Så här övar du motorvägskörning!

Motorvägskörning. Påfart, avfart. Så här funkar det!

Motorväg är egentligen en ganska okomplicerad vägtyp att köra på. Dock är farten hög och detta ställer stora krav på din planering och avsökning. Motorvägskörning kan vara skrämmande för en nybörjare.

Några av skillnaderna mellan en vanlig landsväg och en motorväg är att du inte har någon mötande trafik på motorvägen. Du har heller inga korsningar. Istället finns påfarter och avfarter. På en motorväg är vägrenen markerad med en heldragen linje och du får endast använda vägrenen i nödsituationer, tex vid motorhaveri.

Ledordet vid motorvägskörning är ”TIDIGT”!

Vad skall vi göra tidigt då?

JO!!

Påfart

Motorvägskörning. Påfart.

 • Titta i god tid, upprepade gånger ut på motorvägen för att kunna hitta luckor i trafiken och justera farten därefter
 • Accelerera! Gasa på för att komma upp i önskad fart
 • Blinka i god tid för att uppmärksamma trafiken på motorvägen om att du vill köra på
 • Ta en extra titt i vänsterspegeln och i dödavinkeln innan du kör på.
 • Kör på om det är fritt så fort du den heldragna linjen upphört. Vänta inte med att köra på.

Sträva efter att komma upp i gällande hastighetsbegränsning innan du kör på. Detta gäller naturligtvis endast om det bra väglag och om där inte är något annat som gör att du måste köra saktare.

påfart 3

Var alltid noga med att ta en extra titt i dödavinkeln precis innan du kör på motorvägen.

Vad gäller vid påfart? Vem skall vänta på vem?

Jo!!!

Här gäller kugghjulsprincipen, dvs ömsesidig hänsyn. Ingen har företräde!.

Här är du skyldig att vänta med att köra på tills det är fritt. Samtidigt är bilarna på motorvägen skyldig att om möjligt hjälpa dig genom att justera sin fart.

Påfart på påfart

Motorvägskörning. Påfart på påfart.

Var uppmärksam på att vissa påfarter har en extra påfart. Det är lätt att glömma den extra påfarten när man är på väg att köra på motorvägen. Ta därför alltid en titt till höger i början av din påfart för att upptäcka om någon sådan påfart finns. Här är det viktigt att man hjälps åt så att ingen krock uppstår.

Att köra på motorvägen vid motorvägskörning

Motorvägskörning. Titta på påfarter.

Glöm inte att hålla ett öga på påfarterna så att du kan ge dom andra fordonen en lucka när dom skall köra på.
Försök att i första hand hjälpa dom genom att släppa gasen eller gasa på och i andra hand genom att byta körfält.

Avfart

Motorvägskörning. Avfart

 • Blinka ca 250-300m innan en avfart.
 • Du kan släppa gasen en bit innan en avfart för att spara bränsle om du inte har någon bakomvarande trafik. Har du bakomvarande trafik så släpp inte gasen förrän du är på avfarten (vid ex, dåligt väglag eller vid köbildning måste du kanske släppa gasen ändå).
 • Kör in på en avfart så tidigt du kan, vänta inte.

All fartsänkning och eventuell nedväxling skall vara klar innan svängen!

Titta långt fram genom svängen för att upptäcka hur snäv den är, för att kunna anpassa hastigheten. Lås inte blicken på svängen!!!!

Detta missar många när dom övar motorvägskörning och för första gången skall köra av. Detta gör att farten blir för hög in i svängen. Var misstänksam över vilken fart du håller. Det är lätt att bli fartblind.

4 punkter

 1. Hastighetsanpassning
  Anpassa farten efter rådande förhållanden. Du måste inte alltid köra i den rådande hastighetsbegränsningen. Du får lov att köra saktare. Vid dåligt väglag eller hög trafikintensitet behöver du köra saktare. Men kör inte alltid för sakta för då är risken att du i stället är hindrande för övrig trafik och det kan i sin tur skapa farliga situationer.
 2. Avstånd
  Med tanke på dom höga hastigheterna vid körning på motorväg är det extra viktigt att hålla ett gott avstånd till framförvarande bilar. Använd dig av 3 sekunders regeln vid normalt väglag. Om det är halt på vägen måste du hålla ett ännu större avstånd.
 3. Vattenplaning
  Ju högre farten är, ju större är risken för vattenplaning. Anpassa din fart efter rådande förhållande.
 4. Fartblindhet
  Det är lätt att bli fartblind när man övar på motorvägskörning!
  Var misstänksam till vilken fart du håller på exempelvis en avfart. Det är lätt att köra för fort in i en sväng av den anledningen att du tror att du kör saktare än du egentligen gör.

  Om du har lätt för att att bli fartblind kan jag råda dig att sakta ner mer än du egentligen hade tänkt dig. Man blir lätt lurad och känslan för vilken fart man har är något som måste övas in. Tänk dock på att hålla koll på bakomvarande trafik innan du sänker farten.

  Jag märker att mina elever ofta kör för fort när dom kört av motorvägen och sedan kör på en väg med lägre hastighetsbegränsning. Mitt enda råd är! -Hastighetsmätaren är din bästa vän efter att du kört motorväg, titta ofta på den och lita inte för mycket på din egen känsla.

Viktigaste rådet vid motorvägskörning!!!

Med tanke på att motorväg är en så pass okomplicerad väg att köra på så är det märkligt att det ändå sker så många olyckor som det faktiskt gör. Eller, det är kanske inte så märkligt?…

Med tanke på hur fort och hur nära varandra många förare kör så är det kanske inte det?

Lova mig att du inte blir en av dom när du tagit ditt körkort! Håll avståndet och hastigheten.

Vill du läsa mer om motorvägskörning?

-Klicka här