Utvärdering av simulator

Lovisa kör simulator

Förkunskap innan körlektionen.

Praktisk förkunskap(privat övningskörning):
Ingen erfarenhet. Aldrig kört bil.

I simulatorn:
Övat i simulatorn 3 timmar.

Innehåll i körlektionen:

Övning 1-3

Lovisas tankar och upplevelser:

– Hur kändes det att övningsköra i en simulator?

Att köra i simulatorn var en väldigt givande upplevelse. Instruktionerna var klara och lätta att förstå, vilket gjorde att jag kunde öva i lugn och ro. Att sitta själv i simulatorn minskade pressen, och jag kände mig tryggare. Detta förberedde mig för att sätta mig i den riktiga bilen, då jag redan hade grundtänket och förståelse för vad jag behövde göra med fötterna. Att kunna öva och ta risker i simulatorn var en stor fördel.

– Hur kändes det sedan när du satt dig i en riktig bil?

När jag körde den riktiga bilen första gången, kände jag mig lite nervös, men det var betydligt mindre än vad jag skulle ha varit utan erfarenheten från simulatorn. Dock fann jag det svårt att bedöma motorns varvtal i simulatorn, vilket påverkade min förmåga att höra när jag skulle växla i den riktiga bilen. Även känslan i svängarna och att se var jag var på vägen var annorlunda och utmanande i den riktiga bilen.”

– Hade du velat betala för körning i en simulator? 300 kr/tim?

Definitivt, jag hade gärna spenderat 3 timmar i simulatorn innan jag började köra den riktiga bilen. Att ha den erfarenheten gjorde mig mycket lugnare när jag väl kom ut i den riktiga bilen. Simulatorn gav mig en bättre förkunskap och gjorde mig mer förberedd för den verkliga körningen, särskilt när det gällde att förstå dragläget.

Trafiklärarens tankar och upplevelse

– Hur upplevde du lektionen med eleven som först övat i simulatorn?

Jag tycker att lektionen gick överlag bra. Det märktes att eleven hade fått en bra grund genom simulatorn, särskilt när det gällde starter och uppväxling. Eleven klarade dessa moment direkt utan några större instruktioner från min sida, vilket är imponerande med tanke på att detta var hennes första erfarenhet i en riktig bil.”

– Vilka områden behövde ni fokusera mer på?

Vi behövde dock lägga lite mer tid på att diskutera och öva på nedväxling. Eleven verkade inte riktigt våga bromsa ordentligt, vilket är ett vanligt fenomen hos nya förare. Det är viktigt att kunna hantera bromsen korrekt, speciellt vid nedväxling, så det var ett fokusområde för oss.”

– Hur påverkade simulatorn elevens förmåga i den riktiga bilen?

Eleven hade en god känsla för dragläget, vilket är en direkt följd av övningarna i simulatorn. Det var uppmuntrande att se hur väl hon förstått och kunde tillämpa det hon lärt sig. Detta gjorde att vi inte behövde stanna och gå igenom saker lika ofta som vi brukar behöva under de första körlektionerna. Vi kunde fokusera mer på att köra och mindre på teoretisk genomgång, vilket effektiviserade lektionen betydligt.

Kostnadsbesparing för Lovisa

Jag räknar med att hon behöver ca 2 körlektioner till för att bli klar med övning 1-3. Detta innebär att hon totalt i slutändan behöver ca 3 timmar i lektionstid för att bli klar med dessa övningarna.

Om hon inte kört i simulator hade hon förmodligen behövt totalt ca 5 timmar i bilen för att bli klar.

En körlektion á 60 min kostar ca 900:-. Om vi räknar på att hon sparat 2 timmar lektionstid genom att köra i simulatorn har hon sparat ca 1800:-.

Hon körde ca 3 timmar i simulatorn. En simulatortimme kostar 300:-. Simulatorträningen kostade sammanlagt 900:-.

1800-900 = 900:-

Lovisa sparade ca 900:- med hjälp av simulatorträningen.

Alma kör simulator

Förkunskap innan körlektionen.

Praktisk förkunskap(privat övningskörning):
Ca 5 timmars privat övningskörning i automatväxlad bil.

I simulatorn:
Övat i simulatorn 1 tim och 45 min.

Innehåll i körlektionen:

Övning 1-3

Almas tankar och upplevelser:

-Hur kändes det att övningsköra i en simulator?

Först kände jag mig osäker, men snart insåg jag att det var ett tryggt sätt att lära sig grunderna utan den verkliga trafikens press. Jag kunde öva på att växla och styra utan att bli störd.

Att kunna göra misstag och lära av dem i simulatorn utan konsekvenser var skönt. Jag kände att jag kunde experimentera och testa mina gränser, vilket jag aldrig skulle vågat göra på en riktig väg.

-Hur kändes det sedan när du satt dig i en riktig bil?

Jag var lite nervös första gången jag satte mig i en riktig bil efter att ha kört i simulatorn. Men jag märkte snabbt att jag kände mig mer förberedd än vad jag tidigare varit vid min privata övningskörning. Jag kunde koncentrera mig mer på det jag behövde fokusera på, eftersom jag redan hade fått en känsla för bilens kontroller i simulatorn. Det var som att jag hade en mental karta över vad jag skulle göra.

Simulatorn hade en bra funktion som visade hur kopplingen och växellådan fungerar. Den hjälpte mig att förstå varför och hur jag ska växla. Jag märkte även att uppväxling var lättare att hantera i trafiken eftersom bilen gav mer feedback än simulatorn.

-Kan du rekommendera andra körkortstagare att öva i simulator?

Ja, absolut. Simulatorn hjälpte mig mycket. Den förberedde mig inte bara tekniskt, utan gjorde även att jag kände mig mer bekväm bakom ratten. Jag skulle definitivt rekommendera det till andra nybörjare som mig.

Trafiklärarens tankar och upplevelse

När vi först började använda simulatorn, var jag nyfiken på hur den skulle komplettera den traditionella körundervisningen. Efter att ha observerat Almas framsteg under körlektionen, märkte jag att hon med begränsad tidigare erfarenhet lärde sig förvånansvärt fort i bilen. Det var kanske inte så konstigt med tanke på att hon hade ”fuskat” i simulatorn?

Det var även kul att se hur simulatorträningen påverkade Almas förkunskap om hur bilens mekanik fungerar, särskilt beträffande kopplingen och växlarna. Hon kunde mycket mer än vad medelsnittseleven som inte tränat i simulator kan. Detta underlättade hennes övning i den riktiga bilen. Dessutom var där mycket som jag inte behövde berätta, eftersom hon redan hade kunskapen.

-Hur mycket lektionstid bedömer du Alma sparat genom sin simulatorträning?

Det är svårt att säga exakt hur mycket lektionstid hon sparat eftersom alla elever har olika lätt eller svårt för att lära sig att köra bil.

Med det i åtanke bedömer jag att Alma absolut sparat ca 1-1,5 traditionella körlektioner tack vare sin tid i simulatorn.

Kostnadsbesparing för Alma

Om vi räknar på att hon sparat 1 timme lektionstid genom att köra i simulatorn har Alva sparat ca 900:- i minskad lektionstid. En körlektion á 60 min kostar ca 900:-.

Hon körde ca 2 timmar i simulatorn. En simulatortimme kostar 300:-. Simulatorträningen kostade sammanlagt 600:-.

900-600 = 300:-

Alma sparade 300:- med hjälp av simulatorträningen.