Här ansöker du om körkortstillståndet!

Körkortstillstånd

För att du skall få övningsköra krävs det att du har ett körkortstillstånd.

För att få körkortstillståndet krävs det att du gör en ansökan och ett syntest.

1 .Ansök om körkortstillståndet

Ansöka om körkortstillståndet gör du enklast via nedanstående länk.

Ansök om körkortstillstånd (grupp I)

Länken gäller gäller för dig som skall ta körkort för moped klass I, motorcykel, personbil och lätt lastbil, personbil med tungt släp samt traktor (AM, A1, A2, A, B, BE och traktorkort).

Vid ansökan bedömer Transportstyrelsen om du uppfyller de personliga och medicinska krav som ställs på alla som ska ta körkort.

Att ansöka om körkortstillstånd är gratis.

2. Gör ett syntest

Du måste även göra ett syntest! Det gör du enklast hos närmsta optiker. Kostnaden för att göra ett syntest varierar mellan vilken optiker du går till. Priset brukar ligga mellan 0-300:-.

Ett syntest är giltigt i 2 månader. Om du inte ansöker om tillståndet inom dessa 2 månaderna måste du göra ett nytt syntest.

Syntest. krav inför körkort.Om syntestet visar att du har under 0,5 i synskärpa måste du ha glasögon eller linser när du kör.

Vissa optiker anmäler ditt syntest online till Transportstyrelsen. Andra ger dig ett intyg om syntest i pappersform. Skicka i så fall synintyget till:

Transportstyrelsen, 701 97 Örebro.

Giltighet körkortstillståndet

Ett körkortstillstånd är giltigt i fem år. Om du inte blir klar med körkortet inom dessa 5 åren måste du ansöka om ett nytt tillstånd. Giltighetstiden kan inte förlängas.

Ansökan först?

Du behöver inte ansöka innan du gör syntestet. Du kan göra syntestet innan du gör ansökan. Ordningen spelar ingen roll!

Var ute i god tid!

När du gjort ansökan och syntest kan det dröja innan innan du får körkortstillståndet. En vanlig väntetid brukar vara mellan 1-3 veckor.

Viktigt!

Ni måste även ha ett handledartillstånd om ni skall övningsköra privat.

Körkortstillståndet är inte allt du behöver tänka på inför körkortet. Det finns många fler saker att tänka på.

Klicka här för att läsa om hur ni fixar handledartillstånd och få fler råd inför körkortet! 

Detta krävs för att du skall få din ansökan om körkortstillstånd godkänd

Innan din ansökan blir godkänd tar Transportstyrelsen in uppgifter om dig ifrån andra myndigheter. Därefter gör de en bedömning om huruvida du kan anses som lämplig förare med tanke på dina personliga omständigheter. Om de bedömer att du inte är lämplig kan du få avslag på din ansökan.

Transportstyrelsen kontrollerar:

Pålitlighet när det gäller alkohol och narkotika

Transportstyrelsen kontrollerar olika register ifrån myndigheter för de senaste fem åren tillbaka. De gör även en bedömning av om du är pålitlig i nykterhetshänseende.

I bedömningen tas hänsyn till:

  • om du gjort dig skyldig till narkotikabrott eller om det finns andra uppgifter om att du använt narkotika.
  • om du har omhändertagits av polisen enligt lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB).
  • uppgifter från till exempel en dom om att du använt alkohol på ett sätt som kan påverka trafiksäkerheten.

Brottslighet

Transportstyrelsen kontrollerar även om du är misstänkt för eller gjort dig skyldig till något brott de senaste tre åren (fem år vid rattfylleri). Även andra brott än trafikbrott kan påverka möjligheten att få körkortstillståndet.

Här följer några exempel på brott som kan påverka bedömningen:

  • grova brott som rån eller dråp.
  • vissa upprepade brott som misshandel
  • våld eller hot mot tjänsteman
  • olovlig körning

Det görs en helhetsbedömning av om du kan antas respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken.

Vad händer du inte anses lämplig för att få ett körkortstillstånd?

Om du inte anses som lämplig får du avslag på din ansökan om körkortstillstånd.

Om du får avslag på din ansökan får du en spärrtid. Det innebär att du inte kan få något körkortstillstånd under en tidsbestämd period.

Spärrtiden kan variera, men kan högst bli tre år.

 

Lycka till med körkortet! 🙂