MOMENT 9A. LITEN LANDSVÄG


Efter denna övningen skall du kunna…

-Vara färdig med fartsänkning och nedväxling innan du kör in i en sväng

-Köra med ett varierat tempo efter rådande förhållande. Om det är fritt, god sikt och ingen halka skall tempot vara högre än vad det är inför att du skall passera, t ex en skymd utfart.

-Planera och välja rätt placering och hastighet inför oväntade möten i kurvor och backkrön

-Välja rätt hastighet när du skall passera en järnvägskorsning

-Titta noga när du närmar dig och passerar en järnvägskorsning, så du inte missar ett tåg

-Välja rätt placering och hastighet inför kurvor och utfarter

-Välja växel efter hastigheten och inte glömma att växla upp

-Använda dig av bromsberedskap vid behov

-Titta in på utfarter för att upptäcka om någon är på väg ut


Kör på varierade landsvägar med företrädesvis 70km/t i hastighetsbegränsning.

-Se till att ni passerar…

-Olika typer av utfarter och svängar.

-Sträckor med olika typer av underlag, grus och asfalt.

-Sträckor med olika vägbredd

-Backkrön

-Olika typer av kurvor

Stanna gärna och diskutera vid ställen där ni tror att det finns en förhöjd risk för att en fara kan uppkomma.

Område

Välj en smalare landsväg med omväxlande god och dålig sikt och med utfarter ifrån hus.


Läs igenom nedanstående text och diskutera.

Titta och anpassa hastigheten

Vid körning på landsväg är farten oftast högre än i ett villakvarter och du kommer därför snabbare fram till ett eventuellt hinder. Det gäller därför att kompensera för farten genom att titta längre fram. Sträva efter att titta så pass långt fram att du alltid vet var vägen slutar.

pekar skylt

Håll ett varierat tempo!

Var inte rädd för att få upp farten när det är fritt om du har god sikt och bra väglag. Om du däremot skall passera en skymd korsning eller utfart får inte farten vara högre än att du kan stanna ifall något hinder skulle uppstå. Tänk på att det finns barn på landet också! Håll en varierad hastighet och kör efter förutsättningarna. Kör inte fortare än att du kan stanna om ifall att…

Vägens hastighetsbegränsning är den absoluta maxhastigheten du får köra i. Du måste inte köra i 70 km/t, bara för att det råkar vara den rådande hastighetsbegränsningen på vägen. Kör med fantasi! Tänk risker…


Här bör du fundera lite extra över vilken hastighet du håller….

Utfarter

Sikten bestämmer farten! Farten vid utfarter skall inte vara högre än att du kan stanna om exempelvis ett barn springer ut. Använd bromsberedskap om du har dålig sikt. Titta extra på utfarten för att se om där kommer någon. Om utfarten är placerad på höger sida av vägen kan du placera dig lite närmre mitten för att skapa extra utrymme till utfarten. Inta bromsberedskap vid behov. Några exempel…..

Klicka på bilderna för att förstora.

utfart11111
Här är huset omgärdat av buskar. Sänk hastigheten när du närmar dig och håll utkik efter utfarten. Inta eventuellt bromsberedskap.

utfart putsat hus1
Här kan man misstänka att utfarten är placerad strax efter huset. Sänk hastigheten när du närmar dig och håll utkik efter utfarten. Inta eventuellt bromsberedskap.

utfart god sikt
Här är sikten mycket bättre! Utfarten är på vänster sida och sikten är dessutom god. Här finns ingen anledning att sakta ner.

Svängar

Som nybörjare kan det vara svårt att anpassa farten in i svängarna. Farten blir lätt för hög.

Hur gör jag för att få rätt fart in i en kurva?

