Världsrekord i att behöva vänta på körprov?

Funderar du över att ta körkort nu under sommaren?

Kanske läge att tänka om?

Att sommaren är högsäsong för trafikskolorna är kanske ingen nyhet? Men vad man kanske glömmer är att om det är högsäsong för trafikskolorna så är det även det för Trafikverket.

Idag blev en kollega till mig nyfiken över hur lång kön till teori och körprov är i landet. Hon surfade runt på Trafikverkets bokningssida och fick en smärre chock när hon tittade på när det finns lediga körprov i Ulricehamn.

Första lediga tiden för att göra en uppkörning i Ulricehamn är 2018-01-16! 

Med andra ord måste man vänta i mer än ett halvt år för att få en uppkörningstid där.

Obs! Detta avser en elev som kuggats en gång på körprovet och behöver ett nytt körprov.

Om man gör samma sökning på en elev som skall göra sitt första körprov finns första tillgängliga provet 171010.

I andra delar av landet ser det betydligt bättre ut. Men kön är fortfarande lång. I Lund där jag har min trafikskola behöver man för närvarande vänta ca 8-10 veckor på att få ett körprov.

Att kön är längre nu under sommaren är helt normalt och inget konstigt i sig. Men bekymret är att ett godkänt prov endast är giltigt i 2 månader. Med en väntetid på över 2 månader så får man göra om båda proven trots att det ena precis blivit godkänt.

Med så här långa provköer är det kanske läge att förlänga giltighetstiden för ett prov?

 

Varför är kön så lång?

Det finns många tänkbara orsaker…

-Många elever chansar på körprovet…
Trots att man är väl medveten om att man kanske inte har tillräckliga kunskaper för att klara provet bokar man det ändå. Detta innebär att Trafikverket inom trafikskolekretsar lite skämtsamt kallas för Sveriges största trafikskola. En stor del av körproven består av omprov. Ju fler omprov, desto längre kö!

-För många elever passar det bäst att ta körkort under sommarlovet och man passar därför på att ta det då.

-Trafikinspektörer behöver liksom alla andra semester. Med färre inspektörer på plats blir det färre genomförda prov.

Detta var bara några tänkbara anledningar till att köerna är så långa. Det finns många fler.

 

Mitt råd till dig!

Vänta med körkortet till vintern!

 

I ett tidigare inlägg kan du läsa om fördelarna med att ta körkort under vintern. Klicka här för att läsa mer.

 

Lycka till med körkortet! 🙂

 

Privat uppkörning? Dessa bilarna används på dom olika orterna!

Uppkörning genom trafikskola

Om du väljer att göra din uppkörning genom trafikskola kör du vanligtvis med trafikskolans bil på uppkörningen. Detta underlättar eftersom att det är lättare att köra en bil man kört förut och är van vid.

Privat uppkörning

Om du däremot väljer att  göra uppkörningen som privatist hyr du bilen av Trafikverket. Bilmodellerna varierar mellan dom olika orterna. Trafikverket har kontor på på ett flertal större orter. Uppkörningarna genomförs på dom större kontorsorterna och även på en del mindre mottagningsorter. Varje kontorsort har några mindre mottagningsorter där du också kan köra upp.

Ett exempel….

Kontorsort: Malmö

Till Malmö tillhör mottagningsorterna: Eslöv, Lund, Trelleborg och Ystad.

Kontorsorterna tillhandahåller bilar man kan hyra till sitt privata prov. Om en kontorsort hyr ut en bilmodell, används alltid samma typ av bil på dom tillhörande mottagningsorterna.

Nyfiken på vilka orter du kan köra upp på?

Klicka här för att se vilka orter du kan köra köra upp på

Nyfiken på vilka olika bilmodeller som finns på dom olika orterna?

Klicka här för att se vilken bilmodell du kommer köra med på din privata uppkörning på din ort

 

Om du tänker göra en privat uppkörning är det all idé att kolla vilken bilmodell du kommer köra med på uppkörningen. Ni kan kanske låna en liknande bil av någon i er omgivning att öva med inför uppkörningen?

Lycka till med körkortet! 🙂

9 myter om uppkörningen

9 myter om uppkörningen

Om jag får motorstopp så blir jag kuggad direkt…..

