Så här gör du behagliga svängar!

Olika förare

Du har säkert märkt att det känns behagligt att åka med vissa förare och kanske inte fullt lika behagligt med andra. Orsaken till att det är bekvämt att åka med vissa och inte lika bekvämt med andra kan vara hur dom anpassar farten i svängarna. Detta är något som även folk med körkort ibland inte hanterar så väl. Så med eller utan körkort kan du ha nytta av detta.

Bekvämast är om farten in i svängarna är låg och man gasar sig försiktigt ur kurvorna.

Varför är detta det bekvämaste sättet att ta en kurva?

En fysiklektion-light….

Här kommer förklaringen!

Man kan förenklat säga att framhjulens uppgift är att styra och att bakhjulens uppgift är att stabilisera bilen.

fronten lyfts2
Om du gasar på rejält har du säkert märkt att huvudet trycks bak mot nackskyddet och att bilens framända reser sig samtidigt som bakändan trycks ner.

fronten trycks ner2
Om du däremot bromsar hårt så trycks huvudet framåt. Framändan av bilen trycks ner och bakändan reser sig.

gasa ur sväng1

Om du ökar farten försiktigt genom svängen trycks bakhjulen hårdare ner i marken och stabilitetshjulen får ta hand om mer av bilens vikt och framhjulen kan “koncentrera” sig på att styra. Detta gör att svängen känns behaglig.

Om du bromsar dig genom svängen trycks framhjulen hårdare mot marken och får ta mer av bilens vikt och bakhjulen tar då hand om en mindre del av vikten. Framhjulens uppgift är att styra och därför skall dom få “koncentrera” sig på det och inte behöva ta hand om för mycket av bilens vikt.

Detta var en högst förenklad bild av verkligheten. Självklart är det så att om du svänger åt höger och gasar kommer vänster bakhjul tryckas hårdare mot vägen än höger bakhjul. Trots detta kommer bakhjulen totalt sett tryckas hårdare mot marken än framhjulen i slutet av svängen.

Vad jag vill få fram i detta inlägget är att bakhjulen står för den största delen av bilens stabilitet och att framhjulen styr.

Med detta i åtanke kan du göra svängar som dina passagerare tycker är så behagliga att dom nästan tror att dom får ryggmassage. 😉

Gillade du vad du läste på denna sidan?

Köp tillgång till vårt kompletta teorimaterial!

Endast 99:-
ERbjudande