Jo, allt handlar om hur du tittar!

svängar titta långt suddig
Som nybörjare har man en tendens att endast titta på kurvan och inte genom kurvan.

svängar titta långt
Genom att titta på ytterkanten av svängen konstaterar man endast att där är en sväng. Först när man tittat genom svängen förstår man hur pass snäv kurvan är och kan anpassa farten därefter. Detta är det stora tricket med att få farten rätt in i svängarna!

sväng backkrön vinkel1
Vid skymda kurvor är det svårt att titta genom kurvan. Försök då skaffa dig en uppfattning av hur snäv kurvan är genom att titta på vilken vinkel vägkanten har i slutet av kurvan.

Som nybliven bilförare blir man lätt fartblind och missbedömer sig egen fart. Var misstänksam till vad du själv känner. Om du har tittat långt fram genom svängarna och likväl kör för fort in i svängarna kan detta bero på fartblindhet. Prova då att köra lite saktare än du hade tänkt dig in i nästa sväng och var misstänksam mot vad du själv känner.

“Enligt min egen högst ovetenskapliga undersökning har det visat sig att betydligt fler olyckor inträffar på grund av att man kört för fort in i en sväng än att man kört för sakta in i en sväng!…”

Backkrön och skymda kurvor

skymd kurva kyrkan
Sänk farten om du kör på en smal väg och närmar dig ett backkrön eller en skymd kurva. Du vet ju inte vad som finns på andra sidan? Där är kanske en traktor eller en lastbil som du snart kommer att möta? Risken är att dom på grund av sin bredd täcker upp hela vägen när ni möts.

Järnväg

När du väljer vilken fart du skall hålla när du närmar dig en järnvägskorsning, spelar det ingen större roll huruvida korsningen är bevakad eller obevakad. Det som spelar störst roll är sikten.

Datorer, kan du alltid lita på att dom fungerar?

Nej… Kanske inte?

Detsamma gäller med bommar och ljus vid järnvägskorsningar. Du kan inte alltid lita på att säkerhetssystemen fungerar. Därför är det viktigt att du alltid tittar åt sidorna i god tid när du närmar dig en järnväg och anpassar farten efter sikten. Kör inte fortare än att du kan stanna om ifall att…

skymd jvg1
Här är det viktigt att hålla en låg fart fram mot järnvägskorsningen pgr av den dåliga sikten.

Gasa på när du konstaterat att det är fritt.
Minimera tiden du befinner dig på spårområden.

jvg god sikt1
Om sikten är god och det är fritt finns det ingen anledning att sakta ner.

Så med andra ord! Anpassa farten efter sikten Och håll utkik efter tåg. Ett tåg kan ha en bromstrräcka på uppemot 1300 meter. Trots att lokföraren sett att där är en bil på spåret kan han/hon förmodligen inte göra så mycket åt situationen.


Viltfara

hjortdjur

En risk som till största del är förknippad med körning på vägar utanför tätbebyggt område är viltfaran. Läs av omgivningarna och var misstänksam. Anpassa farten efter sikten. Var misstänksam om du kör i ett område med skog och buskar vid vägen och titta åt sidorna för att kunna upptäcka om något djur kommer utspringande. Det är dock ingen garanti att det inte kommer ut något djur på en väg som går över en åker utan träd. Så håll koll åt sidorna även där.

Viltstängsel är absolut ingen garanti för att inga djur kommer ut på vägen. Ibland lyckas djuren ta sig in på vägen även om där är viltstängsel.

Tänk på att viltfaran är förhöjd vid…..

-Gryning/skymning

-Brunsttid och jakt(September-Oktober)

-Vintertid med mycket snö på(djuren tar sig lättare fram utmed vägarna)

-När älgkorna stöter bort fjolårskalvarna(Maj-Juni)

ÄLG2
Älgar har inget trafikvett och absolut ingen gedigen körkortsutbildning!


Halka, löv, grus, hösten…

löv
Läs av underlaget. På våren, hösten eller vintern kan vägen bli hal på grund av snö eller is. Vägen kan även kan bli hal av andra anledningar. Vid vissa tider kör bönderna mycket med sina traktorer. Traktorerna drar ofta med sig lera och grus ut på vägen och greppet blir därför sämre. Detta inträffar oftast under våren och hösten. Under hösten faller löven. Löv på vägen kan bli hala.

