MOMENT 12A. PÅFART/AVFART

Efter denna övningen skall du kunna…

-Göra säkra på och avfarter

-Hålla ett säkert avstånd till framförvarande trafik

-Vara medveten om vilka risker som är förenade med körning på motorväg och motortrafikled

-Tillämpa gällande regler på dessa vägar

Genomförande

Kör på och kör av en motorväg.

Område

Motorväg.

Läs igenom nedanstående text tillsammans med din elev och diskutera.

Tidigt!

Motorväg är egentligen en ganska okomplicerad vägtyp att köra på. Dock är farten hög och detta ställer stora krav på din planering och avsökning. Några av skillnaderna mellan en vanlig landsväg och en motorväg är att du inte har någon mötande trafik på motorvägen. Du har heller inga korsningar. Istället finns påfarter och avfarter. På en motorväg är vägrenen markerad med en heldragen linje och du får endast använda vägrenen i nödsituationer, tex vid motorhaveri.

Ledordet vid motorvägskörning är ”TIDIGT”!

Vad skall vi göra tidigt då?

JO!!

Påfart
påfart 1

1. Titta i god tid, upprepade gånger ut på motorvägen för att kunna hitta luckor i trafiken och justera farten därefter

2. Accelerera! Gasa på för att komma upp i önskad fart

3. Blinka i god tid för att uppmärksamma trafiken på motorvägen om att du vill köra på

4. Ta en extra titt i vänsterspegeln och i dödavinkeln innan du kör på.

5. Kör på om det är fritt så fort du den heldragna linjen upphört. Vänta inte med att köra på.

Sträva efter att komma upp i gällande hastighetsbegränsning innan du kör på. Detta gäller naturligtvis endast om det bra väglag och om där inte är något annat som gör att du måste köra saktare.

Var alltid noga med att ta en extra titt i dödavinkeln precis innan du kör på motorvägen.

Vad gäller vid påfart? Vem skall vänta på vem?

påfart 3

Här gäller kugghjulsprincipen, dvs ömsesidig hänsyn. Ingen har företräde!.

Här är du skyldig att vänta med att köra på tills det är fritt. Samtidigt är bilarna på motorvägen skyldig att om möjligt hjälpa dig genom att justera sin fart.

Påfart på påfart

påfart på påfart

Var uppmärksam på att vissa påfarter har en extra påfart. Det är lätt att glömma den extra påfarten när man är på väg att köra på motorvägen. Ta därför alltid en titt till höger i början av din påfart för att upptäcka om någon sådan påfart finns. Här är det viktigt att man hjälps åt så att ingen krock uppstår.

Att köra på motorvägen

avsökning påfart

Glöm inte att hålla ett öga på påfarterna så att du kan ge dom andra fordonen en lucka när dom skall köra på.
Försök att i första hand hjälpa dom genom att släppa gasen eller gasa på och i andra hand genom att byta körfält.

Avfart

avfart 3

1. Blinka ca 250-300m innan avfarten.

Du kan släppa gasen en bit innan avfarten för att spara bränsle om du inte har någon bakomvarande trafik. Har du bakomvarande trafik så släpp inte gasen förrän du är på avfarten (vid ex, dåligt väglag eller vid köbildning måste du kanske släppa gasen ändå).

2.Kör in på avfarten så tidigt du kan, vänta inte.

All fartsänkning och eventuell nedväxling skall vara klar innan svängen!
Titta långt fram genom svängen för att upptäcka hur snäv den är, för att kunna anpassa hastigheten. Lås inte blicken på svängen!!!! Detta missar många när dom för första gången skall köra av en motorväg med följd att farten blir för hög in i svängen. Var misstänksam över vilken fart du håller. Det är lätt att bli fartblind.

