Har du svårt med höger och vänster när du kör?

Höger och vänster?? Ett vanligt problem

Att ha svårt för att skilja mellan höger och vänster är vanligt. Om du tycker det är svårt, kan du be din handledare att tydligt med hela armen peka åt vilket håll du skall köra. Du kan även be din handledare att ge dig olika anvisningar att följa, t ex ”följ E6 Göteborg”.

Berätta för din inspektör på uppkörningen att du har svårt för höger och vänster. Din inspektör kommer då att hjälpa dig genom att peka.

Två råd som kanske kan hjälpa dig?

Svårt att skilja mellan höger och vänster?

Håll upp båda händerna enligt illustrationen med tummarna pekande utåt. Som du ser blir det ett rättvänt L på vänster hand, L=Left, vänster. På så vis är det bara att ta en snabb titt ner på dina händer när du kör för att se åt vilket håll dina tummar pekar.

En annan kanske lite mer elementär lösning är att helt enkelt skriva ”V” på vänster hand och skriva ”H” på höger hand.

Lycka till! 🙂