Speglar, blinkers och placering inför korsningar

Gör så här innan du skall svänga

Spegelrutiner inför en korsning

Filmen visar i vilken ordning du tittar i backspeglarna och dödavinkeln inför en korsning.
Du får även lära dig hur du placerar dig vid höger och vänstersvängar.

Obs!! På en bred väg där du kan förflytta bilen i sidled tittar du enligt följande ordning-
1. Innerspegel
2. Ytterspegel
3. Dödavinkeln
4. Blink
Därefter placerar du dig.

Om du kör på smala vägar eller på vägar med flera körfält har du ofta ingen möjlighet att göra någon förändring i din placering. Du behöver oftast inte titta i dödavinkeln vid dessa tillfällena på grund av att du inte gör någon sidoförflyttning.

Du måste trots allt ta en titt i dödavinkeln innan du svänger om du korsar en cykelbana efter svängen(så att du inte missar någon cykel).