Körövningar

Klicka på momentet ni vill öva på.


Övning 1

Moment a
Körställning/reglage


Övning 2

Moment a 
Starter/stopp

Moment b
Krypkörning


Övning 3

Moment a
Uppväxling/bromsning avancerat

Moment b
Nedväxling till 2:an/Svängar

Moment c
Nedväxling till 1:an/avsökning inför korsningar


Övning 4

Moment a
Start i motlut

Moment b
Uppfångning

Moment c
Start i medlut


Övning 5

Moment a
Backa rakt längs gatukant

Moment b
Backa runt hörn

Moment c
Vändning

Moment d
Parkering


Övning 6

Moment a
Knappar/reglage/kontrollampor

Moment b
Säkerhetskontroll


Övning 7

Moment a
Självständighet/repetition


Övning 8

Moment a
Spegelrutiner, placering osv…

Moment b
Regler

Moment c
Bromsberedskap

Moment d
Risker barn, osv…

Moment e
Cyklar/cykelpassage/cykelöverfart


Övning 9

Moment a
Liten landsväg

Moment b
Hård inbromsning/acceleration


Övning 10

Moment a
Högersvängar i stora korsningar

Moment b
Vänstersvängar i stora korsningar

Moment c
Körfältsbyte

Moment d
Cyklister, gångare oskyddade trafikanter

Moment e
Enkelriktat, förbud och påbudsskyltar, mm….

Moment f
Cirkulationsplats

Moment g
Anvisningsskyltar

Moment h
Vändning


Övning 11

Moment a
Påfart och avfart till höger

Moment b
Avfart till vänster

Moment c
Vändning

Moment d
Omkörning


Övning 12

Moment a
Påfart/avfart


Övning 13

Moment a
Mörkerkörning


Övning 14

Moment a
Halka


Övning 15

Moment a
Utbildningskontroll/repetition