Grusväg

grusväg
Om du kör på en grusväg kan du räkna med att greppet överlag är sämre än om du kör på en asfalterad väg och bromssträckan blir därför längre.

Det luriga med att köra på en grusväg är att greppet är högst varierat. På vissa sträckor kan du ha ganska bra grepp på grund av att grusen är hårt packad. På andra sträckor ligger grusen löst och du har därför sämre grepp. Försök att läsa av underlaget och anpassa farten.

Vid körning på grusväg behöver du oftast sakta ner lite extra inför svängarna. Om du kör för fort in i en sväng riskerar du att få sladd. Som tidigare nämnts så blir bromssträckan ofta längre på en grusväg. Ha detta i åtanke när du exempelvis skall passera utfarter eller närmar dig backkrön.

Sammanfattning….

-Var misstänksam och kör med fantasi!

-Titta långt fram

-Var uppmärksam vid exempelvis utfarter, järnvägskorsningar och när du misstänker att det är risk för vilt

rak väg med utfartrak väg utan utfart
Anpassa farten efter förhållandena! Rörlig hastighet! Sträva efter att köra i hastighets begränsningen om det är det fritt, god sikt och bra väglag. Håll nere farten vid exempelvis skymda utfarter, snäva kurvor och backkrön på smala vägar.

Ovanstående bilder är tagna på samma väg.
På den ena bilden skall du precis passera en skymd utfart. Där måste du köra så pass sakta att du kan stanna om ett barn springer ut. På den andra bilden kör du lite fortare. Det är fritt!


Råd till handledaren

-Var noga med att eventuella nedväxlingar skall vara klara innan svängarna. Detsamma gäller med fartsänkning. Allt skall vara klart innan svängen!

-Håll koll på att din elev växlar upp och använder lämplig växel till hastigheten.

-Tryck på att tempot skall vara varierat! Se till att hastigheten är tillräckligt låg inför utfarter så att ni kan stanna om någon springer ut. Samtidigt är det viktigt att ni får upp hastigheten på rakorna om det är bra väglag och sikten är god.

-Ett vanligt nybörjarfel är att man kör sakta hela tiden eftersom att man inte vill riskera att köra för fort in i en sväng. Anpassa farten efter förhållanden!

-Tjata på din elev om att titta långt fram. Fråga gärna var han/hon tittar.

-Om eleven kör för fort in i svängarna beror detta oftast på att han/hon inte har tittat tillräckligt långt genom svängarna. En annan orsak kan vara fartblindhet.

-Stanna gärna och diskutera om ni närmar er en sträcka där du tror att risken för vilt är förhöjd. Lär din elev att läsa av omgivningar!

Säkerhetstips!

-Räkna med att din elev blir fartblind och att farten därför kan bli för hög in i kurvor. Tala eleven tillrätta om du känner att hastigheten är för hög inför en kurva.

-Som nybörjare är det lätt att två hjul hamnar utanför vägen. Ta tag i ratten och be eleven att släppa gasen. Låt bilen rulla ner i hastighet och styr försiktigt upp på vägen.

-Ratten blir känsligare vid högre hastigheter och det är lätt att eleven spänner sig. Av denna anledning kan bilen vingla en aning vid växlingar.

Här finns mer att läsa...

Vill du få tillgång till hela lektionen?

Köp tillgång till vårt kompletta teorimaterial med garanti

Med allt du behöver inom både teori och praktik!

ENDAST 99:- i månaden

Ingen bindningstid. Du kan lätt avbryta när du vill.

Tillgång till vårt material förnyas automatiskt månadsvis. Kortast tid är en månad.

Varukorg

I vårt teorimaterial får du mycket mer än vad du får i ett vanligt teorimaterial

75 lektioner

Med gott om bilder och lättläst text. I lektionerna hittar du allt du behöver kunna för att fixa teoriprovet.

