MOMENT 10A. HÖGERSVÄNGAR I STORA KORSNINGAR

Efter denna övningen skall du kunna…

-Köra tydligt och i god tid visa din avsikt för andra trafikanter med hjälp av blinkers, placering och bromsljus i samband med högersväng

-Titta i speglar och dödavinkeln för att uppmärksamma cyklar på cykelbanor du korsar i samband med sväng

-Vara uppmärksam i på gångarare vars övergångställe du korsar i samband med sväng

-Anpassa hastigheten när du närmar dig trafikljus så att du slipper stanna i onödan

-Välja rätt körfält i gatan du svänger in på. Välj med tanke på din fortsatta färd

Genomförande

Öva genom att göra högersvängar. Kör runt ett kvarter.

Område

Välj ett område där ni kan köra runt ett kvarter genom att svänga höger i korsningar. Korsningarna skall ha flera körfält, trafikljus, cykelbanor och övergångställen.

Läs igenom nedanstående text och diskutera.

Väjningsregler

vem vänta på

Om du korsar ett övergångställe i samband med svängen skall du vänta på fotgängarna. Detsamma gäller gentemot cyklister om du korsar en cykelbana. Detta gäller under förutsättning att cyklisterna eller fotgängarna har grönt ljus(cykelbanan och övergångstället har ett eget trafikljus). Du har även väjningsplikt mot mötande trafik vars körfält du korsar vid vänstersväng.

Var beredd på att alla trafikanter inte har helt koll på vilka regler som gäller och vem dom skall vänta på. Det är inte värt en krock bara för att du råkar ha rätt att köra. Räkna med det oväntade!

polis

Grönt ljus betyder inte att det är fritt!

Om du har grönt ljus och tänker köra rakt fram i korsningen skall du inte behöva vänta på någon, förutom utryckningsfordon. Ha därför som vana att för säkerhetsskull ta en snabb titt åt sidorna innan du passerar korsningen. Det händer att fordon kör mot rött ljus.

konturpil

Trafikljus med konturpil, även kallad egopil.

I detta exempel får du endast köra åt höger. OBS! gående och cyklister på cykelbanan skall vänta på dig. Du skall med andra ord inte behöva vänta på någon. Glöm inte att se dig för, man vet ju aldrig om någon går eller cyklar trots allt!

I princip skall du inte behöva vänta på någon övrig trafik när du följer en grön konturpil…

Högersväng

välja kf hsv

Planera vilket körfält du tänker välja efter svängen. Det är upp till dig om du väljer det högra eller det vänstra. Välj körfält med tanke på din tilltänkta färdväg. Om du planerar att köra rakt eller svänga till höger i nästa korsning brukar höger körfält vara det bästa valet. Om du planerar att svänga till vänster i nästa korsning är vänster körfält det bästa valet. På så vis slipper du onödiga körfältsbyten. Ha för vana att ta en titt långt in gatan du skall svänga in i när du närmar dig korsningen. Kontrollera om där är något hinder som t ex en parkerad bil eller ett vägarbete i något av körfälten. Välj i så fall det körfältet som är fritt.

Ta en snabb titt åt sidorna för att kontrollera att inget annat fordon kör mot rött ljus innan du kör ut i korsningen. Glöm inte att hålla koll på övergångstället och cykelbanan du korsar. Titta i höger spegel och i dödavinkeln till höger innan du svänger!

Planering

Titta långt fram så att du ser trafikljusen i god tid. På så vis kan du anpassa din fart så att du kan tajma ett grönt ljus. Genom att undvika onödiga stopp sparar du bränsle och utsläpp.

Råd till handledaren

-Det är ytterst viktigt att din elev är godkänd på samtliga tidigare övningar innan ni påbörjar denna övningen! Var inte rädd för att gå tillbaka och öva mer på föregående övningar om du är allra det minsta osäker på din elevs kunskaper. Eleven skall sedan tidigare ha ett automatiserat beteende ifråga om användning av backspeglar, placeringar i mindre korsningar och blinkers. Detta är mycket viktigt! Körning i stadstrafik ställer höga krav på eleven. Körning i stadstrafik fungerar av denna anledning inte om eleven behöver koncentrera sig på grundläggande bilbehandling i form av manövrering, osv…

-Håll koll på att eleven inte slarvar med att titta i speglar och dödavinkeln innan han/hon blinkar.

-Kontrollera även att han/hon inte glömmer att titta i dödavinkeln innan ni skall korsa en cykelbana i samband med en sväng.

-Bara för att eleven har tittat i dödavinkeln i samband med en sväng, behöver det inte betyda att han/hon verkligen har uppmärksammat en cyklist på cykelbanan. Slappna inte av! Du måste också hålla koll!

-Var beredd på att eleven bromsar hårt utan att kontrollerat bakomvarande trafik när ni närmar er ett trafikljus som slagit om till gult ljus.

-Tryck på att din elev skall titta långt fram och hålla koll på trafikljusen. På så vis kan han/hon anpassa farten så att ni slipper onödiga stopp vid rödljus.

Säkerhetstips!

-Var beredd på att din elev kanske inte har full koll på oskyddade trafikanter på cykelbanor eller övergångställen i samband med sväng.

-Var även beredd på att din elev kan bli stressad av trafikljus som håller på att slå om till rött och därför gör en hård inbromsning utan att ha uppmärksammat bakomvarande trafik.

I en ideal värld hade körkortsteorin gått hand i hand med de praktiska övningarna.

Tyvärr går det inte att koppla alla ämnesområden inom körkortsteorin till en körövning eller ett speciellt moment.

Vi tar ämnesområdet “Alkohol och droger” som ett exempel…

-Skall jag läsa om alkohol och droger inför att jag skall öva start i backe eller inför att jag skall köra i stadstrafik?

Som du kanske kan förstå går det inte att koppla alla ämnesområdena inom teorin till de olika övningarna och momenten.

Av den anledningen kommer du säkert märka att en del av förberedelserna inför körövningarna inte är helt relaterade till övningen du skall öva på.

-Varför skall jag då läsa på inför alla övningar?

Tanken är att du skall kunna varva teori med praktik och att du skall bli klar med både teorin och övningarna samtidigt.

Obs!

Glöm inte att göra kontrollfrågorna till teorilektionerna efter att du läst en teorilektion!

På så vis kan du följa av dina teoretiska framsteg på teoriöversikten.

 

Har du något annat teorimaterial som du vill använda istället?

Se vilka ämnen nedanstående blå teorilektioner handlar om och läs om de ämnena i ditt teorimaterial.

Är eleven godkänd på övningen? Har ni mött målen med övningen?

Övningarna bygger på varandra. Att gå vidare till nästa övning utan att vara godkänd är fullständigt menlöst. Öva mer om ni inte mött målen!

-Klicka på nedanstående knapp för att svara på målfrågorna.

OBS! Du måste ha köpt tillgång till vårt kompletta teorimaterial för att kunna göra provet och för att kartnålarna på lektionsöversikten skall bli gröna efter avklarad lektion!

Tillbaka till:Genvägen till körkortet körning > Körning stadstrafik