Skall jag använda bromsen vid krypkörning?

Ett vanligt nybörjarfel är att man använder bromsen vid krypkörning. Sträva efter att använda endast kopplingen för att reglera farten vid krypkörning. Om du tycker det går för fort pressar du ner kopplingen och om det går för sakta lyfter du upp kopplingen. I en ideal värld behöver man som regel inte använda bromsen vid krypkörning …

Denna sidan är tillgänglig för medlemmar i Genvägen till körkortet.
Genvägen till körkortet I Genvägen finns allt du behöver kunna inom både körkortsteori och praktik!   -Komplett körkortsbok online(E-learning). -Över 1000 övningsfrågor. -Fler körråd än du hittar någon annanstans! -Verktyg för att hantera nervositeten inför körprovet! Genvägen är lättläst och passar därför även för personer med läs och skrivsvårigheter!   Pris: Endast 275:- för tillgång i månader.   Lägg i varukorg

Film- Krypkörning

Krypkörning
Sträva efter att ha kopplingsfotens häl i golvet när du är i dragläget.
På så har foten stöd och det blir lättare att ”finlira” med kopplingen
Öva inte krypkörning för länge i sträck. Öva endast några få minuter
och kör sedan en runda för att kyla ner kopplingen. Kopplingen blir
lätt för varm och då ökar slitaget.

Krypkör inte för länge i sträck. Öva endast några minuter åt gången
och kör sedan en runda för att kyla ner kopplingen. Kopplingen blir
lätt för varm och då ökar slitaget.