4 viktiga punkter

1. Hastighetsanpassning
Anpassa farten efter rådande förhållanden. Du måste inte alltid köra i den rådande hastighetsbegränsningen. Du får lov att köra saktare. Vid dåligt väglag eller hög trafikintensitet behöver du köra saktare. Men kör inte alltid för sakta för då är risken att du i stället är hindrande för övrig trafik och det kan i sin tur skapa farliga situationer.

2. Avstånd
Med tanke på dom höga hastigheterna vid körning på motorväg är det extra viktigt att hålla ett gott avstånd till framförvarande bilar. Använd dig av 3 sekunders regeln vid normalt väglag. Om det är halt på vägen måste du hålla ett ännu större avstånd.

3. Vattenplaning
Ju högre farten är, ju större är risken för vattenplaning. Anpassa din fart efter rådande förhållande.

4. Fartblindhet
Det är lätt att bli fartblind! Var misstänksam till vilken fart du håller på exempelvis en avfart. Det är lätt att köra för fort in i en sväng av den anledningen att du tror att du kör saktare än du egentligen gör. Om du har lätt för att att bli fartblind kan jag råda dig att sakta ner mer än du egentligen hade tänkt dig. Man blir lätt lurad och känslan för vilken fart man har är något som måste övas in. Tänk dock på att hålla koll på bakomvarande trafik innan du sänker farten. Jag märker att mina elever ofta kör för fort när dom kört av motorvägen och sedan kör på en väg med lägre hastighetsbegränsning.

Mitt enda råd är!…
Hastighetsmätaren är din bästa vän efter att du kört motorväg, titta ofta på den och lita inte för mycket på din egen känsla.

Viktigaste rådet!!!

Med tanke på att motorväg är en så pass okomplicerad väg att köra på så är det märkligt att det ändå sker så många olyckor som det faktiskt gör. Eller, det är kanske inte så märkligt?…

Med tanke på hur fort och hur nära varandra många förare kör så är det kanske inte det?

Lova mig att du inte blir en av dom när du tagit ditt körkort! Håll avståndet och hastigheten.

Råd till handledaren

-Se till att din elev gör allt tidigt i samband med påfarterna! Tittar, blinkar accelererar, osv…

-Tjata på eleven om att titta in på motorvägen för att kunna justera farten till trafiken på motorvägen upprepade gånger och i god tid vid påfart.

-Var noga med att eleven tar en extra titt i backspegeln och i döda vinkel innan han/hon kör på motorvägen.

-Som nybörjare kan man vara rädd för att få upp farten på påfarten. Tjata på din elev om att gasa om det behövs.

-Låt eleven använda sig av tre sekunders regeln för att bedöma vad som är ett lämpligt avstånd till framförvarande trafik. Var mycket tydlig med detta! Avstånd är A och O!!

-Tjata på din elev att titta långt genom avfartssträckorna i samband med avfart. På så vis blir det lättare att bedöma vilken fart som är lämplig att hålla på avfarten.

Säkerhetstips!

-Räkna inte med att din elev har 100% koll på samtliga fordon som kör på motorvägen när ni kör på påfarten och skall byta körfält för att komma in på motorvägen. Var uppmärksam!

-Var beredd på att eleven lätt blir fartblind. Var snabb med att säga till eleven om han/hon behöver bromsa mer inför exempelvis en sväng på en avfart, eller om ni närmar er fordon med låg fart.

Här finns mer att läsa...

Vill du få tillgång till hela lektionen?

Köp tillgång till vårt kompletta teorimaterial med garanti

Med allt du behöver inom både teori och praktik!

ENDAST 99:- i månaden

Ingen bindningstid. Du kan lätt avbryta när du vill.

Tillgång till vårt material förnyas automatiskt månadsvis. Kortast tid är en månad.

Varukorg

I vårt teorimaterial får du mycket mer än vad du får i ett vanligt teorimaterial

75 lektioner

Med gott om bilder och lättläst text. I lektionerna hittar du allt du behöver kunna för att fixa teoriprovet.

Över 1400 övningsfrågor

Våra övningsprov är utformade för att du skall ha största möjliga chans att fixa kunskapsprovet!

