Så här undviker du att snedda(gena)!

4 råd

Här följer 4 råd du kan använda dig av för att undvika att snedda…

Råd 1

mitten av gatorna

Gör upp en plan när du närmar dig korsningen. Fundera över var i korsningen du tänker svänga. Försök att hitta mitten av gatan du kör på. Leta även upp mitten av gatan du skall köra in på. Kör ej till vänster om dessa punkter. Planera! Var tänker jag svänga och vart skall jag?

Råd 2

brunnslock

En annan metod för att undvika att snedda i svängen är att du när du närmar dig korsningen försöker hitta en svängningspunkt. Någon typ av riktmärke i vägen, t ex ett brunnslock eller liknande och bestämmer dig för att svänga där. Svängningspunkten bör vara strax innan mitten av korsningen. Med andra ord hitta korsningens mittpunkt och sväng strax innan den.

Sväng inte för sent!
Ta hänsyn till mötande vänstersvängande bilars färdväg. Om du svänger för sent riskerar du att blockera deras färdväg.

Råd 3

gul linje plac vänster1

Hur skall jag placera mig om jag måste stanna i korsningen? Var skall jag stanna?

Försök att hitta mitten av din gata du kommer ifrån och kör inte över den(gula linjen). Om du stannar till vänster om mitten riskerar du att inkräkta på mötande bilars körfält.

mitten av gatorna

Ta även hänsyn till vilken plats mötande vänstersvängande bilar behöver för att svänga vänster och blockera inte för dom. Detta innebär oftast att du stannar nära mitten av den korsande gatan. Försök att hitta mitten och placera dig därefter.

Råd 4

päronsväng

Ett vanligt nybörjarmisstag! Titta inte för länge på mötande bilar när du närmar dig korsningen. Du riskera att “tappa bort” var du skall svänga och rullar därför förbi gatan du skall svänga in på. Svängen blir därför en “päronsväng”.

titta in i kors

Med andra ord lås inte blicken på dom mötande bilarna, utan titta även in i gatan du skall svänga in på.

I detta inlägg har du fått råd om hur du skall placera dig vid vänstersväng. Försök att memorera råden och gör upp en plan för hur du tänker placera dig när du närmar dig en korsning.

Att göra upp en plan är A och O om du skall lyckas!

Gillade du vad du läste på denna sidan?

Köp tillgång till vårt kompletta teorimaterial!

Endast 99:-
ERbjudande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.