På så vis kan du följa av dina teoretiska framsteg på teoriöversikten.

 

Har du något annat teorimaterial som du vill använda istället?

Se vilka ämnen nedanstående blå teorilektioner handlar om och läs om de ämnena i ditt teorimaterial.

Läs

Förbered dig genom att läsa allt på denna sida.

Svar på vanliga frågor

Så här gör du behagliga svängar!

Är eleven godkänd på övningen? Har ni mött målen med övningen?

Övningarna bygger på varandra. Att gå vidare till nästa övning utan att vara godkänd är fullständigt menlöst. Öva mer om ni inte mött målen!

-Klicka på nedanstående knapp för att svara på målfrågorna.

OBS! Du måste ha köpt tillgång till vårt kompletta teorimaterial för att kunna göra provet och för att kartnålarna på lektionsöversikten skall bli gröna efter avklarad lektion!

Tillbaka till:Genvägen till körkortet körning > Körning grunder