Styr du åt fel håll när du backar?

En perfekt övning för dig som har svårt med backningen

zigzagövn k

Gör så här

Hitta en tom parkeringsplats eller en stor tom asfaltyta.

Välj ut 3 punkter att sikta på. Punkterna skall ha ett gott avstånd mellan varandra.  I illustrationen har jag valt bussen, trädet och lastbilen.

Be din handledare att växelvis berätta vilket mål du skall backa mot. Backa sakta i jämn fart. När bakändan pekar mot det senast angivna målet, ger din handledare dig ett nytt mål.

I början ges instruktionerna med ett ganska långt mellanrum. Be din handledare att ge dig instruktionerna lite tätare när det börjar fungera och du inte längre känner dig osäker på åt vilket håll du skall styra åt.

För att inte bli osäker på åt vilket håll du skall styra krävs att du vänder huvudet och tittar på målet du backar mot.

Viktigt
Titta inte på ratten! Vrid kroppen. Använd inte speglarna! Håll en låg fart.

Lycka till!

Förstår du körkortsteorin när du läser på denna sidan?

Köp tillgång till vårt kompletta teorimaterial!

Endast 99:-
ERbjudande