MOMENT 15A. UTBILDNINGSKONTROLL/REPETITION

Efter denna övningen skall du kunna…

-Genomföra samtliga tidigare övningar på ett självständigt vis

-Köra riskmedvetet i olika situationer som uppstår i trafiken

-Bli godkänd på en uppkörning

Genomförande

Kör alla tidigare övningar självständigt.

Område

Kör på samtliga typer av vägar.

Läs igenom nedanstående text tillsammans med din elev och diskutera.

Grattis!!! Nu är där inga fler nya övningar att gå igenom!

Denna övningen är till för att “sy ihop säcken” och repetera dom delarna av körningen eleven har haft svårast för.

Övningen är även till för att upptäcka om handledaren har glömt att lära ut något eller eleven har glömt något.

Om ni inte gjort det tidigare, vilket rekommenderas är det all idé att ta någon körlektion på en trafikskola för att låta dom ge ett utlåtande om huruvida eleven är klar för uppkörningen.

Ni kan även passa på att köra en lektion som fungerar som en uppkörning. Man kan kalla det “lilla uppkörningen”.

Gör så här…

Kör en blandad rund i olika typer av område och moment. Försök att få med så mycket som möjligt.

Låt handledaren föra protokoll på vad ni övat och vad eleven behöver öva mer på. Handledaren skall helst inte ge råd om körningen under körningen. Det gör inte inspektörerna under uppkörningen.

Kör i ca 45min. Stanna sedan och diskutera vad eleven behöver öva på.

Ok! När är man klar för uppkörning då?

I grova drag…

När eleven kör på ett trafiksäkert sätt och inte bryter mot några trafikregler.

Gå på magkänsla!

Kan handledaren sitta och läsa tidning under körningen och ändå känna sig lugn?

Om svaret är…

JA!

Då är det kanske dags för uppkörning?

Obs!!! Med detta sagt! Som handledare skall aldrig under några omständigheter sitta och läsa tidning under körningen!!

Lycka till! 🙂

Råd till handledaren

-Det är viktigt att du är så tyst som möjligt. När ni är klara med denna övningen skall din elev kunna köra helt självständigt. Du skall inte behöva hjälpa eleven på något vis!

-Repetition är all inlärnings moder!

-Räkna inte med att eleven fortfarande kan en övning som han/hon kunde innan! Det är lätt att glömma saker under resans gång!

-Om ni inte gjort det tidigare, vilket rekommenderas är det all idé att ta någon körlektion på en trafikskola för att låta dom ge ett utlåtande om huruvida eleven är klar för uppkörningen.

Säkerhetstips!

-Slappna inte av för mycket bara för att ni är i slutet av utbildningen. Eleven kan fortfarande försätta er i farliga situationer!