Stadstrafik. Så här kör du i en stor korsning!

Stadstrafik Stor korsning med flera körfält, trafikljus, cykelbanor och övergångställen. Jag har valt att dela in detta inlägget i 3 delar… Väjningsregler Högersväng Vänstersväng   Väjningsregler Om du korsar ett övergångställe i samband med svängen skall du vänta på fotgängarna. Detsamma gäller gentemot cyklister om du korsar en cykelbana. Detta gäller under förutsättning att cyklisterna …

Denna sidan är tillgänglig för medlemmar i Genvägen till körkortet.
Genvägen till körkortet I Genvägen finns allt du behöver kunna inom både körkortsteori och praktik!   -Komplett körkortsbok online(E-learning). -Över 1000 övningsfrågor. -Fler körråd än du hittar någon annanstans! -Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet! Genvägen är lättläst och passar därför även för personer med läs och skrivsvårigheter!   Pris: Endast 275:- för tillgång i månader.   Lägg i varukorg

Har du svårt med höger och vänster när du kör?

Att ha svårt för att skilja mellan höger och vänster är vanligt.

Om du tycker det är svårt, kan du be din handledare att tydligt med hela armen peka åt vilket håll du skall köra. Du kan även be din handledare att ge dig olika anvisningar att följa, t ex ”följ E6 Göteborg”. Berätta för din inspektör på uppkörningen att du har svårt för höger och vänster. Din inspektör kommer då att hjälpa dig genom att peka. Uppkörningen är inget prov på höger och vänster!

Två råd som kanske kan hjälpa dig?

Vänster

Håll upp båda händerna enligt illustrationen med tummarna pekande utåt. Som du ser blir det ett rättvänt L på vänster hand, L=Left, vänster. På så vis är det bara att ta en snabb titt ner på dina händer när du kör för att se åt vilket håll dina tummar pekar.

En annan kanske lite mer elementär lösning är att helt enkelt skriva ”V” på vänster hand och skriva ”H” på höger hand.

Lycka till! 🙂