Blir det ryckigt vid uppväxling?

Goda nyheter! Du är ägare av ett perfekt mätinstrument som kan berätta vad som gjort din uppväxling ryckig. Det ultimata instrumentet är nämligen ditt huvud!!

Hur gör du när du växlar från 2:an till 3:an?? Jo. Du kör i 2:an, släpper gasen försiktigt och trycker ner kopplingen. Växlar till 3:an. Ger en aning grundgas och lyfter upp kopplingen.

Det som bestämmer huruvida växlingen blivit mjuk eller ryckig är mängden med grundgas när du lyfter upp kopplingen.

För mycket grundgas

Om ditt huvud gör ett ryck tillbaka har du gett för mycket grundgas.

För lite grundgas

Om huvudet gör ett ryck framåt, har du gett för lite grundgas.

Bra jobbat

Om inget händer med huvudet, ja då vet du att du gjort rätt. Bra jobbat!