Praktiska körråd

Spar pengar och fixa körningen på egen hand! Du får fler körråd än du får någon annanstans! Samma råd som du får på en trafikskola.

Nervositetshanteraren

Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet!

Vad våra användare tycker:

”Efter att man har gått igenom detta, så klickade det direkt. Det va så mycket enklare att förstå det har än i boken” 

Tack! ”Henrik 

”Underbart att få saker och ting förklarade på vanlig svenska.”

Tack så mycket för all hjälp!

Ellie

”Jättebra sida!

Haft mycket problem med detta. Tack så mycket för hjälpen!”

/Hanna

Hur kan vi lämna garanti på vårt teorimaterial?

Jo! Det finns en enkel förklaring. Vi använder teorimaterialet dagligen på vår trafikskola. Vi vet att den fungerar!

*Förutsättningen för att garantin skall gälla är att du har läst och blivit godkänd på samtliga delar innan du genomför provet.

Detta innebär att du måste blivit godkänd på samtliga lektioner och slutprov 1, tom 11 innan du genomfört teoriprovet. Om du vill åberopa garantin måste du skicka ditt personnummer till oss. Därigenom godkänner du att vi får vi får göra en sökning i Trafikverkets databas för att kontrollera ditt provresultat. Vi behöver dessutom dina inloggningsuppgifter för att kontrollera att du blivit godkänd på ovan nämnda delar. Garantin avser endast vårt eget teorimaterial online som kostar 99:-/mån. Garantin gäller inte om du endast köpt övningsprov.

Här finns mer att läsa! Vill du få tillgång till hela lektionen?

Köp tillgång till vårt kompletta teorimaterial med garanti

Med allt du behöver inom både teori och praktik!

ENDAST 99:- i månaden

Ingen bindningstid. Du kan lätt avbryta när du vill.
Tillgång till vårt material förnyas automatiskt månadsvis. Kortast tid är en månad.
Varukorg

I vårt teorimaterial får du mycket mer än vad du får i ett vanligt teorimaterial

75 lektioner

Med gott om bilder och lättläst text. I lektionerna hittar du allt du behöver kunna för att fixa teoriprovet.

Praktiska körråd

Spar pengar och fixa körningen på egen hand! Du får fler körråd än du får någon annanstans! Samma råd som du får på en trafikskola.

Över 1400 övningsfrågor

Våra övningsprov är utformade för att du skall ha största möjliga chans att fixa kunskapsprovet!

Nervositetshanteraren

Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet!

Vad våra användare tycker:

”Efter att man har gått igenom detta, så klickade det direkt. Det va så mycket enklare att förstå det har än i boken” 

Tack! ”Henrik 

”Underbart att få saker och ting förklarade på vanlig svenska.”

Tack så mycket för all hjälp!

Ellie

”Jättebra sida!

Haft mycket problem med detta. Tack så mycket för hjälpen!”

/Hanna

Hur kan vi lämna garanti på vårt teorimaterial?

Jo! Det finns en enkel förklaring. Vi använder teorimaterialet dagligen på vår trafikskola. Vi vet att det fungerar!

*Förutsättningen för att garantin skall gälla är att du har läst och blivit godkänd på samtliga delar innan du genomför provet.

Detta innebär att du måste blivit godkänd på samtliga lektioner och slutprov 1, tom 11 innan du genomfört teoriprovet. Om du vill åberopa garantin måste du skicka ditt personnummer till oss. Därigenom godkänner du att vi får vi får göra en sökning i Trafikverkets databas för att kontrollera ditt provresultat. Vi behöver dessutom dina inloggningsuppgifter för att kontrollera att du blivit godkänd på ovan nämnda delar. Garantin avser endast vårt eget teorimaterial online som kostar 99:-/mån. Garantin gäller inte om du endast köpt övningsprov.

Tillbaka till:Genvägen till körkortet körning > Körning motorväg