Körställning. Så här ställer du in stolen och speglarna!

Stolen och speglarna 

Det är viktigt att du har en säker körställning när du kör. Justera stolen och speglarna så här:

Stolen

1. Justera stolen i färdriktningen

Körställning. Stolsinställning fram bak
Tryck ner kopplingen i botten med hälen i golvet och håll kvar den där. Justera stolen så att ditt kopplingsben är nästan helt rakt (endast en liten böjning på knäet).

2. Justera stolen i höjdled.

Körställning. Stolinställning upp ner

Ditt siktfält skall inte skymmas av varken instrumentbrädan(då sitter du för lågt), eller innerspegeln, då sitter du för högt.

3. Justera ryggstödets vinkel.

Körställning. Stolinställning ryggstöd

Lägg händerna över ratten med handlederna vilande på ratten. Justera ryggstödets vinkel så att ryggstödet ligger an mot hela ryggen. Avståndet mellan ratten och bröstet bör inte vara kortare än ca 30cm. Vid kortare avstånd riskerar du att skadas av airbagen vid en kollision. Sträva efter att ha en så upprätt körställning som möjligt.

 4. Justera nackstödet.

Körställning. Stolinställning nackskydd
Justera nackstödet så dess överkant är i höjd med hjässan. Nackstödet skall helst inte vara längre än 4cm från nacken.

På många moderna bilar kan man även justera ratten i höjdled och ibland fram och tillbaka. Justera ratten så att du utan att flytta huvudet kan se instrumenten. För övrigt gäller samma saker som i punkt 3. På vissa bilar finns ännu flera justeringsmöjligheter. Merparten av dessa är till för att få en skönare körställning. Titta gärna i bilens instruktionsbok för att få råd.

5. Justera ytterspeglarna

Ytterspegel inställning
Justera ytterspeglarna så att du endast ser ytterst lite av bilens sida och har god sikt bakåt. Om du ser för mycket av bilen i spegeln blir döda vinkeln onödigt stor. Höger ytterspegel kan med fördel vinklas en aning nedåt så att du ser lite mer av vägen för att underlätta vid backning. Vinkla den inte för lågt! Du måste fortfarande kunna se bakomvarande trafik.

6. Justera innerspegeln

Innerspegel inställning
Justera innerspegeln så att du ser så mycket du kan av bakrutan och har god sikt bakåt.

7. Säkerhetsbältet

Sätt på dig bältet och sträck upp det så att det ligger an mot kroppen, för att undvika onödiga skador. Ta därför av dig tjocka plagg, t ex dunjackor innan du sätter på dig bältet.

Slarva inte!

Det är lätt att slarva när man skall köra med en ny bil. Ha för vana att alltid justera stolen och speglarna innan du kör. Många bilister får årligen onödiga skador i samband med trafikolyckor på grund av att dom har haft en felaktig körställning.