Vilket körfält skall jag välja i en korsning med dubbla svängande körfält?

Svängande körfält

Vissa korsningar har dubbla svängande körfält där du kan svänga åt ett och samma håll i båda körfälten.

dubbla svängande körfält
Välj körfält efter hur du planerar din fortsatta färd.

 

dubbla kf översikt
Du tänker svänga åt vänster i korsningen med dubbla svängande körfält. Här väljer du höger körfält om du tänker svänga åt höger eller köra rakt fram i nästkommande korsning. Om du tänker svänga åt vänster i nästa korsning väljer du vänster körfält. På så viss undviker du onödiga körfältsbyten.

Behåll placeringen!

Håll dig kvar i körfältet du valt genom hela svängen. Byt aldrig körfält mitt i svängen! Byt i så fall efter svängen om du märker att du valt fel körfält.

Viktigt!

Placera dig så långt till vänster du kan i ditt körfält genom hela svängen om du valt vänster körfält. Placera dig så långt till höger du kan genom hela svängen om du valt höger körfält.

Som nybörjare är det lätt att man råkar snedda i svängen och inkräkta på det andra körfältet när där finns dubbla svängande körfält!

Ta gärna en titt här om du tycker att det är svårt att veta vilket åt vilka håll körfälten går i korsningar-

http://www.xn--vningskrning-3ibh.com/4-satt-att-se-var-ett-korfalt-gar-en-korsning/

Lycka till med körkortet! 🙂