BE-boken

335.00 kr Inklusive moms och frakt

Lärobok för dig som ska ta körkort för personbil med tillkopplad tung släpvagn.

Beskrivning

BE-boken innehåller den teori som är specifik för körkortsbehörigheten BE och utökad
behörighet B, personbil med tung släpvagn. För den som inte har färska kunskaper i
grundteorin måste BE-boken kompletteras med någon av grundteoriböckerna, Körkortsboken,
Du och jag i trafiken eller Lättlästa Körkortsboken. I BE-boken ingår också arbetsuppgifter
med tillhörande facit. BE-boken har 176 sidor och innehållet fördelar sig på följande kapitel:
Några körkortsregler
Fordonskännedom
Fordons last – säkerhetskontroll
Körning med släpvagn