Nej, förmodligen inte! Det handlar om var du får motorstoppet. Om du får ett motorstopp på exempelvis en parkeringsplats så innebär ju inte detta någon risk för att något allvarligt kan inträffa. Motorstoppet äventyrar ju inte trafiksäkerheten. Om du däremot skall ta en lucka och köra ut på en 90 väg så kan det vara livsfarligt att få ett motorstopp. Då blir du kanske kuggad på grund av att det uppstod en farlig situation som följd av motorstoppet.

 

Om jag fått i uppgift att följa skyltarna mot exempelvis Göteborg och missar en skylt blir jag kuggad…..

Nej, förmodligen inte på grund av att du missat en enda skylt. Då får du hitta ett lämpligt ställe att vända på och sedan följa skyltarna mot Göteborg. Om du däremot missar flera skyltar så är detta ett tecken på att du inte tittar bra nog och då riskerar du att bli kuggad. Glöm inte att där är skillnad på ”skylt” och ”skylt”. Om du missat en tex, en förbud mot trafik med motorfordon skylt så hade du däremot förmodligen blivit kuggad. Att inte komma till Göteborg är inte olagligt, att köra förbi en förbudsskylt är däremot olagligt!

 

Alla inspektörer är sura och griniga…..

Ja, dom är ungefär som en tjurar i en tjurfäktningsarena med pms.

Nej!!! Skämt åsido, dom är människor precis som du och jag. Överlag måste jag säga att bemötandet på Trafikverket brukar vara mycket bra. De kan hända att inpektören inte pratar så mycket med dig under uppkörningen. Orsaken till att inspektören väljer att vara tyst är att han/hon vill att du skall kunna koncentrera dig på körningen och inte bli distraherad av en massa prat. Om du vill prata, så bara prata på. Många inspektörer frågar innan ni kör om du vill prata under körningen. Det är du som bestämmer.

 

Jag kan inte överklaga inspektörens beslut om han/hon har kuggat mig…..

Du kan alltid ringa och klaga. Men du kommer förmodligen ingen vart med det. Tänk istället på vad du kunnat göra bättre och rätta till det vid nästa uppkörning.

 

Kan inspektören ställa frågor om körningen efter uppkörningen…..?

Ja du kan få frågor efter uppkörningen. Du har kanske gjort något tokigt och inspektören vill veta om du själv har märkt felet du gjort. Om du är medveten om vad du gjort fel och förklarar vad som blev tokigt och hur du istället borde gjort så kan detta betyda att du blir godkänd istället för underkänd.

 

Inspektören får luras på uppkörningen……

Nej, inspektören luras inte. Det kan däremot hända att ni kört rakt fram i några korsningar utan att inspektören sagt något. Sedan kommer du till en korsning där du inte får köra rakt fram längre. Där är en förbudsskylt. Det är din uppgift att uppmärksamma skylten och svänga. Inspektören kommer inte be dig att svänga in på en gata där du inte får lov att köra, för att sedan kugga dig.

Med andra ord…
Om du inte får några instruktioner kör du bara rakt (under förutsättning att skyltarna säger att du får köra rakt). Om inspektören ber dig att svänga så är tanken att du skall svänga.

 

Inspektören är en gammal gubbe…..

Inspektörerna är kvinnor och män i blandade åldrar.

 

Inspektören vill att du ska kugga…..

Nej, det ligger inte i inspektörens intresse att du blir kuggad!

Det ligger i inspektörens intresse att du är en säker bilförare när du släpps ut i trafiken på egen hand.

En personlig reflektion….
Om du hade varit inspektör och åkt med på en uppkörning och du funderar på om du skall godkänna eller underkänna eleven. Körningen har varit lite blandad och du känner att du har lite svårt att bestämma dig, skall du underkänna eller godkänna körningen? Vad tror du är enklast för dig själv? Att underkänna och eventuellt få en tråkig diskussion med en sur körkortstagare i bilen. Eller att godkänna och slippa en tråkig diskussion…..

Nu är ju detta absolut inget som skall ”färga” beslutet och jag är säker på att alla inspektörer är mer professionella än så. Nåväl, en tanke bara…

 

Det är svårare när man kör upp privat…..

Nej, det är inte svårare att köra upp privat!

Att fler blir kuggade som privatister beror på att dom som regel har sämre förkunskaper när dom kommer till provet än elever som kört på trafikskola. Dom ”chansar” oftare.

