Några råd om hur du enklast fixar proven

Viktigt!

Läs igenom all infon på denna sidan innan du börjar

1. Var påläst!

Det är inte lönt att göra ett prov om du inte först läst och känner att du kan teorin.

2. Slösa inte tid!

Det är lätt att haka upp sig på en fråga man tycker är svår. Om du känner att du fastnat på en fråga är det bättre att du markerar frågan och går vidare till nästa fråga.

Så här funkar det:

1. Genom att klicka på den blå stjärnan markeras frågan.
2. Du hittar den blå stjärnan strax över frågan.
3. När du klickat på den blå stjärnan måste du även klicka på ett svarsalternativ.
4. Därefter markeras frågan i frågeöversikten med grön färg.

Gå därefter vidare till nästa fråga.

När du svarat på alla frågorna och har tid över kan du lätt gå tillbaka till de markerade frågorna genom att klicka på dem i frågeöversikten.

3. Här hittar du provöversikten på en mobiltelefon

Klicka på “Visa översikt” så visas översikten.

4. Vad krävs för att få godkänt?

På dessa proven måste du svara rätt på minst 62 frågor för att få godkänt.

Gränsen för att få godkänt är lägre på Trafikverket. För att få godkänt på Trafikverkets teoriprov krävs det att du svarar rätt på minst 52 frågor.

5. Godkända prov

 

Har du endast köpt tillgång till våra övningsprov?
Om du endast köpt tillgång till våra övningsprov ser du dina godkända prov på provöversikten.

Obs!
Om du inte gjort ett prov eller inte blivit godkänd på ett prov visas inte texten “Godkänd!” under provet.

 

Har du köpt tillgång till vårt kompletta teorimaterial med teorilektioner och övningsprov?
Om du har köpt tillgång till vårt kompletta teorimaterial med teorilektioner och övningsprov ser du dina godkända prov på teorisidan.

 

Lycka till! 🙂

Förstår du körkortsteorin när du läser på denna sidan?

Köp tillgång till vårt kompletta teorimaterial!

Endast 99:-
ERbjudande