Över 1400 övningsfrågor

Våra övningsprov är utformade för att du skall ha största möjliga chans att fixa kunskapsprovet!

Praktiska körråd

Spar pengar och fixa körningen på egen hand! Du får fler körråd än du får någon annanstans! Samma råd som du får på en trafikskola.

Nervositetshanteraren

Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet!

Vad våra användare tycker:

“Efter att man har gått igenom detta, så klickade det direkt. Det va så mycket enklare att förstå det har än i boken” 

Tack! “Henrik 

“Underbart att få saker och ting förklarade på vanlig svenska.”

Tack så mycket för all hjälp!

Ellie

“Jättebra sida!

Haft mycket problem med detta. Tack så mycket för hjälpen!”

/Hanna

Hur kan vi lämna garanti på vårt teorimaterial?

Jo! Det finns en enkel förklaring. Vi använder teorimaterialet dagligen på vår trafikskola. Vi vet att den fungerar!

*Förutsättningen för att garantin skall gälla är att du har läst och blivit godkänd på samtliga delar innan du genomför provet.

Detta innebär att du måste blivit godkänd på samtliga lektioner och slutprov 1, tom 11 innan du genomfört teoriprovet. Om du vill åberopa garantin måste du skicka ditt personnummer till oss. Därigenom godkänner du att vi får vi får göra en sökning i Trafikverkets databas för att kontrollera ditt provresultat. Vi behöver dessutom dina inloggningsuppgifter för att kontrollera att du blivit godkänd på ovan nämnda delar. Garantin avser endast vårt eget teorimaterial online som kostar 99:-/mån. Garantin gäller inte om du endast köpt övningsprov.

Här finns mer att läsa! Vill du få tillgång till hela lektionen?

Köp tillgång till vårt kompletta teorimaterial med garanti

Med allt du behöver inom både teori och praktik!

ENDAST 99:- i månaden

Ingen bindningstid. Du kan lätt avbryta när du vill.
Tillgång till vårt material förnyas automatiskt månadsvis. Kortast tid är en månad.
Varukorg

I vårt teorimaterial får du mycket mer än vad du får i ett vanligt teorimaterial

75 lektioner

Med gott om bilder och lättläst text. I lektionerna hittar du allt du behöver kunna för att fixa teoriprovet.

Praktiska körråd

Spar pengar och fixa körningen på egen hand! Du får fler körråd än du får någon annanstans! Samma råd som du får på en trafikskola.

Över 1400 övningsfrågor

Våra övningsprov är utformade för att du skall ha största möjliga chans att fixa kunskapsprovet!

Nervositetshanteraren

Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet!

Vad våra användare tycker:

“Efter att man har gått igenom detta, så klickade det direkt. Det va så mycket enklare att förstå det har än i boken” 

Tack! “Henrik 

“Underbart att få saker och ting förklarade på vanlig svenska.”

Tack så mycket för all hjälp!

Ellie

“Jättebra sida!

Haft mycket problem med detta. Tack så mycket för hjälpen!”

/Hanna

Hur kan vi lämna garanti på vårt teorimaterial?

Jo! Det finns en enkel förklaring. Vi använder teorimaterialet dagligen på vår trafikskola. Vi vet att det fungerar!

*Förutsättningen för att garantin skall gälla är att du har läst och blivit godkänd på samtliga delar innan du genomför provet.

Detta innebär att du måste blivit godkänd på samtliga lektioner och slutprov 1, tom 11 innan du genomfört teoriprovet. Om du vill åberopa garantin måste du skicka ditt personnummer till oss. Därigenom godkänner du att vi får vi får göra en sökning i Trafikverkets databas för att kontrollera ditt provresultat. Vi behöver dessutom dina inloggningsuppgifter för att kontrollera att du blivit godkänd på ovan nämnda delar. Garantin avser endast vårt eget teorimaterial online som kostar 99:-/mån. Garantin gäller inte om du endast köpt övningsprov.

Tillbaka till:Genvägen till körkortet körning > Körning liten landsväg