 

Lycka till med körkortet! 🙂

17 vanliga orsaker till att man blivit kuggad på uppkörningen

Årligen blir 1000tals körkortstagare underkända på körprovet. I ett tidigare inlägg har jag berättat om att jag själv blev kuggad på mitt första körprov. Att bli underkänd är tyvärr ganska vanligt. Frågan är bara varför så många blir underkända? Vilka är dom vanligaste uppkörningsmissarna?

Att göra en lista på vad folk blivit underkända på är egentligen ganska menlöst! Det intressanta är varför man blivit kuggad och vad man behöver öva mer på. Det viktigaste är inte ”felet” utan orsaken till felet!

Ett exempel…

Du råkar missa ett rödljus och kör mot rött.

Vad skall du öva på? Att inte köra mot röttljus??

Det intressanta är varför du körde mot rött! Orsaken är förmodligen att du inte tittade tillräckligt mycket och borde varit mer uppmärksam. Du behöver öva upp din avsökning, dvs hur du tittar.

Det viktigaste är med andra ord att du i första hand sätter fingret på varför något blivit fel och i andra hand fokuserar på felet i sig.

Här följer några vanliga orsaker till att man blivit kuggad….

 1. Manövrering, svårigheter att parkera eller backa runt hörn
 2. Dålig planering, framförhållning 
 3. Dåligt riskmedvetande 
 4. Hastighetsanpassning, kör över hastighetsbegränsningen 
 5. Kör för sakta, för lågt tempo när det är fritt 
 6. Missat förbudsskyltar 
 7. Missat trafikljus 
 8. Kör för fort fram mot korsningar 
 9. Kör för fort på en mindre landsväg 
 10. Missar högerregeln 
 11. Släpper inte över gående på övergångsställen 
 12. Kör för fort vid avfart från större landsväg 
 13. Kör inte miljöanpassat 
 14. Dåligt Samspel med andra trafikanter 
 15. Kör över järnvägskors utan att titta och eller för fort 
 16. Vet inte vem som skall köra först i en korsning 
 17. Dålig fordonshantering

Som du kanske har konstaterat finns det många olika anledningar till att man blivit kuggad. Detta var egentligen bara ett litet hopplock. Det finns många fler saker du kan bli kuggad för!


Deprimerande?

Nu vill du kanske öva på att inte köra mot rött, lämna fotgängare företräde på övergångställen, osv….

Tänk om! Fundera i stället på orsaken till felen och inte på felen i sig.
Den underliggande orsaken till många av dessa felen är din avsökning, dvs hur du tittar när du kör bil. Genom att öva upp bra avsökningsrutiner kommer du inte missa på många av ovan nämnda kuggningsorsaker.

backspegel

Ok! Vi tar en närmre titt på listan och ser hur många av missarna som handlar om avsökning…

 

Dålig planering, framförhållning
Om du tittar för nära bilen blir planeringen lidande och du tenderar att ta sena och dåliga beslut.

Dåligt samspel med andra trafikanter
Håll koll runt bilen och i speglarna så blir det lättare att samarbeta med övriga trafikanter

Hastighetsanpassning, kör över hastighetsbegränsningen
Titta efter hastighetsbegränsningsskyltarna så missar du dom inte

Kört över järnvägskors utan att titta och eller för fort
Titta längre fram så att du upptäcker  järnvägskorsningarna i god tid. Du får då möjlighet att titta efter tågen tidigare och anpassa farten därefter.

Vet inte vem som skall köra först i en korsning.
Om du tittar långt fram så upptäcker du också korsningarna i god tid. Om du upptäcker korsningarna i god tid får du också längre tid på dig att fundera över vilka regler som gäller och vem du skall vänta på.

Kört för fort fram mot korsningar
Om du tittar för nära bilen upptäcker du korsningarna sent och saktar därför ner för sent.

Missat förbudsskyltar eller trafikljus
Åter igen, titta längre fram och mer aktivt så upptäcker du förbudsskyltarna eller trafikljusen i god tid.

Kör för fort vid avfart från större landsväg
Titta längre fram så att du upptäcker avfarten tidigare och kan anpassa farten(detta kan även bero på fartblindhet).

Kört för fort på en mindre landsväg
Ett vanligt nybörjarmisstag på mindre landsväg är att man kör för fort in i kurvor. För hög fart in i kurvor beror ofta på att man inte tittat genom kurvan, utan bara tittat på själva kurvan. Genom att titta långt genom kurvan får du en känsla av hur snäv den är och det blir då lättare att anpassa farten inför kurvan. Detta kan även bero på fartblindhet. Det är även vanligt att man kör för fort när man skall passera utfarter. Detta beror ofta på att man inte har sett utfarten eller att man underskattar sin bromssträcka.

Missat högerregeln
Om du tittar långt fram så upptäcker du också korsningarna i god tid. Om du upptäcker korsningarna i god tid får du också längre tid på dig att fundera över vilka regler som gäller och vem du skall vänta på.

Släpper inte över gående på övergångsställen
Åter igen…. Titta längre fram så upptäcker du övergångställena i god tid. Om du tidigt sett ett övergångsställe får du tid att titta åt sidorna för att upptäcka eventuella gångare i god tid.

parkeringsplats

Goda nyheter! Nu återstår endast 5 fel som faktiskt inte handlar om avsökning…

Fordonshantering
Ja, om du inte känner dig säker på dragläget, växlingen eller bilens bredd och längd…
Då är det läge att öva mer starter, växling, parkering och manövrering.

Miljöanpassad körning(ecodriving)
Om du inte känner dig säker på ecodrivingen kan du ta en titt här –http://www.xn--vningskrning-3ibh.com/sa-har-sparar-du-bransle/ Öva då mer på detta!

Manövrering, svårigheter att parkera eller backa runt hörn
Öva mer! Ta gärna en titt på våra filmer. Se på menyn ”instruktionsfilmer”

Riskmedvetande
Riskmedvetande handlar mycket om att vara bra påläst. Om har en god teoretisk grund har du förhoppningsvis även fått en god förståelse för riskerna i trafiken. Det handlar även om att inte underskatta din egen bromssträcka. Jag kommer inom kort att posta ett inlägg om en bra övning för att öka förståelsen för hur lång bromssträckan faktisk är.

Kör för sakta
”kör för sakta” är egentligen en aning fel formulerat. Vad då kör för sakta? Vad det egentligen handlar om är att man håller ett så pass lågt tempo att man hindrar för övrig trafik. Bekymret med ett för lågt tempo är att man retar upp bakomvarande trafik. Risken är att man provocerar fram farliga omkörningar. Med stora hastighetsskillnader i trafiken ökar riskerna. Personligen kör jag hellre i 150km/t på en motorväg där hastighetsbegränsningen är just 150km/t om alla andra kör i den farten(om det nu hade funnits någon sådan väg..) Jag hade däremot varit livrädd om jag kört på en väg med 110km/t i hastighetsbegränsning där vissa bilister kör i 30km/t och andra i 150km/t. Med detta sagt så skall man aldrig glömma att det är farten som dödar, men det kan hastighetsskillnader också göra. En vanlig orsak till att man kört för sakta på uppkörningen är att man tänkt att ”nu skall jag visa hur försiktig jag är!”. Risken med detta är att man överdriver och att körningen istället blir hindrande för andra trafikanter och att kuggningen därmed blir ett faktum. Med andra ord, kör som du brukar göra och gör dig inte till!

Sammanfattning…. 

Förlåt om jag tjatat mycket om hur du skall titta i detta inlägget! Men en stor del av bilkörningen handlar om hur du tittar. Att ha goda avsökningsrutiner och titta på rätt ställe vid rätt tidpunkt löser inte allt när du kör bil. Men det löser mycket! Nu låter det kanske som om att det endast handlar om att röra blicken något så in i…. Så löser det sig.

Men, hur du tittar handlar mycket om ditt riskmedvetande och var du förväntar dig att riskerna finns. Om du kör förbi en utfart med dålig sikt i ett villakvarter och inte förväntar dig att det kan komma ut ett barn kommer du förmodligen inte heller titta på utfarten. Du kommer förmodligen även att köra för fort förbi utfarten. Om du däremot tänker risker och kör med fantasi kommer du titta på utfarten och anpassa farten så att du kan stanna om det kommer ut ett barn.

Om du är väl påläst, tänker risker och kör med fantasi så kommer du förmodligen även att titta mer.

Som trafiklärare lär jag folk att köra bil. Min arbetsdag består till 90% av att lära folk att titta rätt och till 10% att starta, växla, trafikregler, osv…..

Jag spetsade kanske till det lite där men jag tror att många trafiklärare kan instämma!

Lycka till med körkortet! 🙂